All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok

BETA Norwegian-English translation for: med
  ÆØÅæ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Norwegian Dictionary: med

med {prep}
with
med {prep} [båt, tog osv.]
by [boat, train etc.]
kjent med
familiar with
med ett {adv}
all at once
med hensikt {adv}
on purpose
med hette {adj}
hooded [with a hood]klær
med klokken {adj} {adv}
clockwise
med sneglefart {adv}
at a snail's pace
med uret {adj} {adv}
clockwise
rikelig med ...
plenty of ...
synonymt med
synonymous with
å bli med
to take part
å budsjettere med
to budget for
å konferere (med)
to confer (with)
å korrespondere (med) [kollektivtrafikk]
to connect (with) [public transport]
å sympatisere med
to sympathize with
to sympathise with [Br.]
i forbindelse med
in connection with
i likhet med ...
in common with ...
i overensstemmelse med ...
in conformity with ...
i samarbeid med ...
in collaboration with ...
i sammenheng med ...
in conjunction with ...
i takt med ...
in time with ...
med [navn] i hovedrollen
starringfilm
med andre ord <m.a.o.>
in other words
med det samme {adv}
at once
immediately
med eller uten ...
with or without ...
nært beslektet med ...
closely related to ...
til og med <t.o.m.>
up to and including
å beskjeftige seg med noe
to occupy oneself with sth.
å bli ved med noe
to keep on doing somethinguttrykk
å drive med flisespikkeri
to split hairs [fig.]
å himle med øynene
to roll one's eyesuttrykk
å klusse med noe
to tamper with sth.
å korrespondere (med / til)
to correspond (with / to)
å ligge inne med noe
to experience [something negative]uttrykk
å reise med båt
to boat
å tukle med noe
to fiddle with sth. [coll.]
å være skuls med
to be quits withuttrykk
fra og med nå {adv}
from nowuttrykk
i og med at
given thatuttrykk
i takt med musikk {adv}
in time to music
med det blotte øye {adv}
with the naked eye
med hette over hodet {adj}
hooded [wearing a hood]
å beære noen med noe
to honor sb. with sth. [Am.]
to honour sb. with sth. [Br.]
å gå med store skritt
to stride [walk with long steps]
å jevne (med jorda / jorden)
to flatten
person med gyldig oppholdstillatelse {noun}
legal resident
Hvordan går det med ham?
How's he doing?
ikke å forveksle / forveksles med ...
not to be confused with ...
tap og vinn med samme sinn
win or lose, do it fairlyuttrykk
å bli tatt med buksene nede
to be caught with one's trousers down [Br.]uttrykk
å fare over noe med harelabb
to do something carelesslyuttrykk
å foregå med et godt eksempel
to lead by exampleuttrykk
å følge noen/noe med argusøyne
to watch sb./sth. closely
å ikke henge med i svingene
sth. is missinguttrykk
sth. is lackinguttrykk
to not quite make ituttrykk
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Norwegian-English online dictionary (Engelsk-norsk (Bokmål) ordbok) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement