|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   UK   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Dicţionar englez-român

Romanian-English translation for: în
  ĂăÂâ...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Romanian Dictionary: în

în {prep}
in
into
indiu {n} <In>
indium <In>chim.
în (decursul) {prep}
within
în afara {adv}
away
în afară {conj}
unless
în afara {adv} [+Gen.]
outside
în amonte {adv}
upriver
up river
upstream
up the river
în ansamblu {adv}
globally
în aparență {adv}
externally
în apropiere {adj} {adv}
nearby
în apropiere {prep}
next to
în apropierea {prep}
around
by [near / beside]
în armură {adj}
armor-clad [Am.]armură
armour-clad [Br.]armură
în așteptare {adj}
pending
în atenția [formulă de adresare în scrisori oficiale]
for (the) attention of <FAO> [on envelope]
în aval {adv}
downriver
downstream
down river
stream down
down the river
în avans {adv}
in advance
în carantină {adv}
in quarantine
în căutarea {prep}
in search of <ISO>
în cazul
in case
în ciuda {prep}
despite
în consecință {adv}
consequently
în curând {adv}
shortly
în cursul {prep}
during
în decursul {prep}
during
within
în derivă {adj} {adv}
adrift
în direcția {prep}
via
towards
în exces {adv}
in excess
în exclusivitate {adv}
exclusively
în extremis
at the last momentidiom
în față {adv}
ahead
în fața {prep}
ahead of
in front of
în faze {adv}
in phases
în final {adv}
finally
în flăcări {adj}
ablaze
în flăcări {adv}
on fire
în fond {adv}
as a matter of fact
în frunte {adv}
ahead
în fruntea {adv}
ahead
at the top
at its head
at the head
în funcție {adj}
incumbent
în galop {adv}
at a gallop
în general {adv}
generally
în grabă {adv}
in a hurry
în impas {adv}
at an impasse
at a dead end
în interior {adv}
internally
în întregime {adv}
completely
în întregime {adv} [complet]
wholly
în întuneric {adv} [și fig.]
in the dark [also fig.]
în jos {adv}
down
în jur {adv}
around
în jurul {prep}
around
în larg {adv} {adj} [pe mare]
offshore
în locul {prep}
instead of
în medie {adv}
on average
în mijlocul {prep}
amid
în mijlocul {adv}
in the middle
în mijlocul {prep} [între]
amidst
în numele {prep}
on behalf of
în ordine {adv}
all right
în parte {adv}
partly
în particular {adv}
in particular
în pat {adv}
abed [archaic]
în perechi {adv}
in pairs
în permanență {adv}
permanently
în persoană {adv}
in person
în perspectivă {adv}
in perspective
în plus {adv} {pron}
more
în plus {adv}
besides
in addition
furthermore
în pofida {prep}
despite
in spite of
în prealabil {adv}
in advance
în principal {adv}
mainly
în privința {prep}
regarding
with regard to
în realitate {adv}
actually
as a matter of fact
în regres {adj}
retrogressive
În regulă!
All right!
în repaus {adv}
at rest
în sânge {adj} [carne friptă]
raregastr.
în scădere {adj} {pres-p}
decreasing
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Romanian-English online dictionary (Dicţionar englez-român) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement