Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Tysk-svensk ordbok

Deutsch-Schwedisch-Übersetzung für: [av]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen | Desktop

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch: [av]
om {prep} [inom en tid av]
in [innerhalb einer Zeit von]
flytande {adj} [oböjl.] [som har form av vätska; som saknar ryck]
flüssig [fließen können; ohne Stocken]
påverkad {adj} [av alkohol eller narkotika]
dicht [ugs.] [unter Alkohol- oder Drogeneinfluss]droger
ende {adj} [manlig form av enda]
einziger
såsom {conj} [i egenskap av]
als [z. B. in der Funktion als]
synnerlig {adj} [av betydelse]
außerordentlich [bedeutsam]
bedeutsam
wesentlich [bedeutsam]
Tja! [vard.] [kortform av "tjena"]
Hallo!
Grüß dich!
Moin! [nordd.]
Moin moin! [nordd.]
Servus! [österr.] [bayr.] [Hallo!]
åh [utrop av förvåning]
oh
anrik {adj} [med stort innehåll av traditioner]
traditionsreich
oj [utrop av förvåning]
oh [Ausruf der Verwunderung]
redo {adj} [oböjl.] [beredd att ge sig av]
parat [veraltend] [bereit zum Aufbruch]
vindpinad {adj} [som pinats av vinden]
windzerzaust
[först av allt] {adv}
zu allererst [FALSCH für: zuallererst]
à {prep} [till ett pris av]
à [Kaufmannssprache] [auch ugs.]handel
åh [utrop av smärta, glädje]
au
aj [utrop av smärta och beklagande]
auweh
aj [utrop av smärta]
au
aua
autsch
åtskillig {adj} [(rätt) stor mängd av ngt.]
recht viel
ziemlich viel
eine ganze Menge [recht viel]
avsatt {adj} [av ett ämbete; avskedad]
abgesetzt [eines Amts enthoben]
därför {adv} [av den anledningen]
derowegen [veraltet] [deswegen]
drum [ugs.] [aus diesem Grund]
dieserhalb [geh.] [veraltend] [deswegen]
darob [veraltet] [noch hum.] [deswegen]
därföre {adv} [åld.] [därför, av den anledningen]
deshalb
deswegen
darum [aus dem Grund]
derowegen [veraltet] [deswegen]
dieserhalb [geh.] [veraltend] [deswegen]
darob [veraltet] [noch hum.] [deswegen]
endera {pron} [en av flera] [maskulinum]
einer davon
fatalistisk {adj} [beroende av ett oundvikligt öde]
schicksalsergeben
flott {adj} [oböjl.] [som helt bärs av vatten]
flott [frei schwimmend] [Seemannssprache]sjöf.
förläst {adj} [överansträngd av läsning]
durch Studien überanstrengtunderv.
förnämlig {adj} [av utmärkt kvalitet]
vorzüglich
vortrefflich
hervorragend [von hoher Qualität]
förra [första av två] [femininum, plural]
erste [von zweien]
förra [första av två] [maskulinum]
erster [von zweien]
förra [första av två] [neutrum]
erstes [von zweien]
förty {adv} [åld.] [därför, av den anledningen]
deshalb
deswegen
darum [aus dem Grund]
daher [aus dem Grund]
derowegen [veraltet] [deswegen]
dieserhalb [geh.] [veraltend] [deswegen]
darob [veraltet] [noch hum.] [deswegen]
glupsk {adj} [omåttlig i förtärande av mat]
essgierig
fressgierig
gefräßig [pej.]
hurdan {adv} [av vilket slag] [maskulinum, neutrum]
was für ein
{pron} [föråldr.] [Ni: tilltal av flera personer eller hövligt tilltal av en person]
Ihr [veraltet: Anrede an eine einzelne Person; auch 2. Pers. Pl. in Briefen]
infantil {adj} [äv. barnslig]
infantil [auch kindisch] [dann pej.]med.psyk.
ingendera {pron} [ingen av båda två] [maskulinum]
keiner von beiden
jämte {prep} [vid sidan av]
samt [nebst]
Kapitalet [best. f.] [verk av Karl Marx]
Das Kapitallitt.
kritvit {adj} [av rädsla, illamående osv.]
kreidebleich
Lejonkungen [musikal av Elton John och Tim Rice]
Der König der Löwen [Musical]mus.
lusig {adj} [full av löss]
verlaust
mej {pron} [vard. och talspr. stavningsvariant av mig]
mir
mich
Ni {pron} [tilltal av flera personer eller hövligt tilltal av en person]
Ihr [veraltet: Anrede an eine einzelne Person; auch 2. Pers. Pl. in Briefen]
officiell {adj} [fastslagen eller skapad av en myndighet]
behördlich
amtlich [behördlich]
Oj! {interj.} [utrop av förvåning]
Ui!
osökt {adv} [av sig själv]
(ganz) von alleine
påverkad {adj} [av droger]
high [ugs.]droger
unter Drogeneinfluss stehenddroger
plus {prep} [med tillägg av]
zuzüglich [+Gen.] <zzgl.>
sönderläst {adj} [skadad av mycket användning]
mitgenommen [ugs.] [Buch]
stucken {adj} [av ett spetsigt föremål]
gestochen [durch einen spitzen Gegenstand]
uppburen {adj} [som stöds och bärs upp av ngt.]
getragen [von etw. gestützt]
utlevad {adj} [tärd på grund av ett utsvävande leverne]
verlebt
väderbiten {adj} [garvad av sol och vind]
wettergegerbt
väderbiten {adj} [solbränd på grund av långvarig utomhusvistelse]
wettergebräunt
varför {conj} [av den (tidigare nämnda) anledningen]
aus welchem Grund [deswegen]
varför {adv} [på grund av vilken] [femininum, plural]
derentwegen
varför {adv} [på grund av vilken] [maskulinum, neutrum]
dessentwegen
viktig [av vikt]
von Belang
att tillämpa [göra bruk av]
anwenden
att klicka [med hjälp av datormusen; knäppa metalliskt]
klicken [mit der Computermaus; einen metallisch klingenden Ton von sich geben]
att bruka [använda, göra bruk av]
gebrauchen
benutzen
verwenden
att sticka (ngt.) [tillverka ngt. av garn]
(etw.Akk.) strickentextil
att säja [vardaglig stavningsvariant av säga]
sagen
att beta [gräsa; låta boskap äta av växtlighet]
weiden [grasen; weiden lassen]jordbr.
att knäppa ngt. [stänga ngt. med hjälp av knappar]
etw. zuknöpfen
att övergiva [variant av överge, ej ofta använd i infinitiv]
verlassen
att intyga [av en myndighet]
beglaubigen
att omsätta [ha en omsättning av; överföra till ett nytt sammanhang]
umsetzen [Umsatz machen; umwandeln, verwirklichen]
nach oben | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch (Tysk-svensk ordbok) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten