Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Tysk-svensk ordbok

Deutsch-Schwedisch-Übersetzung für: [det]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch: [det]

därtill {adv} [utöver det]
hinzu
hem {adv} [i riktning mot det egna målet]
zurück [in Richtung des eigenes Tores]sport
sådär {adv} [på det där sättet]
so [derart]
siande {adj} [oböjl.] [det att använda tilltalet "Sie" på tyska]
siezend
talbar {adj} [skämts.] [om person: som det är möjligt att samtala med]
ansprechbar
att förgäta [åld.] [det man lärt sig]
verlernen
att förtyska [anpassa till det tyska språket]
eindeutschen [der deutschen Sprache anpassen]
att förtyska [översätta till tyska [föga brukligt]; anpassa till det tyska språket]
verdeutschen [veraltend] [ins Deutsche übersetzen; eindeutschen]
att glömma [det man lärt sig]
verlernen
att kandera ngt. [det att överdraga ngt. med socker]
etw.Akk. kandierenmat.
att skörda ngt. [genom att gräva ut det]
etw.Akk. buddeln [regional] [durch Ausgraben ernten]hort.jordbr.
poäng {u} [t.ex. det viktiga i en diskussion]
Punkt {m} [z. B. wichtiger Punkt in einer Diskussion]
otrygghet {u} [det att sakna trygghet]
Unsicherheit {f} [das Unsichersein]
insamling {u} [det att samla in frivilliga bidrag]
Spendensammlung {f}
Sammlung {f} [freiwilliger Beitrag, Spende]
jakt {u} [det att jaga]
Jagd {f}jakt
förkortning {u} [av ord eller bokstavskombination; det att förkorta]
Abkürzung {f} <Abk.>
ledning {u} [styrelse; det att leda]
Führung {f} [Leitung; das Führen]
flytt {u} [vard.] [det att flytta, särskilt byta hem]
Umzug {m} [Wohnungswechsel]
topp {u} [bergstopp; det bästa]
Gipfel {m} [Berggipfel; das Beste]bergsbes.geol.
parkering {u} [det att parkera]
Parken {n}traf.
byte {n} [det att byta] [t.ex. mellan tåg, mjukvara]
Umsteigen {n}inform.traf.
måste {n} [det som man är tvungen till]
Muss {n}
servering {u} [det att servera]
Bedienung {f}mat.
topp {u} [högsta punkten; spetsigt föremål; det bästa]
Spitze {f} [höchster Punkt; spitzes Ende von etwas; die Führenden]
arv {n} [det som ärvs]
Erbschaft {f}jur.
avstigning {u} [det att stiga av]
Aussteigen {n}
markering {u} [betecknande märke eller notering; det att markera]
Markierung {f}
myndighet {u} [det att vara äldre än 18 år]
Volljährigkeit {f}
tal {n} [det att tala]
Reden {n}
tillträde {n} [det att börja arbeta i ett visst ämbete, med en viss uppgift]
Arbeitsbeginn {m} [erster Arbeitsantritt]arbete
uppladdning {u} [det att ladda upp]
Hochladen {n}inform.internet
uppsättning {u} [det att sätta upp, montering]
Aufstellung {f} [Errichtung, Montage]
besparingar {pl} [det som har sparats]
Ersparnisse {pl}ekon.
diet {u} [allt det som man äter]
Ernährung {f}mat.med.
exponering {u} [det att utsätta film för ljus]
Belichtung {f} [Fotografie]foto.
gödning {u} [det att sprida gödsel]
Düngung {f}hort.jordbr.
läsning {u} [det att läsa]
Lesen {n}
sladd {u} [det att en hjulförsett fordon glider utan att ha fäste på vägen]
Schleudern {n} [Schlingern, Rutschen]fordon
slåtter {u} [handlingen att meja; det som avmejats]
Mahd {f} [regional] [das Mähen; das gemähte Gras o. Ä.]jordbr.
vass {u} [område där det växer vass]
Röhricht {n}bot.T
åkning {u} [det att åka]
Fahren {n}
arv {n} [det som någon lämnat efter sig]
Vermächtnis {n} [Erbe]jur.
hantering {u} [det att hantera]
Handhabung {f}
Handling {n}
Umgang {m} [Handhabung]
högersväng {u} [det att svänga till höger]
Rechtsabbiegen {n}traf.
inlämning {u} [det att lämna in ngt.]
Abgabe {f} [Einreichen]
körning {u} [det att köra]
Fahren {n} [Lenken]fordon
stämpling {u} [det att välja ut träd för avverkning]
[Markierung von Bäumen zur Abholzung]skog.
vänstersväng {u} [det att svänga till vänster]
Linksabbiegen {n}traf.
[”det lilla landet”: lokal benämning för förbundslandet Baden-Württemberg]
Ländle {n} [südd.] [ugs.] [Baden-Württemberg]geogr.
[”det lilla landet”: lokal benämning för förbundslandet Vorarlberg]
Ländle {n} [österr.] [Vorarlberg]geogr.
[det att man ser bilderna i huvudet eller framför sina ögon när man hör ett stycke musik eller när man läser en bok t.ex.]
Kopfkino {n}
[det hullet man lägger på sig efter att ha tröstätit för mycket]
Kummerspeck {m} [ugs.]
[kvinnlig person från det forna Västtyskland (BRD)]
Wessi {f} [ugs.] [hum.] [oft pej.]
[person från det forna Östtyskland (DDR)]
Ossi {m} {f} [ugs.] [hum.] [meist pej.]
[person från det forna Västtyskland (BRD), som gör sig viktig gentemot östtyskar, särskilt under den första tiden efter föreningen]
Besserwessi {m} {f} [pej.]
[person från det forna Västtyskland (BRD)]
Wessi {m} [ugs.] [hum.] [oft pej.]
akt {u} [oböjl.] [det att ge akt på]
Beachtung {f}
åldring {u} [det att åldras, om material]
Alterung {f}material
åldring {u} [det att åldras, om person]
Altern {n}
avlämning {u} [det att lämna ifrån sig]
Abgabe {f} [Hinterlassen]
avläsning {u} [det att avläsa]
Ablesen {n} [eines Messgeräts]
beläggning {u} [det att överdraga ngt. med ett tunt lager; tunt yttre lager, överdrag]
Beschichtung {f}material
beskhet {u} [det att smaka beskt]
bitterer Geschmack {m}mat.
besparingar {pl} [det att spara]
Einsparungen {pl}ekon.
bete {n} [det att låta djur äta av växtlighet]
Weiden {n}jordbr.
blinkande {n} [det att snabbt sluta och åter öppna ögonen]
Blinzeln {n}
bokbinderi {n} [det att binda böcker]
Buchbinden {n}
borrning {u} [det att borra]
Bohren {n}
brytning {u} [det att stänga av]
Abschaltung {f}elektr.
centrifugering {u} [det att separera]
Zentrifugieren {n} [fachspr.]biol.kemi
Zentrifugation {f}biol.kemitek.
dirigering {u} [det att dirigera; dirigentskap]
Dirigat {n} [bildungsspr.]mus.
diskning {u} [det att rengöra disk]
Abwaschen {n}
diss {u} [vard.] [det att dissa någon]
Diss {m} [ugs.] [Beleidigung]
dosering {u} [det att avmäta dosen]
Dosierung {f}
drakflygning {u} [det att flyga en drake]
Drachen-steigen-Lassen {n} [selten] [auch: Drachensteigenlassen]lek.
eloxering {u} [det att eloxera]
Eloxieren {n}kemimaterialtek.
färgning {u} [det att färga]
Färben {n}
filmning {u} [det att spela in en film; det att medverka i en film]
Filmen {n} [Aufnehmen, Drehen; das Mitwirken in einem Film]arbetefilm
förkortning {u} [det att förkorta]
Kürzen {n}mate.
förtjockning {u} [det att göra en vätska mindre flytande]
Eindicken {n}
fostervattenavgång {u} [det att fosterhinna spricker]
Blasensprung {m} [Fruchtwasserabgang]biol.med.
frimärkssamling {u} [det att samla på frimärken]
Briefmarkensammeln {n}filat.
gnidning {u} [det att gnida]
Reiben {n}
hembränning {u} [det att bränna olovligt]
Schwarzbrennen {n}droger
Schwarzbrennerei {f} [das Schwarzbrennen]droger
inläggning {u} [matkonservering; det att lägga in]
Einlegen {n}mat.
inland {n} [inre del av ett land; det egna landet]
Inland {n}
insamling {u} [det att insamla]
Einsammeln {n}
jordning {u} [det att förse ngt. med jordledning]
Erdung {f} [das Erden]elektr.
kapitulering {u} [det att kapitulera]
Kapitulieren {n}
Kapitulation {f} [Kapitulieren]
kapning {u} [det att hugga av]
Abhauen {n} [z. B. Holz]
kapning {u} [det att skära av]
Kappen {n} [Abschneiden]tek.
kitslighet {u} [det att någon lätt blir retad eller irriterad]
Reizbarkeit {f}
kitslighet {u} [det att söka bråk]
Streitlust {f}
knäpp {n} [vard.] [det allra kortaste yttrande]
Mucks {m} [ugs.]
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch (Tysk-svensk ordbok) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung