Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Tysk-svensk ordbok

Deutsch-Schwedisch-Übersetzung für: [med]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen | Desktop

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch: [med]
jämn {adj} [plan, slät; som är delbart med 2]
gerade [eben, glatt; durch 2 teilbar]mate.material
såsom {conj} [i likhet med]
wie
so wie
udda {adj} [oböjl.] [som inte kan delas med 2]
ungerademate.
jämte {prep} [tillika med]
nebst
rentav {adv} [till och med]
sogar [gar]
m.m. [med mera]
u.v.m [und vieles mehr]
und so weiter <usw.>
svag {adj} [med låg intensitet]
sanft [schwach]
anrik {adj} [med stort innehåll av traditioner]
traditionsreich
blinkande {adj} [oböjl.] [med ljus, även fordon]
blinkendfordontraf.
siste {adj} [med avseende på manliga personer]
letzter
skit- {prefix} [vard.] [vulg.] [uttrycker något dåligt i förbindelser med substantiv]
Scheiß- [salopp] [pej.] [drückt in Bindungen mit Substantiven etwas Schlechtes aus]
bakvänd {adj} [med fel sida fram]
falsch herum
verkehrt herum
blidkande {adj} {adv} [oböjl.] [med ord eller gester]
beschwichtigend
blinkande {adj} [oböjl.] [med ett öga]
zwinkernd
buggad {adj} [försedd med hemlig mikrofon för avlyssning]
verwanzt [mit Abhörwanzen versehen]elektr.
därefter {adv} [i enlighet med detta]
demgemäß
dementsprechend
dressad {adj} [vard.] [sallad blandad med dressing]
[Salat: mit Dressing angerichtet]mat.
falsk {adj} [musik: med fel tonhöjd]
schief [Musik: falsche Tonhöhe]mus.
färserad {adj} [fylld med färs]
mit Hack gefülltmat.
fastspänd {adj} [med bälte]
angeschnallt
fortsättningsvis {adv} [från och med nu]
von nun an
fräst {adj} [bearbetad med fräs]
gefrästtek.
gipsad {adj} [försedd med gipsförband; fäst med gipsmassa]
eingegipst
hålig {adj} [försedd med hål]
löchrig
löcherig
humanistisk {adj} [som har att göra med språk, filosofi, historia o.d.]
geisteswissenschaftlichvetens.
inför {adv} [med hänsyn till]
in Anbetracht
im Hinblick auf [+Akk.]
inpyrd {adj} [med damm]
verstaubt
inpyrd {adj} [med rök]
verräuchert
kalmerande {adj} {adv} [åld.] [oböjl.] [med ord eller gester]
beschwichtigend
kopplad {adj} [bunden med koppel]
angeleint [z. B. Hund]
krökt {adj} [med en krök]
gekrümmt
kroppslig {adj} [som kan uppfattas med sinnena materiell, reell]
leibhaftig [mit den Sinnen unmittelbar wahrnehmbar, materiell]
krossad {adj} [även bildl.] [med stor kraft]
zermalmt [auch fig.]
krossad {adj} [med våld, stor kraft]
zertrümmert
larmad {adj} [försedd med larm]
alarmgesichert
låst {adj} [t.ex. med nyckel]
abgeschlossen [z. B. mit Schlüssel]
lövklädd {adj} [bevuxen med löv]
belaubtbot.
lugnande {adj} {adv} [oböjl.] [med ord eller gester]
beschwichtigend
målad {adj} [täckt med målarfärg]
bemalt
överlägset {adv} [med stor marginal]
bei Weitem
pepprad {adj} [kryddad med peppar]
gepfeffert [mit Pfeffer gewürzt]mat.
plus {prep} [med tillägg av]
zuzüglich [+Gen.] <zzgl.>
ryckig {adj} [som sker med ryck]
ruckartig
säkert {adv} [med säkerhet]
mit Sicherheit
skäligen {adv} [rimligtvis, med goda skäl]
vernünftigerweise
slokörad {adj} [med hängande öron]
mit Hängeohren [nachgestellt]zool.
spacklad {adj} [behandlad med spackel]
gespachtelt [mit einem Spachtel bearbeitet]bygg.
talbar {adj} [skämts.] [om person: som det är möjligt att samtala med]
ansprechbar
toppig {adj} [en yta full med toppar]
gipflig
gipfelig
tremulando {adv} [med tremolo]
tremolando <trem.>mus.
utifrån [med utgångspunkt från]
ausgehend von
utskuren {adj} [t.ex. med kniv, sax]
ausgeschnitten [z. B. mit einem Messer, einer Schere]
världslig {adj} [som har med jordelivet att göra]
diesseitig [geh.] [irdisch]
att känna [uppfatta med sinnena, märka; röra (vid)]
fühlen
att känna ngn./ngt. [vara bekant eller förtrogen med]
jdn./etw. kennen
att sparka [stöta till med foten]
treten [jdm./etw. einen Tritt versetzen]
stoßen [treten]
att känna ngt. [uppfatta med sinnena, märka]
etw.Akk. empfinden
etw.Akk. spüren [fühlen, merken]
att stryka [med strykjärn]
bügeln [mit einem Bügeleisen]
att erkänna ngt. [hålla med om, medge]
etw.Akk. zugeben [eingestehen]
att stoppa [laga hål i kläder; fylla med mjukt material; sticka (in)]
stopfen [ein Loch ausbessern; mit einer Füllung versehen; (hinein)stecken]
att klicka [med hjälp av datormusen; knäppa metalliskt]
klicken [mit der Computermaus; einen metallisch klingenden Ton von sich geben]
att mata [ge mat eller foder åt; förse en datamaskin med material]
füttern [Nahrung, Futter geben; einem Computer bestimmte Daten eingeben]inform.mat.
att tåla ngt. [stå ut med]
etw.Akk. aushalten
att koppla [binda med koppel]
anleinen [z. B. Hunde]
att riva [jämna med marken, rasera; dela i bitar]
abreißen [durch Niederreißen beseitigen; abtrennen]
att knäppa ngt. [stänga ngt. med hjälp av knappar]
etw. zuknöpfen
att avstämma [att avpassa ngt. med ngt.]
abstimmen [etw. in Einklang mit etw. bringen]
att knycka [rycka, t.ex. med axlarna]
zucken
att gäcka [driva med]
narren
att länsa [tömma en båt på vatten; segla med vinden i ryggen]
lenzen [leer pumpen; mit kleinster Segelfläche vor dem Sturm laufen]sjöf.
att pricka [med ett skott]
treffen [mit einem Schuss]
att spackla [behandla med spackel]
spachteln [mit einem Spachtel bearbeiten]bygg.
att bärga [om fordon, med bärgningsfordon]
abschleppen [Fahrzeuge]fordontraf.
att fräsa [bearbeta (bort) med fräs]
fräsentek.
att tåla ngt. [stå ut med, tolerera]
etw.Akk. hinnehmen [dulden]
[med syftet av förbättring göra något sämre] {verb}
verschlimmbessern
att akta ngn./ngt. [vara försiktig med]
jdn./etw. vorsichtig behandeln
att avskjuta ngt. [avfyra, döda med skott]
etw.Akk. abschießen [abfeuern; durch Schießen töten]
att befrukta ngn. [göra med barn]
jdn. schwängernbiol.
att beklä [förse med kläder, makt etc.; utsmycka; inneha post]
bekleiden [mit Kleidung versehen; schmücken [geh.]; einen Posten innehaben [geh.]; mit Macht versehen [geh. veraltend]]
att bekläda [förse med kläder, makt etc.; utsmycka; innehava post] [äldr.]
bekleiden [mit Kleidung versehen; schmücken [geh.]; einen Posten innehaben [geh.]; mit Macht versehen [geh. veraltend]]
att beta [behandla med betmedel]
beizenmaterialtek.
att bjuda [lämna anbud: vara med om att ge en offert]
mitbieten
att blinka [med ett öga]
zwinkern
att buda [skicka med bud]
per Kurier schicken
att bugga [förse med hemlig mikrofon för avlyssning]
verwanzen [mit Abhörwanzen versehen]
att disputera [ivrigt diskutera, strida med ord]
disputieren [bildungsspr.]
att doktorera [studera och forska med sikte på att bli doktor]
seinen Doktor machen [ugs.]underv.
att drilla [exercera, utbilda militärt; borra med drillborr]
drillen [exerzieren, militärisch ausbilden; mit dem Drillbohrer bohren ]
att färglägga ngt. [måla, fylla med färg]
etw.Akk. farbig ausmalen
att färsera ngt. [fylla med färs]
etw.Akk. mit Hack füllenmat.
nach oben | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch (Tysk-svensk ordbok) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr Informationen!
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten