|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   HU   ES   LA   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   PL   SV   RO   NO   RU   SQ   FI   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Engelsk-svensk ordbok

BETA Swedish-English translation for: to
  Ääáà...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Swedish Dictionary: to

to
till {prep}
according to
enligt {prep}
as to
angående {prep}
belonging to
tillhörig {adj}
due to
på grund av {prep} <p.g.a.>
due to sth.
på grund av ngt.
from ... to
från ... till
owing to
tack vare {prep}
på grund av {prep}
referring to
angående {prep}
beträffande {prep}
sb./sth. ought to
ngn./ngt. bör
similar to
lika med
thanks to
tack vare {prep}
to apply to [be applicable to]
att gälla [vara tillämplig på]
to belong (to)
att tillhöra
att höra till
to cling to
att hålla fast vid
to concede sth. to sb.
att bevilja ngn. ngt.
to condescend to sth.
att nedlåta sig till ngt.
to consent to sth.
att samtycka till ngt.
to correspond to [match]
att motsvara
to entrust sth. to sb.
att anbefalla ngn. ngt. [beordra]
to go to sb.
att hänvända sig till ngn.
to have to
att måste
to lie to sb.
att ljuga för ngn.
to listen to
att höra på
to need to
att böra
att måste
to point to [imply]
att peka på [bildl.]
to postpone (to)
att skjuta upp
to refer to
att hänvisa till
to relate to
att syfta på
to surrender (to sb.)
att överlämna sig (åt ngn.)
to talk (to)
att prata (med)
to talk to
att tala med / till
to tend to
att tendera att
to want (to)
att vilja
to-do list
att göra-lista {u}
a quarter to
kvart i
as to me
för mitt vidkommande {adv}
closely related to ...
nära besläktad med ...
easy to read [usually pred.]
lättläst {adj}
easy-to-read [attr.]
lättläst {adj}
easy-to-use [attr.]
lättanvänd {adj}
face to face <F2F>
ansikte mot ansikte {adv}
face-to-face <F2F>
öga mot öga {adv}
full to bursting [postpos.]
fyllt till bristningsgränsen {adj}
in addition to
förutom {prep}
in contrast to
i motsats till {prep}
in order to
för att
next to nothing
nästan ingenting
not to mention ...
för att (nu) inte tala om ...
one-to-one [relation, correspondence, etc]
bijektiv {adj}mate.
ready to start
startklar {adj}
startberedd {adj}
shoulder to shoulder
knä om knä {adv}mil.
so to speak
så att säga {adv}
subject to modifications
med reservation för eventuella ändringar
To be continued.
Fortsättning följer.
up to ... (inclusive)
till och med {prep} [fram till och inklusive det angivna]
up to date
à jour
med sin tid
up to now
hittills {adv}
up-to-date [attr.]
tidsenlig {adj}
uppdaterad {adj}
with respect to
beträffande {prep}
med hänsyn till {prep}
to be allowed to
att få [ha tillåtelse att]
to be anxious to
att vara nyfiken på att
to be exposed to sth.
att vara utsatt för ngt.
to be used to sth.
att vara van vid ngt.
to cease to apply
att upphöra att gälla
to come to know
att få veta
att få erfara
to devote oneself to sth.
att ägna sig åt ngt.
to drive sb. to insanity
att driva ngn. till vansinneidiom
to fail to do sth.
att underlåta att göra ngt.
to freeze to death
att frysa ihjäl
to gas sb. (to death)
att gasa (bort/ihjäl) ngn.
to get to know
att lära känna
to give advice to sb.
att ge råd till ngn.
to give birth (to)
att föda [genomgå förlossning]
to go back (to)
att återgå (till)
to go to bed
att gå till sängs
to go to sea
att gå till sjöss
to lay claim to sth.
att ta ngt. i anspråk
to look forward to sth.
att se fram emot ngt.
to pause (to do sth.)
att stanna upp (för att göra ngt.)
to set fire to sth.
att uppelda ngt.
to shake to death
att skaka ihjäl
to stab sb. to death
att knivmörda ngn.
to starve to death
att svälta ihjäl
to tell sb. to do sth.
att anbefalla ngn. ngt. [beordra]
accessory to murder
medhjälp {u} till mord
desire to buy
köplust {u}
desire to kill
mordlust {u}
freedom to choose
valfrihet {u}
hostility to Islam
islamfientlighet {u}pol.relig.sociol.
lust to kill
mordlust {u}
back to top | home© 2002 - 2023 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Swedish-English online dictionary (Engelsk-svensk ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement