All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: av
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: av

avhengig av ...
depending on ...
bestående av ...
consisting of ...
hundretusenvis av ...
hundreds of thousands of ...
hundrevis av ...
hundreds of ...
masser av ...
lots of ...
plenty of ...
mesteparten av ...
most of ...
the bulk of ...
resten av ...
the rest of ... [remainder]
tusener av ...
thousands of ...
tusenvis av ...
thousands of ...
uavhengig av
regardless of
å avhenge (av)
to depend (on)
å avlede (av)
to derive (from)
å bestå (av)
to consist (of)
å felle av
to cast off [knitting]
å kople av
to shut down
å rive (av)
to tear (off)
å slå av
to turn off
å slappe av
to relax
å spore av
to derail
annonsering {m/f} (av)
advertising (of)
generering {m/f} (av)
generation (of)
misbruk {m} {n} (av)
abuse (of)
mottak {n} (av)
receipt (of)
reception (of)
tilsetning {m/f} (av)
addition (of)
det motsatte av noe
the opposite of sth.
i kjølvannet av ...
in the wake of ...
i løpet av {prep}
during
i løpet av ...
in the course of ...
i midten av ...
in the middle of ...
i nærheten av {prep}
near
i nærheten av ...
in the vicinity of ...
i tilfelle av ...
in the event of ...
laget av tre
made of wood
på grunn av {prep} <pga.>
due to
owing to
because of
på grunn av noe
due to sth.
på grunnlag av
on the basis of
på tross av
in spite of
på vegne av {prep}
on behalf of
som følge av ...
as a result of ...
ved siden av {prep}
beside
next to
alongside
by [next to]
å benytte seg av noe
to avail oneself of sth.
å bli overkjørt (av noe)
to be run over (by sth.)
å pile av sted
to dart off
hvitvasking {m/f} av penger
money laundering
unnlatelse {m} (av å)
failure (to)
av aller verste slag
of the very worst kind
ut / ute av syne
out of sight
ut av det blå {adv}
out of the blue
ute av proporsjon / proporsjoner
out of proportion
å la seg inspirere av noe/noen
to draw (one's) inspiration from sb./sth.
Det er bare toppen av isfjellet.
It's only the tip of the iceberg.uttrykk
hele (fulgt av et tallord) {adj}
all of [coll.] (followed by a numeral)
Ute av syne, ute av sinn.
Out of sight, out of mind.uttrykk
verken mer eller mindre enn (fulgt av et tellord)
all of [coll.] (followed by a numeral)uttrykk
å se lys i enden av tunnelen
to see light at the end of the tunneluttrykk
å stampe i gulvet av sinne
to stamp one's foot with anger
å være en vesentlig del av noe
to be part and parcel of sth.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement