Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EO   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   FI   HR   BG   RO   |   more ...

Tysk-svensk ordbok

Deutsch-Schwedisch-Übersetzung für: [föråldr.]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen | Desktop

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch: [föråldr.]
registreringsbokstav [länsbokstav] [föråldr.]
Unterscheidungszeichen [ehemaliger Teil des Kfz-Kennzeichens in Schweden]hist.traf.
äro [föråldr.] [pl. för är]
sind
falskelig {adj} [föråldr.] [ej brukligt]
falsch
förbindlig {adj} [artig, förekommande] [föråldr. även: förpliktande]
verbindlich
förnöjsam {adj} [föråldr.] [belåten]
zufrieden
förskjuten {adj} [föråldr.] [om ammunition, förbrukad]
verschossen [Munition]vapen
förstucken {adj} [föråldr.] [skriftspr.]
verhohlen
verborgen
framstegsfientlig {adj} [föråldr.]
fortschrittsfeindlich
fransysk {adj} [föråldr.] [fransk]
französisch <frz., franz.>
godaktig {adj} [föråldr.] [godfruktig]
gottesfürchtig
{pron} [föråldr.] [Ni: hövlighetstilltal]
Sie [formell]
{pron} [föråldr.] [Ni: tilltal av flera personer eller hövligt tilltal av en person]
Ihr [veraltet: Anrede an eine einzelne Person; auch 2. Pers. Pl. in Briefen]
international {adj} [föråldr.] [internationell]
international
konstmässig {adj} [föråldr.] [konstgjord]
künstlich
muhammedanisk {adj} [föråldr.]
mohammedanisch [veraltet]relig.
muselmanisk {adj} [föråldr.]
muselmanisch [veraltet]relig.
muselmännisch [veraltet] [hum.]relig.
muselmannisk {adj} [föråldr.]
muselmanisch [veraltet]relig.
muselmännisch [veraltet] [hum.]relig.
oaktat {conj} [föråldr.] [oaktat att, fastän]
obwohl
obgleich
wenngleich
obzwar [geh.]
obschon [geh.]
wiewohl [geh.]
trotzdem [ugs.] [obwohl]
ungeachtet [veraltend] [obwohl]
gleichwohl [selten] [auch regional] [obwohl]
oförstörlig {adj} [föråldr.]
unzerstörbar
otald {adj} [föråldr.]
ungenannt
unausgesprochen
ovettig {adj} [föråldr.] [oförnuftig]
unvernünftig
sykofantisk {adj} [föråldr.]
anklägerisch
verleumderisch
sykophantisch [veraltet]
talbar {adj} [föråldr.] [som kan räknas]
zählbar [sich zählen lassend]
tvistig {adv} [föråldr.] [oense]
uneins
att beta ngn. ngt. [föråldr.] [stjäla bort]
jdn. etw.Gen. berauben [geh.]
att bramarbasera [föråldr.] [ej brukligt]
bramarbasieren [geh.] [pej.] [selten] [prahlen; viel Aufhebens machen]
att docera [föråldr.] [ej brukligt] [visa; bevisa]
beweisen
att förskjuta ngt. [föråldr.] [förbruka ammunition]
etw. verschießen [Munition]vapen
att förvinna ngt. [föråldr.] [komma över ngt.]
etw. verwinden [geh.] [etw. überwinden]
att hanna ngn. [föråldr.] [ej brukligt] [dialektalt] [kalla för 'han']
jdn. erzen [veraltet] [jdn. mit 'Er' anreden]
att känna ngn. [föråldr.] [bibliskt språk] [ha könsumgänge med ngn.]
mit jdm. Geschlechtsverkehr haben
jdn. erkennen [geh.] [veraltet] [mit jdm. Geschlechtsverkehr haben]bibl.
att kopulera ngn. [föråldr.] [viga]
jdn. trauen
att relegera ngn. [föråldr.] [landsförvisa]
jdn. ausweisen [des Landes verweisen]
lapp {u} [föråldr.] [nedsätt.]
Lappe {m} [veraltet] [pej.] [Same]etn.
folklivsforskning {u} [föråldr.]
Völkerkunde {f} [veraltet]etn.vetens.
forväg {u} [föråldr.]
Fuhrweg {m}traf.
lösgom {u} [föråldr.]
Gebiss {n} [Zahnprothese]tandv.
Abessinien {n} [föråldr.] [Etiopien]
Abessinien {n} [veraltet] [Äthiopien]geogr.hist.
ämnesmängd {u} [föråldr.] <N>
Stoffmenge {f} <N>fys.kemi
ana {u} [föråldr.] [citatsamling]
Ana {f} [veraltend] [Zitatensammlung]litt.
anatem {n} [föråldr.] [anatema]
Anathem {n}relig.
Anathema {n}relig.
assuradör {u} [föråldr.] [försäkringsgivare]
Versicherer {m}försäk.
batonblåvinge {u} [Pseudophilotes baton] [föråldr.]
Graublauer Bläuling {m}entom.
befordran {u} [föråldr.]
Förderung {f} [Unterstützung]
bimester {u} [föråldr.] [tidsperiod på två månader]
Bimester {n} [veraltet] [Zeitraum von zwei Monaten]
blompotta {u} [föråldr.] [ej brukligt] [blomkruka]
Blumentopf {m}hort.
calcant {u} [föråldr.] [orgeltrampare]
Calcant {m}hist.mus.
center {u} [föråldr.] [anfallsspelare]
Mittelstürmer {m}sport
center {u} [föråldr.] [anfallsspelare] [kvinnlig]
Mittelstürmerin {f}sport
charkuteriaffär {u} [föråldr.]
Metzgerei {f} [Verkaufsgeschäft]handelmat.
Fleischerei {f} [Verkaufsgeschäft]handelmat.
dimflikar {pl} [föråldr.]
Nebelfetzen {pl}meteo.
dygdespegel {u} [föråldr.]
Tugendspiegel {m} [veraltet]
elefantnäbbmöss {pl} [föråldr.] [Macroscelididae]
Rüsselspringer {pl}zool.
extremitet {u} [föråldr.] [ytterlighet]
Extrem {n}
fähund {u} [föråldr.] [vallhund]
Hütehund {m}zool.
fibblesandbi {n} [föråldr.] [finlandssv.] [Andrena humilis]
[Andrena humilis]entom.
fickbok {u} [föråldr.] [ej brukligt]
Taschenbuch {n}förlags.
fordring {u} [föråldr.] [t.ex. av malm]
Förderung {f} [von Gestein oder Erz]bergsbr.
förnöjsamhet {u} [föråldr.] [belåtenhet]
Zufriedenheit {f}
gatukors {n} [föråldr.]
Straßenkreuzung {f}traf.
hällkisttid {u} [föråldr.] [senneolitikum]
Dolchzeit {f} [veraltet]hist.
Steinkistenzeit {f} [veraltet]hist.
händelseord {n} [föråldr.]
Verb {n}ling.
Tunwort {n}ling.
Zeitwort {n}ling.
Tätigkeitswort {n}ling.
Tuwort {n} [veraltend]ling.
Verbum {n} [veraltend]ling.
harmynthet {u} [föråldr.] [vard.] <LKG> [Läpp-, käk- och gomspalt]
Hasenscharte {f} [veraltend] [ugs.] <LKGS-Spalte> [wird als diskriminierend empfunden] [Lippen-Kiefer-Gaumenspalte]med.
håva {u} [föråldr.] [mest i pl.] [egendom]
Eigentum {n}
håva {u} [föråldr.] [mest i pl.] [gåva]
Gabe {f}
hundsfott {u} [föråldr.] [nedsätt.] [usling]
Hundsfott {m} [derb]
intransitiv {n} [föråldr.]
Intransitivum {n}ling.
intransitives Verb {n}ling.
islamit {u} [föråldr.]
Islamit {m} [veraltet]relig.
islamit {u} [föråldr.] [kvinnlig]
Islamitin {f} [veraltet]relig.
jakthyena {u} [Lycaon pictus] [föråldr.]
Afrikanischer Wildhund {m}zool.
johannesbär {n} [föråldr.]
Johannisbeere {f}bot.hort.mat.
jordgas {u} [föråldr.]
Erdgas {n}geol.ind.kemi
jungfru {u} [föråldr.] [rymdmått]
[veraltetes, schwedisches Raummaß]enhethist.
knekt {u} [föråldr.] [soldat]
Soldat {m}mil.
knekt {u} [föråldr.] [soldat] [kvinnlig]
Soldatin {f}mil.
koalabjörn {u} [föråldr.] [Phascolarctos cinereus]
Koalabär {m}zool.
nach oben | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch (Tysk-svensk ordbok) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten