|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: sth
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: sth

something <sth.>
någonting {pron}
sb./sth. came
ngn./ngt. kom
sb./sth. had
ngn./ngt. hade
sb./sth. is
ngn./ngt. är
sb./sth. should
ngn./ngt. bör
sb./sth. was
ngn./ngt. var
to open sth.
att öppna ngt.
to abolish sth.
att slopa ngt.
to achieve sth.
att få till stånd ngt.
to adjust sth.
att ajustera ngt. [mindre brukligt]
att adjustera ngt. [mindre brukligt]
to administer sth.
att förvalta ngt.
to announce sth.
att utlysa ngt.
to announce sth. [proclaim, advertise, esp. officially]
att tillkännagiva ngt.
to annul sth.
att upphäva ngt. [förklara ogiltig]
to answer sth.
att besvara ngt.
to attend sth. [be present]
att delta i ngt. [vara på plats]
to attend sth. [to visit]
att besöka ngt. [att delta]
to avoid sb./sth.
att undgå ngn./ngt.
to await sb./sth.
att invänta ngn./ngt.
to balance (sth.)
att balansera (ngt.)
to blacklist sb./sth.
att svartlista ngn./ngt.hist.pol.relig.
to broaden sth.
att bredda ngt.
to bung sth.
att sponta ngt.tek.
to burn sth. [destroy with fire]
att uppelda ngt.
to burr sth.
att avgrada ngt.tek.
to call sb./sth. [e.g. via radio]
att anropa ngn./ngt.
to charge sth.
att ladda ngt. [t.ex. om batterier]elektr.
to check sb./sth.
att granska ngn./ngt.
to classify sth.
att hänföra ngt.
to comb sth. [search thoroughly]
att finkamma ngt.
to complete sth.
att slutföra ngt.
att komplettera ngt.
to conclude sth. [finish]
att slutföra ngt.
to correct sb./sth.
att rätta ngn./ngt.
att korrigera ngn./ngt.
to crash sth. [to turn up without having been invited]
att våldgästa ngt.
to cremate sb./sth.
att kremera ngn./ngt.
to dare sth.
att våga ngt.
to debug sth.
att avbugga ngt.inform.
att debugga ngt.inform.
att avlusa ngt. [debugga]inform.
to debur sth. [spv.]
att avgrada ngt.tek.
to deburr sth.
att avgrada ngt.tek.
to decant sth.
att dekantera ngt.
to decipher sth.
att dechiffrera ngt.
to decode sth.
att dechiffrera ngt.
to defat sth.
att avfetta ngt.kemilivsmed.
to deflash sth.
att avgrada ngt.tek.
to defrost sth.
att tina upp ngt.
to degrease sth.
att avfetta ngt.
to deionise sth. [Br.]
att avjonisera ngt.kemi
to deionize sth.
att avjonisera ngt.kemi
to delay sth.
att försinka ngt.
to deregister sb./sth.
att avregistrera ngn./ngt.förv.
to detain sb./sth. [delay]
att sinka ngn./ngt. [låta gå långsammare]
to digest (sth.)
att smälta (ngt.)
to digest sth. [understand]
att tillägna sig ngt.
to dirty sb./sth.
att smutsa ngn./ngt.
to disclose sth.
att tillkännagiva ngt.
to divide sth.
att splittra ngt.
to dodge sb./sth.
att vika undan för ngn./ngt.
to drop sth.
att låta ngt. falla
to eavesdrop sb./sth.
att tjuvlyssna på ngn./ngt.
to equilibrate sth.
att bringa ngt. i jämvikt
to etch (sth.)
att etsa (ngt.)
to examine sb./sth.
att granska ngn./ngt.
to excite sth.
att excitera ngt.fys.kemi
to expand sth.
att vidga ngt.
to extract sth.
att extrahera ngt.
to eyeball sb./sth. [coll.]
att kika på ngn./ngt. [vard.]
to fail sth. [e.g. a test]
att köra i ngt. [vard.] [bli underkänd]underv.
to feel sth.
att känna ngt.
to filter sth.
att filtrera ngt.
to filtrate sth.
att filtrera ngt.
to finalise sth. [Br.]
att finalisera ngt.
to finalize sth.
att slutföra ngt.
att finalisera ngt.
to finish sth.
att slutföra ngt.
to flatten sth.
att platta till ngt.
to flavour sth. [Br.]
att smaksätta ngt.mat.
to formulate sth.
att formulera ngt.
to forward sth. [a letter, etc.]
att vidarebefordra ngt.
to frank sth.
att frankera ngt.
to glean sth.
att samla ihop ngt.
to globalise sth. [Br.]
att globalisera ngt.
to globalize sth.
att globalisera ngt.
to harden sth.
att härda ngt.
to highlight sth.
att highlighta ngt.
to hire sth.
att hyra ngt.
to homogenise sth. [Br.]
att homogenisera ngt.
to homogenize sth.
att homogenisera ngt.
to imagine sth.
att föreställa sig ngt.
to immortalize sth.
att immortalisera ngt.vetens.
to implant sth. [virus]
att föra med sig in ngt. [om sjukdom]inform.
to indicate sb./sth.
att ange ngn./ngt.
to ingest sth.
att inta ngt.
to intend sth.
att avse ngt. [ha för avsikt]
att vilja uppnå ngt. [syfta till ngt.]
to join sb./sth.
att ansluta sig till ngn./ngt.
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement