All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: on
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: on

on
på {adv} {prep}
Come on!
Kom igen!
on application
på begäran
on average
i medeltal {adv}
i genomsnitt {adv}
on board
ombord {adv}
on foot
till fots
on horseback
till hästridn.
on Monday
på måndag
on purpose
avsiktligt {adv}
on reflection
vid närmare eftertanke
vid närmare betänkande
vid närmare övervägande
on request
på begäran
on Sundays
på söndagarna {adv}
on the
vid {prep}
on time
i tid {adv}
on top
på toppen
on trial
på prov
on weekdays
på vardagarna
på veckodagarna
on-site
på platsen {adj} {adv}
to cast on [knitting]
att lägga upp [stickning]textil
to depend (on)
att bero (på)
to focus on
att koncentrera sig på
to go on [continue]
att pågå
att fortsätta
to insist (on)
att insistera (på)
to look on
att titta på
to move on
att gå på
att gå vidare
to rely on
att lita på
att förlita sig på
to spy (on)
att spionera (på)
to switch on
att sätta på
to take on sth. [accept, assume responsibility etc.]
att åtaga sig ngt.
to try on
att prova
to turn on [switch on]
att sätta på
to waste sth. (on sth.)
att förslösa ngt. (på ngt.)
and so on <ASO>
och så vidare <osv>
on behalf of sb.
på ngns. vägnar {prep}
on someone's behalf
i ngns. ställe
för ngns. skull
å ngns. vägnar
on the contrary
tvärtom {adv}
on the left
på vänstra sidan
on the outside
utanpå {adv}
on the radio
i radion {adv}
on the whole
överlag {adv}
on top of
ovanpå {prep}
to be on duty
att vara i tjänst
to be on time
att vara i tid
to border (on / onto)
att gränsa (till)
to go on holiday
att göra semester
to go on strike
att gå i strejkarbete
pressure on prices
prispress {u}
I'm on my way!
Jag är på väg!
It depends on whether ...
Det beror på om ...
Det hänger på om ...
on the other hand
å andra sidan {adv}
on the way to ...
på väg till ...
to / on the left of
till vänster om
to /on the right of
till höger om
to arrive on the dot
att komma i tid
to base one's opinion on sth.
att grunda sin mening på ngt.
to be on one's guard
att vara på sin vakt
to get on a train
att ta ett tåg
to pass on greetings (from sb.)
att hälsa (från ngn.)
to put on one's trousers
att ta på sig byxor
to slam on the brakes
att tvärbromsa
driving on the left
vänstertrafik {u}traf.
driving on the right
högertrafik {u}traf.
I got a kiss on the cheek from her / him.
Jag fick en puss på kinden av henne / honom.
Money doesn't grow on trees.
Pengar växer inte på träd.ordspråk
on the left-hand side
på vänstra sidan {adv}
on the right-hand side
på höger hand {adv}
to take on the responsibility for sth.
att ta på sig ansvaret för ngt.
the Sermon on the Mount
Bergspredikan {u}bibl.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement