All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: być
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: być

być [niedok.]
to be
być mańkutem
to be left-handed
być może {adv}
maybe
perhaps
być [niedok.] ostrożnym
to watch out [watch one's back]
być aresztowanym [tylko niedok.]
to be under arrestprawo
być daltonistą
to be colour-blind [Br.]med.
być dłużnym
to owe
być kwita [pot.]
to be even
być oblężonym [przez wojsko, policję] [niedok.]
to be under siegewoj.
być odpowiedzialnym
to be in charge
być odurzonym [tylko niedok.]
to be intoxicated
być spragnionym
to be thirsty
być świadom [+gen.] [podn.]
to be aware of
być świadomym [+gen.]
to be aware of sth.
być zadowolonym
to be satisfied
być zaskoczonym [tylko niedok.]
to be taken aback
być zrobionym
to be done
być żywym
to be alive
Mogło być gorzej.
It could have been worse.idiom
Może tak być.
That may be the case.
być [niedok.] zakochanym w [kimś]
to be in love with sb.
być [tylko niedok.] bez podejrzeń
to be above suspicion
być [tylko niedok.] na przepustce
to be on leave
być [tylko niedok.] poniżej krytyki
to be beneath contempt
być [tylko niedok.] u siebie [w domu]
to be at home
być [tylko niedok.] w depresji
to be depressed
być [tylko niedok.] za kratkami
to be behind barsidiom
być czegoś pewnym
to be sure of sth.
być czymś zasypanym [np. papierami] [niedok.]
to be littered with sth.
być dobrym w [+loc.]
to be good at sth.
być dumnym z [+gen.]
to take pride in
być na czas
to be on time
być na kacu
to be hungover
być na wakacjach
to be on holiday
być skłonnym do [+gen.]
to tend to
być w błędzie [dok.]
to be in error
być złym na [+acc.]
to be angry with sb.
być złym o [+acc.]
to be angry about sth.
być [tylko niedok.] poniżej czyjejś godności
to be beneath sb.'s dignity
być dumnym z czegoś
to be proud of sth.
być mądrym po szkodzie [niedok.]
to be wise after the eventidiom
być na pełnych obrotach
to be on the goidiom
być na właściwym tropie [tylko niedok.]
to be on the right track
być na wojennej ścieżce [przen.] [tylko niedok.]
to be on the warpath [fig.]
być następnym w kolejce [niedok.]
to be next in the queue
być opłacony z góry [niedok./dok.]
to be paid upfront [paid in advance, prepaid]handel
być opłaconym z góry [pot.]
to be fronted [Am.] [be paid in advance] [sl.]
być ostatnim krzykiem mody [pot.] [niedok.]
to be all the rage [coll.]
być panem samemu sobie [niedok.]
to be a free agent
być przyzwyczajonym do czegoś [+gen.]
to be used to sth.
być u bram śmierci [niedok.]
to be at death's door
być u granic wytrzymałości [niedok.]
to be at the end of one's tether [fig.]
być w dobrych rękach
to be in good handsidiom
być w dobrym humorze [niedok.]
to be in a good mood
być w kontakcie z [+instr.]
to keep in touch with sb.idiom
być w stanie nietrzeźwym [niedok.]
to be intoxicated
to be in a drunken state
być w stanie oszołomienia [niedok.]
to be in a daze
być w złym humorze [niedok.]
to be in a bad mood
być [tylko niedok.] w obowiązku coś coś [acc.] zrobić
to be under an obligation to do sth.
być pod wpływem środków uspokajających [tylko niedok.]
to be under sedationmed.
być w zgodzie z czymś [tylko niedok.]
to accord with sth.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement