Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Tysk-svensk ordbok

Deutsch-Schwedisch-Übersetzung für: [i]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch: [i]

efteråt {adv} [i anslutning]
anschließend
sedan {adv} [i anslutning]
anschließend
främst {adj} [i första hand]
primär [geh.] [vorrangig]
vorrangig
ändå {adv} [i varje fall]
sowieso
såsom {conj} [i likhet med]
wie
so wie
{prep} [t.ex. i tre dagar] [framtiden]
für [z. B. für drei Tage] [Dauer]
om {prep} [i förhållande till; angående]
von
{prep} [sedan] [t.ex. i tre dagar]
seit [z. B. seit drei Tagen]
i [t.ex. kvart i tolv]
vor [Uhrzeit: z. B. Viertel vor zwölf]
upptagen {adj} [att vara i ett förhållande]
vergeben [in einer Beziehung sein]
samtlig {adj.} [mest i pl.]
sämtlich [meist im Pl.]
havande {adj} [oböjl.] [utom i fackspr. ngt. åld.]
schwangerbiol.med.
in guter Hoffnung [veraltend] [geh.] [schwanger]idiom
såsom {conj} [i egenskap av]
als [z. B. in der Funktion als]
bindestreck {n} [i internetadresser]
minus [ugs.] [mündlich für Bindestrich in Internetadressen]internet
hädanefter {adv} [i framtiden]
zukünftig [fortan]
in der Zukunft [fortan]
in Hinkunft [österr.] [fortan]
hinkünftig [österr.] [fortan]
vikt {adj} [lagd dubbel eller i veck]
gefaltet
ändå {adv} [i vilket fall som helst]
ohnedies
eh [ugs.] [sowieso]
ohnedem [veraltet] [ohnedies]
luguber {adj} [i skriftspråk]
düster [betrückend, unheimlich]
sårad {adj} [skadad, särskilt i militära sammanhang]
verwundetmed.mil.
skit- {prefix} [vard.] [vulg.] [uttrycker något dåligt i förbindelser med substantiv]
Scheiß- [salopp] [pej.] [drückt in Bindungen mit Substantiven etwas Schlechtes aus]
tu [två] [i fraser]
zwei
avskalad {adj} [bildl.] [ren och enkel i formen]
schlicht [schnörkellos; rein]
vedertagen {adj} [i allmänt bruk]
gebräuchlich
[artig och formell inledningsfras i brev eller mejl till en kvinna]
Sehr geehrte Frau ...,
[artig och formell inledningsfras i brev eller mejl till flera personer]
Sehr geehrte Damen und Herren, [Briefanrede]
[artig och formell inledningsfras i brev eller mejl]
Sehr geehrter Herr ...,
[överraskning i positiv bemärkelse]
Alter Schwede! [ugs.]idiom
akterifrån {adv} [i riktning från aktern]
achterlich [von achtern her]sjöf.
blåfärgad {adj} [färgad i blå]
blau gefärbt
Ch [bokstavskombination i tysk bokstavering]
Ch wie Charlotteidiom
därefter {adv} [i enlighet med detta]
demgemäß
dementsprechend
delaktig {adj} [som har (positiv) del i något]
einbezogen
differentierad {adj} [uppdelad i graderingar]
gestaffelt [in Stufungen eingeteilt]
dränkt {adj} [dödad genom nedsänkning i vatten]
ertränkt
egentligen {adv} <eg.> [i egentlig betydelse]
im eigentlichen Sinne [wörtlich]ling.
finslipad {adj} [förfinad, utarbetad i minsta detalj]
ausgefeilt [bis ins Einzelne ausgearbeitet]
förfallen {adj} [i dåligt skick]
marode [heruntergekommen]
heruntergekommen [oft pej.] [in einem schlechten Zustand befindlich]
verwildert [verfallen]
framgent {adv} [högt.] [i framtiden]
zukünftig [fortan]
in der Zukunft [fortan]
hinkünftig [österr.] [fortan]
in Hinkunft [österr.] [fortan]
främst {adv} [bildl.] [i första hand]
in erster Linie
glupsk {adj} [omåttlig i förtärande av mat]
essgierig
fressgierig
gefräßig [pej.]
Hälsningar [informell avslutningsfras i brev]
Viele Grüße [informelle Grußformel in Briefen]
halvsmält {adj} [i kroppen]
halb verdaut
halbverdaut [Rsv.]
händelsediger {adj} [i vitter stil] [händelserik]
ereignisreich
härnere {adv} [på jorden, i jordelivet]
hienieden [veraltet] [noch poet.]relig.
härutinnan {adv} [åld.] [i detta avseende]
in dieser Hinsicht
in dieser Beziehung
in diesem Belang [Papierdeutsch]
hem {adv} [i riktning mot det egna målet]
zurück [in Richtung des eigenes Tores]sport
hemlig {adj} [i smyg]
klammheimlich [ugs.]
hittills {adv} [fram till i dag]
bis heute
bis zum heutigen Tage [geh.]
huvudyr {adj} [yr i huvudet]
schwindlig [von Schwindel befallen]
schwindelig [von Schwindel befallen]
inklämd {adj} [inpressad i begränsat utrymme]
eingepfercht [eingezwängt]
kantstött {adj} [skadad i kanten]
abgestoßen [beschädigt an der Kante]
katadrom {adj} [fisk med en livscykel som inleds med att de kläcks i saltvatten, migrerar till sötvatten, återvänder till och slutligen leker i saltvatten]
abwärtsziehend [aus den Flüssen zur Laichablage ins Meer ziehend]fiskezool.
konstbildad {adj} [bildad i fråga om konst]
künstlerisch gebildetkonstunderv.
kopplad {adj} [integrerad i strömkrets]
geschaltet [in Stromkreis integriert]elektr.
kopplad {adj} [satt i förbindelse, anslutat]
verknüpft
kräsen {adj} [i fråga om mat]
krüsch [nordd.] [wählerisch im Essen]
schleckig [südwestd.] [wählerisch im Essen]
landsomfattande {adj} [oböjl.] [i hela förbundsrepubliken]
bundesweit [landesweit]
ledbruten {adj} [i korsryggen]
kreuzlahm [ugs.]
luddig {adj} [trasig i kanterna]
fransigklädseltextil
ausgefranstklädseltextil
ly {adj} [i vissa trakter] [ljum]
lauwarm
bacherlwarm [österr.] [ugs.]
überschlagen [regional] [lauwarm]
mången {pron} [även i substantivisk användning]
mancher
nedgången {adj} [i dåligt skick]
verlottert [pej.]
marode [heruntergekommen]
abgewichst [salopp] [in üblem Zustand]
heruntergekommen [oft pej.] [in einem schlechten Zustand befindlich]
olämplig {adj} [i etikettfrågor]
unziemlich [geh.]
opassande {adj} [oböjl.] [i ettiketsfrågor]
unziemlich [geh.]
passé {adj} [oböjl.] [används i praktiken som adverb]
veraltet
passé [indekl.] [ugs.]
picklad {adj} [vard.] [inlagd i ättika eller saltlake]
eingelegt [in Essig oder Salzlake]mat.
rak [i följd, efter varandra] [adj.]
hintereinander [unmittelbar aufeinanderfolgend] [adv.: im Satz nachgestellt]
rak {adj} [i följd]
aufeinanderfolgend
rak [i följd]
in Folge [aufeinanderfolgend] [im Satz nachgestellt]
Sch [bokstavskombination i tysk bokstavering]
Sch wie Schuleidiom
spelbar {adj} [om spelare i bollspel: som går att passa till]
anspielbarsport
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch (Tysk-svensk ordbok) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung