All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: one's
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: one's

PRON   one | one | one's
one
ett
etta {u}
one another
varandra {pron}
one day
en dag {adv}
one hundred
etthundra
one-dimensional <1D>
endimensionell {adj}
one-sided
ensidig {adj}
twenty-one
tjugoen
tjugoett
a new one
ett nytt
in one's teens
i tonåren
one by one
en och en {adv}
en efter en {adv}
den ena efter den andra {adv}
One moment, please!
Ett ögonblick, tack!
one or more
en eller flera
ett eller flera
to bite one's nails
att bita på naglarna
to blow one's nose
att snyta sig
to change one's mind
att ändra sig
att ändra mening
att ändra åsikt
to cross one's fingers
att hålla tummarna
to lose one's grip
att tappa taget
to lose one's mind
att tappa vettet
to meet one's maker
att möta sin skapareidiom
to overstate one's case
att ta till i överkant
to scratch one's head
att klia sig i huvudet
to speak one's mind
att inte sticka under stol med sin mening
to tighten one's belt [also fig.]
att dra åt svångremmen
one-night stand [coll.]
engångsligg {n}
one-way street
enkelriktad gata {u}
to base one's opinion on sth.
att grunda sin mening på ngt.
to be on one's guard
att vara på sin vakt
to give sb. one's honest opinion
att säga ngn. sin uppriktiga mening
to make up one's mind
att besluta sig
att bestämma sig
to put on one's trousers
att ta på sig byxor
to take off one's clothes
att klä av sig
to turn in one's grave [idiom]
att vända sig i sin grav [idiom]
One swallow doesn't make a summer.
En svala gör ingen sommar.ordspråk
to be out of one's mind
att vara från sina sinnen
to know sth. like the back of one's hand
att känna ngt. som sin egen fickaidiom
one and a half days {pl}
en och en halv dag {u}
one and a half years {pl}
ett och ett halvt år {n}
one-wattled cassowary
enflikig kasuar {u} [Casuarius unappendiculatus]orn.T
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement