All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: to
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: to

to
till {prep}
according to
enligt {prep}
as to
angående {prep}
belonging to
tillhörig {adj}
due to
på grund av {prep} <p.g.a.>
due to sth.
på grund av ngt.
from ... to
från ... till
owing to
tack vare {prep}
på grund av {prep}
referring to
angående {prep}
beträffande {prep}
sb./sth. ought to
ngn./ngt. bör
similar to
lika med
to apply to [be applicable to]
att gälla [vara tillämplig på]
to belong (to)
att tillhöra
att höra till
to cling to
att hålla fast vid
to condescend to sth.
att nedlåta sig till ngt.
to correspond to [match]
att motsvara
to go to sb.
att hänvända sig till ngn.
to have to
att måste
to lie to sb.
att ljuga för ngn.
to listen to
att höra på
to need to
att måste
to point to [imply]
att peka på [bildl.]
to postpone (to)
att skjuta upp
to refer to
att hänvisa till
to relate to
att syfta på
to surrender (to sb.)
att överlämna sig (åt ngn.)
to talk (to)
att prata (med)
to talk to
att tala med / till
to tend to
att tendera att
to want (to)
att vilja
to-do list
att göra-lista {u}
a quarter to
kvart i
closely related to ...
nära besläktad med ...
easy to read [usually pred.]
lättläst {adj}
easy-to-read [attr.]
lättläst {adj}
easy-to-use [attr.]
lättanvänd {adj}
face to face <F2F>
ansikte mot ansikte {adv}
face-to-face <F2F>
öga mot öga {adv}
in addition to
förutom {prep}
in contrast to
i motsats till {prep}
in order to
för att
next to nothing
nästan ingenting
not to mention ...
för att (nu) inte tala om ...
so to speak
så att säga {adv}
up to date
à jour
med sin tid
up to now
hittills {adv}
up-to-date [attr.]
tidsenlig {adj}
uppdaterad {adj}
with respect to
beträffande {prep}
med hänsyn till {prep}
to be allowed to
att få [ha tillåtelse att]
to be anxious to
att vara nyfiken på att
to be exposed to sth.
att vara utsatt för ngt.
to be used to sth.
att vara van vid ngt.
to cease to apply
att upphöra att gälla
to come to know
att få veta
att få erfara
to devote oneself to sth.
att ägna sig åt ngt.
to drive sb. to insanity
att driva ngn. till vansinneidiom
to fail to do sth.
att underlåta att göra ngt.
to get to know
att lära känna
to give advice to sb.
att ge råd till ngn.
to give birth (to)
att föda [genomgå förlossning]
to go back (to)
att återgå (till)
to go to bed
att gå till sängs
to go to sea
att gå till sjöss
to look forward to sth.
att se fram emot ngt.
to starve to death
att svälta ihjäl
according to the law
i lagens mening
from head to foot
från topp till tå
from head to toe
från topp till tå
It has to be ...
Den måste vara ...
Nice to meet you.
Trevligt att träffas.
on the way to ...
på väg till ...
that is to say <i.e.>
det vill säga <d.v.s.>
The same to you.
Detsamma.
To err is human.
Att fela är mänskligt.ordspråk
wet to the skin
våt inpå bara kroppen {adj}
Would you like to ... ?
Skulle du vilja ... ?
to be forced to do sth.
att vara tvungen att göra ngt.
to bring sth. up to date
att aktualisera ngt.
to get to the bottom [find out]
att utröna
to go to the cinema
att gå på biofilm
to go to the movies [Am.] [Aus.]
att gå på biofilm
to go to the pictures [old-fashioned]
att gå på biofilm
to stay up to date
att följa med sin tid
to turn out to be
att visa sig att vara
succession to the throne
tronföljd {u}
All roads lead to Rome.
Alla vägar bär till Rom.ordspråk
Have you ever been to ... ?
Har du någonsin varit i ... ?
I didn't mean to hurt you.
Det var inte min mening att såra dig.
It ought not be difficult to ...
Det borde inte vara svårt att ...
not to be confused with ...
inte att förväxla med ...
The idea is for the whole area to be developed.
Meningen är att hela området ska bebyggas.
to live from hand to mouth [idiom]
att leva ur hand i mun [idiom]
to manage (to do sth. in time)
att hinna (med ngt.)
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement