All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: of
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: of
of
av {prep}
because of
på grund av {prep} <p.g.a.>
consisting of ...
bestående av ...
hundreds of ...
hundratals ...
instead of
i stället för {prep}
lots of ...
massor av ...
millions of ...
miljontals ...
of course
givetvis {adv}
såklart {adv}
självklart {adv}
naturligtvis {adv}
of which
varav {adv}
of whom
varav {adv}
out of
ut ur {prep}
utanför {prep}
plenty of
massor av
regardless of
oavsett {prep}
oberoende av
sth. consists of
ngt. består av
thousands of ...
tusentals ...
to consist (of)
att bestå (av)
to convince (of)
att övertyga (om)
spoonful of
sked {u} med
a lot of [e.g. a lot of money]
mycket {adj} [t.ex. mycket pengar]
a type of ...
en sorts ...
a wealth of
en rikedom på
as of now
härefter {adv}
because of her
för hennes skull {adv}
best of all
bäst av allt
by means of
med uppbjudande av
by virtue of
i kraft av {prep}
free of charge
kostnadsfritt {adv}
free of charge <FOC>
avgiftsfri {adj}
in front of
inför {prep}
framför {prep}
in spite of
trots {prep}
of natural history [postpos.]
naturhistorisk {adj}
on behalf of sb.
på ngns. vägnar {prep}
on top of
ovanpå {prep}
out of order
ur funktion
out of reach
utom räckhåll
out of sight
utom synhåll
the rest of ... [remainder]
resten av ...
to be afraid of
att vara rädd för
to be aware of sth.
att vara medveten om ngt.
to be capable of
att orka
att förmå
att duga till
to be fond of
att gilla
att tycka om
att vara förtjust i
to be proud of sth.
att vara stolt över ngt.
to be sure of sth.
att vara säker på ngt.
att känna sig säker på ngt.
to be suspicious of
att misstänka
to be tired of sth.
att vara trött på ngt.
to die of cancer
att dö i cancer
to expect (of, from)
att förvänta sig (av)
to grow tired of
att bli trött på
to take advantage of
att dra nytta av
att dra fördel av
to take care of
att ta hand om
to take hold of
att gripa
att ta tag i
att fatta tag i
(item of) footwear
skodon {n}klädsel
(pair of) scales
vågskål {u}
(pair of) tweezers
pincett {u}
acceleration of gravity <g>
tyngdacceleration {u} <g>fys.
amount of information
informationsmängd {u}
Assumption of Mary
Marie himmelsfärdsdag {u} [15 augusti]relig.
balance of payments
betalningsbalans {u}ekon.
balance of power
maktbalans {u}pol.
bill of material <BOM>
stycklista {u}tek.
bird of prey
rovfågel {u}orn.
book of condolence
kondoleansbok {u}
Book of Genesis
Första Moseboken {u} [best.]bibl.
breach of etiquette
etikettsbrott {n}
cause of death
dödsorsak {u}
center of gravity [Am.]
tyngdpunkt {u}fys.
centre of gravity [Br.]
tyngdpunkt {u}fys.
chamber of commerce
handelskammare {u}
chest of drawers
byrå {u}
choice of clothes
klädval {n}
choice of words
ordval {n}
coat of breadcrumbs
panering {u} [panad]mat.
country of origin
ursprungsland {n}
date of maturity
förfallodag {u}förv.fin.
dose of radiation
stråldos {u}
drop of blood
bloddroppe {u}
drop of water
vattendroppe {u}
exchange of letters
brevväxling {u}
exchange of opinions
meningsutbyte {n}
flag of convenience
bekvämlighetsflagg {u}sjöf.
flow of blood
blodflöde {n}biol.med.
freedom of speech
yttrandefrihet {u}
game of chance
hasardspel {n}spel
Gang of Four
de fyras gäng {n}hist.pol.
Garden of Eden
Edens trädgård {u}bibl.
group of experts
expertgrupp {u}
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers