All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: czegoś
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: czegoś

kosztować [niedok.] czegoś
to taste sth.
potrzebować [niedok.] czegoś
to need sth.
próbować [niedok.] czegoś
to try sth.
przestrzegać czegoś [niedok.]
to abide by sth
skosztować [dok.] czegoś
to taste sth.
spróbować [dok.] czegoś
to try sth.
mnóstwo {n} czegoś [gen.]
plenty of sth.
niedostatek {m} czegoś [gen.]
scarcity of sth.
pragnienie {n} czegoś [gen.]
desire for sth.
tysiące czegoś {noun}
thousands of sth.
znawca {m} czegoś [gen.]
expert on sth.
istotny dla czegoś {adj} [gen.]
relevant to sth.
na skutek czegoś {adv} [gen.]
as a consequence of sth.
naprzeciw kogoś/czegoś {prep} [gen.]
opposite
across from
przyzwyczajony do czegoś {adj} [gen.]
accustomed to sth. [postp.]
w okolicy czegoś {adv} [gen.]
in the vicinity of sth.
w pobliżu czegoś {adv} [gen.]
in the vicinity of sth.
z braku czegoś [gen.]
for lack of sth.
z racji czegoś {prep} [gen.]
in view of sth.
bać się czegoś [tylko niedok.]
to be afraid of something.
być czegoś pewnym
to be sure of sth.
chcieć [niedok.] kogoś/czegoś
to want sb./sth.
sięgać do czegoś [gen.] [niedok.]
to extend to sth.
wsiadać do czegoś [gen.] [niedok.]
to get on [bus, train] [to board]
zachcieć [dok.] kogoś/czegoś
to want sb./sth.
zmiażdżyć kogoś/czegoś [gen.] [dok.]
to crush sb./sth.
to flatten sb./sth.
dwie trzecie {pl} czegoś [gen.]
two thirds of sth.mat.
jedna trzecia {f} czegoś [gen.]
one third of sth.mat.
pod rządami kogoś/czegoś
under sth.'s/sb.'s rule
under the rule of sb./sth.
w cieniu kogoś {adj} {adv} [gen.] / czegoś [gen.]
in the shadow of sb./sth.
w imię kogoś/czegoś {adv} [gen.]
on behalf of sb./sth.
in the name of sb./sth.
być dumnym z czegoś
to be proud of sth.
być przyzwyczajonym do czegoś [+gen.]
to be used to sth.
obyć się (bez czegoś [gen.]) [dok.]
to dispense (with sth.) [manage without]
obywać się (bez czegoś [gen.]) [niedok.]
to dispense (with sth.) [manage without]
przyznać się do czegoś [gen.] [dok.]
to confess to sth.
przyznawać się do czegoś [gen.] [niedok.]
to confess to sth.
uciec się do czegoś [gen.] [dok.]
to stoop to sth.
uciekać się do czegoś [gen.] [niedok.]
to stoop to sth.
wkręcać [niedok.] coś do czegoś
to screw sth. into sth.
wkręcić [dok.] coś do czegoś
to screw sth. into sth.
włamać się do czegoś [gen.] [dok.]
to break into sth.
włamywać się do czegoś [gen.] [niedok.]
to break into sth.
wstrzymywać się od czegoś [gen.] [niedok.]
to refrain from sth.
wykręcać [niedok.] coś z czegoś
to screw sth. out of sth.
wykręcić [dok.] coś z czegoś
to screw sth. out of sth.
wymknąć się z czegoś [gen.] [dok.]
to sneak out of sth.
wymykać się z czegoś [gen.] [niedok.]
to sneak out of sth.
słabość {f} (do kogoś/czegoś [gen.]) [upodobanie]
inclination (towards sb./sth.) [proclivity]
Jest mi wobec kogoś/czegoś [gen.] głupio.
I feel silly about sb./sth.
w porównaniu do/z... kogoś/czegoś [gen.]/kimś/czymś [instr.]
in comparison to sb./sth.
mieć kłopoty z kogoś/czegoś [gen.]
to have trouble with sb./sth.
przekonać [dok.] kogoś do zrobienia czegoś
to talk sb. into doing sth.
wyzywać kogoś do zrobienia czegoś [niedok.]
to dare sb. to do sth.
to challenge sb. to do sth.
pełne zaufanie {n} do kogoś/czegoś [gen.]
full trust in sb./sth.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement