Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   NL   HU   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   SV   NO   IS   IT   FI   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Tysk-svensk ordbok

Deutsch-Schwedisch-Übersetzung für: [göra]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen | Desktop

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch: [göra]
vänligen [+imperativ] [att be ngn. att göra ngt.]
bitte [+Infinitiv Präsens od. Imperativ] [jdn. bitten, etwas zu tun]
bitte [+Imperativ] Sie [jdn. bitten, etwas zu tun] [Höflichkeitsform]
humanistisk {adj} [som har att göra med språk, filosofi, historia o.d.]
geisteswissenschaftlichvetens.
världslig {adj} [som har med jordelivet att göra]
diesseitig [geh.] [irdisch]
att bruka [ha som vana, ofta göra]
pflegen [die Gewohnheit haben, etwas Bestimmtes zu tun]
att tillämpa [göra bruk av]
anwenden
att sänka ngt. [flytta nedåt; göra mindre]
etw.Akk. senken
att ordna [systimatisera; göra i ordning]
ordnen
att skada ngn./ngt. [göra illa, såra]
jdn./etw. verletzenmed.
att bjuda [göra ett erbjudande, ge en offert]
bieten [anbieten, ein Angebot machen]
att räkna [göra matematisk uträkning; anse (såsom), vara beredd på]
rechnen
att bruka [använda, göra bruk av]
gebrauchen
benutzen
verwenden
anwenden
att satsa [göra insats]
setzen [seinen Einsatz machen]spel
att svepa [göra en stor rörelse]
hinwegfegen [sich mit großer Geschwindigkeit über etw. hinwegbewegen]
hinwegwischen [eine wischende Bewegung machen]
att kröka [göra krokig, böja]
krümmen
att glesa [göra glesare]
lichten [weniger dicht machen]
att paja ngt. [vard.] [göra sönder]
etw. kaputtmachen [ugs.]
att anhålla ngn. [göra ett anhållande, gripa]
jdn. festnehmenjur.
att dölja ngt. [göra så att ett faktum inte upptäcks]
etw. vertuschen
att radera [sudda ut; göra en etsning]
radierenkonst
att åstadkomma ngt. [lyckas göra ngt.]
etw. bewerkstelligen
att gö [dialektalt] [göra]
tun
att krusa [göra krusig]
kräuseln
att skarva [göra längre]
verlängern [länger machen; den Ball ohne Annahme weiterspielen]
länger machen
att spetsa [göra spetsig]
spitzen [anspitzen]
anspitzen [spitz machen]
[att göra ngt. lönsam genom inskränkning] {verb}
etw.Akk. gesundschrumpfen [ugs.]ekon.fin.ind.
[med syftet av förbättring göra något sämre] {verb}
verschlimmbessern
att befrukta ngn. [göra med barn]
jdn. schwängernbiol.
att bita [bildl.] [göra intryck]
Eindruck machen
att förkorta [göra kortare]
verkürzen
att gira [göra avvikelser från kursen]
gieren [Seemannssprache] [vom Kurs abtreiben, ausscheren]sjöf.
att gö ngt. [dialektalt] [göra]
etw.Akk. machen
att inventera [göra inventering]
Inventur machenekon.
att korrugera [t.ex. plåt, papp: göra vågig]
wellen [z. B. Blech, Papier]
att lumpa [vard.] [göra lumpen]
Wehrdienst leisten
att makulera ngt. [göra ogiltig]
etw.Akk. ungültig machen
att makulera ngt. [göra värdelös; nedsätta i värde]
etw.Akk. entwerten
att mätta [göra mätt]
satt machen
att näta [vard.] [göra mål]
einnetzen [Jargon] [Tor schießen]sport
att propagera [göra propaganda för]
propagieren [geh.]
att pudla [vard.] [göra en pudel]
öffentlich Abbitte tun
(öffentlich) Abbitte leisten
sichAkk. (öffentlich) entschuldigen
att räffla [göra räfflor]
rillen [mit Rillen versehen]
att råka [+verb] [händelsevis göra ngt.]
etw. versehentlich machen
etw. (ganz) zufällig machen
att reducera [göra ett reduceringsmål]
den Anschlusstreffer erzielensport
att runda [göra rund]
abrunden [rund machen]
att sänka ngt. [göra mindre eller lägre]
etw.Akk. vermindern
etw.Akk. verringern
etw.Akk. herabsetzen [reduzieren, senken]
etw.Akk. reduzieren [herabsetzen, vermindern]
att snitta ngt. [göra snitt i ngt.]
etw.Akk. einschneiden
att stämpla ngt. [göra värdelös]
etw.Akk. entwerten [stempeln]
att stärka [göra starkare, förstärka]
festigen
att stuva [göra en stuvning]
mit weißer Soße anrichtenmat.
att sudda [göra oskarp]
wischen [verwischen]
att syra [göra syrlig]
säuern [sauer machen]kemimat.
ansäuern [mit einer Säure versetzen]kemimat.
att uppluckra ngt. [bildl.] [göra svagare]
etw.Akk. abschwächen
att utjämna [göra jämnt fördelad]
gleichmäßig verteilen
inventera {verb} [göra inventering]
inventarisieren
anfall {n} [plötslig aggressiv åtgärd; del av ett lag som har som främsta uppgift att göra mål]
Angriff {m} [das Angreifen eines Gegners; Gesamtheit der Angriffsspieler]
förtjockning {u} [det att göra en vätska mindre flytande]
Eindicken {n}
resande {n} [det att göra en resa]
Reisen {n}Turism
att åbäka sig [göra sig till]
sich anstellen [ugs.] [sich zieren]
att åbäka sig [göra sig viktig]
sich aufplustern [ugs.] [pej.] [sich wichtigtun]
sich aufspielen [ugs.] [pej.] [sich wichtigmachen]
att besvära sig [göra sig möda]
sich bemühen [sich Mühe geben]
att elda upp ngt. [göra upp eld i] [även bildl.]
etw.Akk. anheizen [auch fig., dann ugs.]
att förmäta sig [åld.] [föga brukligt] [mäta fel; göra ngt. med förmätenhet]
sich vermessen [sich beim Messen irren] [geh. auch: etw. mit Überheblichkeit tun]
att göra om [göra en gång till]
wiederholen [erneut machen]
att jämna ut [göra jämnt fördelad]
gleichmäßig verteilen
att köra på ngt. [vard.] [göra ngt.]
etw. tun [eine Handlung ausführen]
att kröka sig [göra en krök]
eine Kurve machen [krummlinig verlaufen]
att lysa upp [göra ljus]
beleuchten [mit Licht versehen]
att platta till [göra platt]
platten [regional] [platt machen]
att sinna på ngt. [åld.] [överväga att göra ngt.]
auf etw. sinnen [geh.] [planend seine Gedanken auf etwas richten]
etw. sinnen [veraltet] [planend seine Gedanken auf etwas richten, auf etw. sinnen]
att skorra falskt [göra ett falskt intryck]
einen falschen Eindruck erweckenidiom
att skrämma upp ngn. [göra ängslig]
jdn. einschüchtern
att skriva ut [göra en utskrift]
druckeninform.
ausdrucken [gedruckt wiedergeben]inform.
att slå sig [göra sig illa]
sichAkk. stoßen
sichAkk. anhauen [österr.] [sich stoßen]
att spela in [göra en inspelning]
einspielenmus.
att ställa in ngt. [göra att ngt. inte mer äger rum]
etw.Akk. absagen [nicht stattfinden lassen]
att ta i [göra en kraftansträngning]
zupacken [sich anstrengen]
anfassen [bei etwas zupacken, helfen]
sich hineinhängen [ugs.] [sich anstrengen]
att tabba sig [vard.] [göra en blunder]
sich verhauen [ugs.] [sich einen Schnitzer leisten]
att tunna ut [göra glesare]
lichten [weniger dicht machen]
att bespetsa sig på ngt. [vard.] [skämts.] [göra sig förhoppningar om]
auf etw.Akk. spitzen [regional] [sich etw. erhoffen]
att förlossa ngn. (från / ur ngt.) [befria, göra fri från synd]
jdn. (von etw.Dat.) erlösenrelig.
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch (Tysk-svensk ordbok) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten