Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Þýsk-íslensk orðabók

Deutsch-Isländisch-Übersetzung für: verið
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Isländisch-Deutsch-Wörterbuch: verið

NOUN   ver | verið | vers | ver
VERB   að vera | er | var | verið
Getur verið!
Mag sein!
Verið þið sæl!
Auf Wiedersehen!
Börnunum hafði verið hjálpað.
Den Kindern war geholfen worden.
Botninum hefur verið náð.
Der Tiefstand ist erreicht worden.
Gæti ekki verið að ...?
Könnte es nicht sein, dass ...?
Kunngert hefur verið að ...
Es verlautete, dass ...
Verra gat það verið!
Das ist (doch) kein Beinbruch!
Það gæti verið verra.
Es könnte schlimmer sein.
Það getur ekki verið!
Das gibt es doch nicht!
Þér hefur verið hjálpað.
Dir ist geholfen worden.
að geta (ekki) verið án e-s
jdn./etw. (nicht) entbehren können [auskommen]
að geta verið ánægður með e-n/e-ð
sich zu jdm./etw. gratulieren können
Allir hermennirnir eru hræddir um að í næsta skipti verði það einn af þeim sem verið fyrir því.
Alle Soldaten haben Angst, dass es das nächste Mal einen von ihnen erwischt.
Báðum lögreglumönnunum hafði verið mútað.
Die beiden Polizisten waren geschmiert worden.
Bak við húsið er grasflöt. Þar í kring hefur limgerði verið plantað.
Hinter dem Haus ist eine Wiese. Darum ist eine Hecke gepflanzt.
Bíllinn hefur reglulega verið yfirfarinn af verkstæðinu.
Das Auto ist regelmäßig von der Werkstatt gewartet worden.
Bílnum mínum hefur verið stolið frá mér.
Mir ist mein Auto gestohlen worden.
Börnin geta verið hér til að byrja með.
Die Kinder können zunächst hierbleiben.
Brotið hefur verið á leikmanninum.
Der Spieler ist gefoult worden.
Ef þið hefðuð verið heima í gær, hefðum við heimsótt ykkur.
Wenn ihr gestern zu Hause gewesen wäret, hätten wir euch besucht.
Ég get ekki verið án ritarans míns.
Ich kann meine Sekretärin nicht entbehren.
Ég get vel verið án þess.
Darauf kann ich gut verzichten.
Ég hef alltaf verið bévítans klaufi í ástarmálum.
Ich war schon immer ein verdammter Narr, wenn es um Liebe geht.
Ég hef lengi verið heillaður af þessum söngvara.
Ich habe lange für diesen Sänger geschwärmt.
Ég má ekki aka of hratt, verið er að tilkeyra bílinn.
Ich darf nicht zu schnell fahren, das Auto wird gerade eingefahren.
Ég óska að þú gætir verið núna hjá mér.
Ich wünschte, du könntest jetzt bei mir sein.
Einmitt þessari bók hef ég allan tímann verið að leita að.
Eben dieses Buch habe ich die ganze Zeit gesucht.
Eins og síðar kom í ljós, hafði vitninu verið mútað.
Wie sich später herausstellte, hatte man den Zeugen gekauft.
Ekki hafði verið borgað undir sendinguna.
Die Sendung war nicht frankiert.
Er það rétt að honum hafi verið sagt upp? Já, það er rétt!
Stimmt es, dass er entlassen wurde? Ja, stimmt!
Flóttafólkinu hefur verið komið fyrir í búðum.
Die Flüchtlinge sind in einem Lager untergebracht.
Föngunum hefur verið misþyrmt af fangavörðunum.
Die Gefangenen sind von ihren Bewachern gequält worden.
Foringi uppreisnarmanna mun hafa verið handtekinn.
Der Anführer der Rebellen soll festgenommen worden sein.
Fyrirtækið hefur verið tekið yfir af keppinautinum.
Die Firma ist von der Konkurrenz übernommen worden.
Fyrirtækið hefur verið til í 50 ár.
Das Unternehmen besteht seit 50 Jahren.
Gamlar sagnir herma að hér hafi verið klaustur.
Alte Erzählungen berichten, dass es hier ein Kloster gegeben hat.
Getur verið að hann hafi rétt fyrir sér.
Mag sein, dass er recht hat.
Getur þú farið til dyra, ég held að það hafi verið hringt.
Kannst du mal an der Tür nachsehen, ich glaube, es hat geklingelt.
Gjörið svo vel að rétta okkur samninginn til baka þegar hann hefur verið undirritaður af báðum aðilum!
Den gegengezeichneten Vertrag reichen Sie bitte an uns zurück!
Guðmundur hefur verið viðloðandi starfið hjá KR.
Guðmundur war aktiv bei KR.
Hann hefur alltaf verið haldið niðri af yfirmanni sínum.
Er ist von seinem Vorgesetzen immer geduckt worden.
Hann hefur verið bendlaður við stórt spillingarmál.
Er ist in eine große Korruption verwickelt.
Hann hefur verið hækkaður í stöðu deildarstjóra.
Er ist zum Abteilungsleiter befördert worden.
Hann hefur verið hýddur svo mikið að hann liggur í rúminu.
Er ist so sehr verprügelt worden, dass er im Bett liegt.
Hann hefur verið í mörg ár að skrifa doktorsritgerðina sína.
Er schreibt schon seit Jahren an seiner Doktorarbeit.
Hann hefur verið mjög óheppinn.
Er hat viel Pech gehabt.
Hann heyrir ekki í þér þar sem hann hefur verið heyranlaus frá fæðingu.
Er hört dich nicht, da er von Geburt an taub ist.
Hann hlaut færri atkvæði í kosningunni en búist hafði verið við.
Er erhielt bei der Wahl weniger Stimmen als erwartet.
Hann sakaði mig um að hafa verið dónalegur við sig.
Er warf mir vor, ich wäre unhöflich zu ihm gewesen.
Hann talaði um það hversu farsælt liðið ár hafi verið.
Er sprach davon, wie erfolgreich das vergangene Jahr gewesen sei.
Hefurðu verið í sambandi við einhvern af gömlu skólafélögum þínum nýlega?
Hattest du kürzlich Kontakt zu einem deiner alten Schulfreunde?
Heyrðu, var ekki verið að hringja dyrabjöllunni?
Hör mal, hat es nicht eben geklingelt?
Hildur hafði verið treg til svara.
Hildur war unwillig gewesen, um zu antworten.
Hingað til hefur hann aðeins verið þekktur sem söngvari, ekki sem leikari.
Man kannte ihn bisher nur als Sänger, nicht als Schauspieler.
Honum hefur ekki verið skýrt frá þessu.
Er ist darüber nicht unterrichtet worden.
Hreiðurhús getur verið frábær hjálp fyrir fugla.
Ein Nistkasten kann für Vögel eine große Hilfe sein.
Hún hefur verið heppin með val á nýja kærastanum.
Sie hat es mit ihrem neuen Freund gut getroffen.
Hvar hefur þú verið allt mitt líf?
Wo bist du mein Leben lang gewesen?
Hver veit nema þeir hafi verið að tala um þig.
Wer weiß, vielleicht haben sie ja über dich geredet.
Hvernig getur maður verið svona vitlaus!
Wie kann man nur so doof sein!
Í bíóinu Nikko er nú verið að sýna myndina "Il postino".
Im Kino Nikko läuft jetzt der Film "Il postino".
Íbúðin sem mig langaði í hefur þegar verið úthlutað.
Die Wohnung, die ich haben wollte, ist bereits vergeben.
Latneska orðið "fenestra" hefur verið tekið upp sem orðið "Fenster" í þýsku.
Das lateinische Wort "fenestra" ist zu dem Wort "Fenster" eingedeutscht worden.
Leitt að þú skildir ekki hafa verið þar - þú misstir af miklu!
Schade, dass du nicht dabei warst - du hast viel versäumt!
Lengi hefur verið leitað að sjúkdómsvaldinum.
Man forschte lange nach dem Krankheitserreger.
Lífið hefur verið honum mjög erfitt.
Das Leben hat ihn hart geprüft.
Matvælunum hefur öllum verið ráðstafað.
Die Lebensmittel sind alle verplant.
Mér hefur ekki verið sagt neitt um málið.
Ich bin in die Sache nicht eingeweiht.
Mötuneytismaturinn hefur eitthvað verið betrumbættur.
Man hat das Kantinenessen etwas verbessert.
Öll skilyrði fyrir því hafa verið uppfyllt.
Alle Voraussetzungen dafür sind erfüllt.
Passar það að þú hafir verið á umræddum tíma á vettvangi?
Trifft es zu, dass Sie zum genannten Zeitpunkt am Tatort waren?
Séð hefur verið fyrir mat og drykk.
Für Essen und Trinken ist gesorgt.
Sonur minn gat ekki verið viðstaddur kennsluna vegna veikinda.
Mein Sohn konnte wegen Krankheit nicht am Unterricht teilnehmen.
Talið er að dýrgripirnir hafi verið fluttir burt þá er stríðið var enn ekki hafið.
Die Kunstschätze wurden angeblich noch vor dem Krieg fortgeschafft.
Um hvað er verið að tala?
Wovon ist die Rede?
Útgáfa þessarar bókar hefur verið lengi í bígerð.
Die Ausgabe dieses Buches war lange in Vorbereitung.
Verðin hafa verið þau sömu í áraraðir.
Die Preise sind seit Jahren gleich geblieben.
Verið ekki með þessi læti, krakkar!
Macht nicht so einen Krach, Kinder!
Verið er að setja á svið nýtt leikverk.
Ein neues Stück wird gerade inszeniert.
Við getum ekki verið hér lengur.
Wir können hier nicht länger bleiben.
Það getur verið hættulegt að ætla að nota stól fyrir stiga.
Es kann gefährlich sein, wenn man einen Stuhl als Leiter zweckentfremdet.
Það hefði verið það minnsta.
Das wäre das Mindeste gewesen.
Það hefur verið drungi og dimmviðri alla vikuna.
Das Wetter war die ganze Woche trist und grau.
Það var verið að tala um þig.
Es war gerade von dir die Rede.
Þér getur ekki verið alvara með þessu!
Das kann nicht dein Ernst sein!
Þessi dýr hafa verið friðuð til þess að bjarga þeim frá útrýmingu.
Man hat diese Tiere geschützt, um sie vor der Ausrottung zu bewahren.
Þetta fyrirtæki hefur verið illa rekið.
In diesem Betrieb ist schlecht gewirtschaftet worden.
Þið hafið aldeilis verið heppin með veðrið.
Mit dem Wetter habt ihr direkt Glück gehabt.
Þú borðar eins og þú hefðir verið í svelti í þrjá daga.
Du isst, als hättest du drei Tage gehungert.
mál hefur verið höfðað gegn (eða á hendur) e-m {verb}
gegen jdn. läuft ein Verfahren
peningar {k.ft} sem unnið hefur verið með erfiði
mühsam verdientes Geld {n}
nach oben | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Isländisch-Wörterbuch (þýsk-íslensk orðabók) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung