All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   ES   LA   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Dicţionar englez-român

BETA Romanian-English translation for: în
  ĂăÂâ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Romanian Dictionary: în

în {prep}
in
into
indiu {n} <In>
indium <In>chim.
în (decursul) {prep}
within
în afara {adv}
away
în afară {conj}
unless
în afara {adv} [+Gen.]
outside
în ansamblu {adv}
globally
în apropiere {adj} {adv}
nearby
în apropiere {prep}
next to
în apropierea {prep}
around
by [near / beside]
în cazul
in case
în consecință {adv}
consequently
în cursul {prep}
during
în decursul {prep}
during
within
în direcția {prep}
via
towards
în extremis
at the last momentidiom
în față {adv}
ahead
în fața {prep}
ahead of
in front of
în final {adv}
finally
în flăcări {adj}
ablaze
în fond {adv}
as a matter of fact
în frunte {adv}
ahead
în general {adv}
generally
în întregime {adv}
completely
în întregime {adv} [complet]
wholly
în jos {adv}
down
în jur {adv}
around
în jurul {prep}
around
în larg {adv} {adj} [pe mare]
offshore
în medie {adv}
on average
în mijlocul {prep}
amid
în mijlocul {adv}
in the middle
în mijlocul {prep} [între]
amidst
în numele {prep}
on behalf of
în ordine {adv}
all right
în parte {adv}
partly
în pat {adv}
abed [archaic]
în permanență {adv}
permanently
în plus {adv} {pron}
more
în plus {adv}
besides
in addition
în pofida {prep}
despite
in spite of
în principal {adv}
mainly
în privința {prep}
regarding
with regard to
în realitate {adv}
actually
as a matter of fact
În regulă!
All right!
în scădere {adj} {pres-p}
decreasing
în schimb {adv}
instead
în scris {adv}
in writing
în sfârșit {adv}
finally
în silă {adv}
grudgingly
în sine
in itself
în spate {adv}
behind
în spatele {adv}
behind
în special {adv}
in particular
în străinătate {adv}
abroad
în sus {adv}
up
în timpul {prep}
during
în trecut {adv}
in the past
în vecinătate {adj} {adv}
nearby
în vecinătate
in the vicinity
in the neighbourhood [Br.]
în viitor {adv}
in the future
în virtutea
by virtue of
on the strength of
până în {prep}
till
Trăiesc în ...
I live in ...
a crede (în)
to believe (in)
a năvăli în
to invade
(în mod) arbitrar {adv}
arbitrarily
bătut în cuie
set in stone (firmly established)idiom
ca în codru {adv}
shamelessly
față în față {adv}
opposite
față în față {adj} {adv}
face-to-face <F2F>
în aceeași măsură {adv}
equally
likewise
în același mod
in the same way
în acest context {adv}
in this context
în acest scop {adv}
with this purpose
în afară de {conj}
except
în afară de {prep}
beside
except (for)
aside from [Am.]
în caz că {conj}
in case that
în comparație cu
compared to
în fiecare zi {adv}
every day
în funcție de {prep}
according to
în legătură cu {prep}
referring to
în locul tău
in your place
în materie de {prep}
on
in the matter of
în mod absurd {adv}
absurdly
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Romanian-English online dictionary (Dicţionar englez-român) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement