All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: s.o
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: s.o

south <S> [of]
söder {adv} <S> [om]
syd {adv} <S> [om]
it's [it is]
det är
today's ...
dagens ...
south <S>
syd {noun} [oböjl.] <S>
sulfur [Am.] <S>
svavel {n} <S>kemi
sulphur <S>
svavel {n} <S>kemi
tobacconist's [esp. Br.]
tobaksaffär {u}
at sb.'s disposal
till ngns. disposition
It's hailing.
Det haglar.meteo.
It's raining.
Det regnar.meteo.
It's snowing.
Det snöar.
It's thundering.
Det åskar.meteo.
Let's go!
Låt oss gå!
What's up? [Am.] [coll.]
Hur är läget?
to fill sb.'s shoes
att fylla ngns. skoridiom
Adam's apple
adamsäpple {n}anat.
Avogadro's number <NA>
Avogadros tal {n}kemi
baker's peel
brödspade {u}mat.verktyg
barber's scissors
frisörsax {u}verktyg
cabinet-maker's
snickeri {n} [om möbler och dyl.]handelinred.
child's play
barnlek {u}
children's room
barnkammare {u}
collector's item
samlarobjekt {n}
samlarföremål {n}
cow's milk
komjölk {u}
crow's feet
rynkor {pl} kring ögonen [yttre hörn]
doll's house
dockskåp {n}
driver's license [Am.]
körkort {n}
driver's seat
förarsäte {n}
Euler's number <e> [2.71828...]
Eulers tal {n} <e>mate.
farmer's family
bondefamilj {u}jordbr.
jordbrukarfamilj {u}jordbr.
lantbrukarfamilj {u}jordbr.
hunter's lodge
jaktstuga {u}fast.jakt
Laplace's equation
Laplaces ekvation {u}mate.
lion's share
lejonpart {u}
men's restroom [Am.]
herrtoalett {u}
men's socks
herrstrumpor {pl}klädsel
mother's heart
modershjärta {n}
Murphy's law
Murphys lag {u}
Pandora's box
Pandoras ask {u}mytol.
Pfeiffer's disease [Mononucleosis infectiosa]
körtelfeber {u}med.
pig's trotter
grisfot {u}mat.
potter's wheel
drejskiva {u}
stone's throw
stenkast {n}
Venn's diagram
venndiagram {n}
winner's podium
pall {u} [upphöjning där vinnare mottar pris]sport
witch's cauldron
häxkittel {u}
women's underwear {sg}
damunderkläder {pl}klädsel
writer's cramp
skrivkramp {u}med.
How's it going?
Hur står det till?
in one's teens
i tonåren
It's my turn.
Det är min tur.
It's your turn.
Det är din tur.
on someone's behalf
i ngns. ställe
för ngns. skull
å ngns. vägnar
What's your name?
Vad heter du?
to bite one's nails
att bita på naglarna
to blow one's nose
att snyta sig
to change one's mind
att ändra sig
att ändra mening
att ändra åsikt
to concur with sb.'s opinion
att ansluta sig till ngns. åsikt
to cross one's fingers
att hålla tummarna
to lose one's grip
att tappa taget
to lose one's mind
att tappa vettet
to meet one's maker
att möta sin skapareidiom
to overstate one's case
att ta till i överkant
to scratch one's head
att klia sig i huvudet
to speak one's mind
att inte sticka under stol med sin mening
to tighten one's belt [also fig.]
att dra åt svångremmen
(children's) story time
sagostund {u}
Avogadro / Avogadro's constant <NA>
Avogadros konstant {u}kemi
bird's-eye view
fågelperspektiv {n}
International Women's Day <IWD>
internationella kvinnodagen {u} [best f.]
Le Châtelier's principle
Le Chateliers princip {u}kemi
New Year's Day
nyårsdag {u}
New Year's Eve
nyårsafton {u}
New Year's resolution
nyårslöfte {n}
no man's land
ingenmansland {n}
Saint Valentine's Day [14 February]
alla hjärtans dag {u} [14 februari]
at a snail's pace [idiom]
i snigelfart {adv} [idiom]
med snigelfart {adv} [idiom]
to base one's opinion on sth.
att grunda sin mening på ngt.
to be on one's guard
att vara på sin vakt
to give sb. one's honest opinion
att säga ngn. sin uppriktiga mening
to make up one's mind
att besluta sig
att bestämma sig
to put on one's trousers
att ta på sig byxor
to take off one's clothes
att klä av sig
to turn in one's grave [idiom]
att vända sig i sin grav [idiom]
metres above sea level [Br.] <masl, m.a.s.l., metres asl>
meter {pl} över havet <möh, m.ö.h.>
wolf in sheep's clothing
ulv {u} i fårakläderidiom
It's only the tip of the iceberg.
Det är bara toppen av / på isberget.idiom
Let's call it a day.
Nu räcker det för i dag.
Låt oss sätta punkt här.
Nu lägger vi av för dagen.
When the cat's away, the mice will play.
När katten är borta, dansar råttorna på bordet.idiom
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement