|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   UK   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Słownik polsko-angielski

Polish-English translation for: i
  ąĄćĆ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Polish Dictionary: i

{conj}
and <&>
jod {m} <I>
iodine <I>chem.
aktywa i pasywa
assets and liabilitiesbank.handel
dniem i nocą {adv}
day and night
i tak dalej
and so on
and so forth
koszt i fracht
cost and freight <CFR>handelidiom
krótko i węzłowato {adv}
in a nutshellidiom
Ogniem i mieczem [Henryk Sienkiewicz]
With Fire and Swordlit.
Prawo i Sprawiedliwość <PiS> [partia]
Law and Justice [party]pol.
przyczyna i skutek
cause and effectidiom
przyjaciele i krewni [przen.]
kith and kin [poet.]idiom
Romeo i Julia [Szekspir]
Romeo and Juliet [Shakespeare]filmlit.teatr
utrzymanie i zakwaterowanie
bed and boardpodróż
board and lodgingpodróż
za i przeciw
for and against
zarówno ... jak i
both ... and
zwarty i gotowy {adj}
rough and ready
Bołesław {m} I Chrobry
Bolesław I the Brave [or the Valiant]hist.
bracia {m.pl} [osob.] i siostry
siblings
przyjaciele i krewni {noun}
kith and kin
zalety {f.pl} i wady {f.pl}
advantages and disadvantages
bezpieczeństwo i higiena pracy <BHP>
occupational safety and health <OSH>
koszt, ubezpieczenie i fracht
cost, insurance and freight <CIF>handelidiom
na dobre i złe {adv}
for better or for worse
tam i z powrotem {adv}
to and froidiom
tam i z powrotem
backwards and forwardsidiom
wtedy i tylko wtedy {conj}
if and only if
mieć [niedok.] ręce i nogi [pot.]
to make sense
argumenty {m.pl} za i przeciw
pros and cons
budownictwo {n} lądowe i wodne
civil engineeringinży.tech.
koszt {m} podróży i pobytu
travel and subsistence expenses {pl}handel
prawo {n} popytu i podaży
law of supply and demandhandel
rachunek {m} zysków i strat
profit and loss account [Br.]bank.
income statement [esp. Am.]bank.
Ryszard {m} I Lwie Serce [osob.]
Richard Coeur de Lionpol.
sakrament {m} ciała i krwi
Eucharistrelig.
sprawa {f} życia i śmierci
a matter of life and death
unia {f} gospodarcza i walutowa
Economic and Monetary Union <EMU>bank.handel
usunięcie {n} niejasności i dwuznaczności
disambiguation
wartości {f.pl} niematerialne i prawne
intangible assetsbank.
zapalenie {n} kości i stawów
osteoarthritismed.
Co z oczu, to i z serca.
Out of sight, out of mind.przysł.
Czy ma pan czas i ochotę do mnie dołączyć?
Do you have the time and inclination to join me?
Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione! [Hiob 1:21] [Biblia Tysiąclecia]
The LORD gave, and the LORD has taken away; blessed be the name of the LORD. [Job 1:21] [New King James Version]relig.
środki pieniężne i ich ekwiwalenty
cash and cash equivalentsbank.
Ten serwis jest darmowy i dostępny dla wszystkich.
This service is free and open to all.inform.
W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone.
All's fair in love and war.przysł.
zapomniany przez Boga i ludzi {adj}
god-forsaken
Baśnie z tysiąca i jednej nocy {noun}
One Thousand and One Nights [Arabian Nights]lit.
Europejska Wspólnota {f} Węgla i Stali <EWWiS>
European Coal and Steel Community <ECSC>UE
Islamskie Państwo {n} (w Iraku i Lewancie) [Państwo {n} Islamskie]
Islamic State (of Iraq and the Levant) <ISIL>pol.relig.
jesienne zrównanie {n} dnia i nocy
autumnal equinoxastron.
koktail {m} z szampana i brandy
champagne cocktailgastr.
Kościoły {m.pl} Pokoju w Świdnicy i Jaworze
Churches of Peace at Świdnica and JaworUSD
kraina {f} mlekiem i miodem płynąca
land flowing with milk and honeyrelig.
Organizacja {f} Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
Food and Agriculture Organization of the United Nations <FAO>pol.roln.
swoboda {f} przemieszczania się i pobytu
freedom of movement and residencepol.socjol.
Układ {m} Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu
General Agreement on Tariffs and Trade <GATT>handel
Urząd {m} Ochrony Konkurencji i Konsumentów <UOKIK>
Office for Competition and Consumer Protectionpol.
Urząd {m} Ochrony Konkurencji i Konsumentów <UOKiK>
(Polish) Office of Competition and Consumer Protection <OCCP>handelbank.
walka {f} na śmierć i życie
life-and-death struggle
Zjednoczone Królestwo {n} Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
the United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandgeogr.
A.I. Sztuczna inteligencja
Artificial IntelligencefilmF
Asterix i Kleopatra
Asterix and CleopatrafilmF
Doktor Jekyll i pan Hyde
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde [Robert Louis Stevenson]lit.F
Duma i uprzedzenie
Pride and Prejudice [Jane Austen]lit.F
Miasto i psy [Mario Vargas Llosa]
The Time of the Herolit.F
Piękna i Bestia
Beauty and the BeastfilmF
Popiół i diament [Andrzej Wajda, 1958]
Ashes and DiamondsfilmF
Popiół i diament [Jerzy Andrzejewski, 1948]
Ashes and Diamondslit.F
Rozważna i romantyczna
Sense and Sensibility [Jane Austen]lit.F
Stary człowiek i morze
The Old Man and the Sea [novel: Ernest Hemingway, film: John Sturges]filmlit.F
Vincent i Theo
Vincent & Theo [Robert Altman]filmF
Wojna i pokój
War and Peace [novel: Leo Tolstoy, film: King Vidor]filmlit.F
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Polish-English online dictionary (Słownik polsko-angielski) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement