All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: be
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: be

to be
att vara
beryllium <Be>
beryllium {n} <Be>kemi
Be careful!
Var aktsam!
to be able
att kunna
att vara i stånd
to be about
att handla om
to be afraid
att vara rädd
to be alive
att leva
to be available
att stå till förfogande
to be baffled
att vara förbluffad
to be born
att vara född
att födasmed.VetMed.zool.
to be called
att heta
to be careful
att akta sig
to be comfortable
att trivas
att befinna sig väl
to be compelled
att vara tvungen
to be contagious
att smitta av sig
to be delighted
att vara förtjust
to be dismissed
att avskedas
to be done
att vara färdig
to be fit
att vara i form
to be frightened
att vara rädd
to be game [idiom]
att vara på [vard.] [att vara med]
to be hungover
att vara bakfull
att vara bakis [vard.]
to be informed
att informeras
to be lucky
att ha tur
to be missing
att saknas
to be occupied [busy or in use]
att vara upptagen
to be satisfied
att vara nöjd
att vara belåten
to be scared
att vara rädd
to be seen
att synas
to be sold
att säljas
to be sorry
att beklaga
to be thirsty
att vara törstig
to be unemployed
att vara arbetslös
to be unfaithful
att vara otrogen
to be upset
att vara upprörd
to be valid
att gälla
to be worthwhile
att löna sig
to be wrong
att ha fel
att missta sig
to be honest
ärligt talat
to be afraid of
att vara rädd för
to be allowed to
att få [ha tillåtelse att]
to be anxious to
att vara nyfiken på att
to be at stake
att stå på spel
to be aware of sth.
att vara medveten om ngt.
to be capable of
att orka
att förmå
att duga till
to be concerned about
att vara mån om
att vara rädd om
to be concerned with
att ha att göra med
to be enclosed with sth.
att medfölja ngt.
to be exposed to sth.
att vara utsatt för ngt.
to be fond of
att gilla
att tycka om
att vara förtjust i
to be glad about sth.
att glädja sig över ngt.
to be in charge
att ha hand om
att ha ansvaret för
to be in time
att hinna [komma i god tid]
to be included (in)
att ingå (i)
to be interested in
att intressera sig för
to be liable for
att ansvara för
to be on duty
att vara i tjänst
to be on time
att vara i tid
to be proud of sth.
att vara stolt över ngt.
to be sad about sth.
att vara ledsen över ngt.
to be sorry for sth.
att beklaga ngt.
to be sure of sth.
att vara säker på ngt.
att känna sig säker på ngt.
to be suspicious of
att misstänka
to be tired of sth.
att vara trött på ngt.
to be used to sth.
att vara van vid ngt.
to be very expensive
att kosta skjortan [idiom]ordspråk
It can't be helped.
Det kan inte hjälpas.
It has to be ...
Den måste vara ...
to be a disadvantage (for)
att vara till nackdel (för)
to be capable of (doing sth.)
att vara i stånd till (att göra ngt.)
to be forced to do sth.
att vara tvungen att göra ngt.
to be given credit for sth.
att tillgodoräkna sig ngt.underv.
to be in love with
att vara kär i
to be of different opinions
att vara av olika mening
to be on one's guard
att vara på sin vakt
to be out of work
att sakna arbete
att vara arbetslös
att vara utan arbete
to turn out to be
att visa sig att vara
He should be there by now.
Han bör vara framme nu.
It ought not be difficult to ...
Det borde inte vara svårt att ...
not to be confused with ...
inte att förväxla med ...
The idea is for the whole area to be developed.
Meningen är att hela området ska bebyggas.
You must be out of your mind.
Du måste vara från dina sinnen!
to be in the mood for sth.
att ha lust för ngt.
att vara upplagd för ngt.
to be in the seventh heaven
att vara i sjunde himlen
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement