Alle Sprachen    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Tysk-svensk ordbok

Deutsch-Schwedisch-Übersetzung für: [ta]
  äöüß...
  Optionen | Tipps | FAQ | Abkürzungen

LoginRegistrieren
Home|About/Extras|Vokabeltrainer|Fachgebiete|Benutzer|Forum|Mitmachen!
Schwedisch-Deutsch-Wörterbuch: [ta]

att dröja [ta tid]
dauern
att anhålla ngn. [ta en misstänkt i fängsligt förvar]
jdn. verhaftenjur.
att skala ngt. [ta bort skalet från]
etw.Akk. schälen
etw.Akk. pellen [regional] [bes. nordd.]
att spendera [ta ut pengar]
ausgeben [Geld]
att torka [ta bort något kladdigt eller smutsigt]
wischen [abwischen, säubern]
att lyfta [föra uppåt; ta ut pengar; börja flyga]
abheben [anheben; sich Geld auszahlen lassen; sich in die Luft erheben]
att hämta [ta över]
übernehmen [Text, Idee]
att utgå [ta slut, upphöra]
enden [aufhören]
aufhören [enden]
att plocka [ta bort fjädrarna från en fågel]
rupfen [Federn ausreißen]
att utmäta [ta i beslag]
pfändenjur.
att börja [ta sin början]
losgehen [ugs.] [beginnen]
angehen [ugs.] [anfangen, losgehen]
att remittera ngn./ngt. [låta ngn. annan ta befattning därmed]
jdn./etw. überweisen [z. B. eine Aufgabe, eine Person (im Krankenwesen)]
att utnyttja ngt. [ta i bruk]
etw.Akk. verwerten [gebrauchen]
att ventilera ngt. [bildl.] [ta upp till diskussion]
etw. erörtern
att angripa ngt. [ta sig an]
etw.Akk. in Angriff nehmen [Idiom]
etw.Akk. angehen [in Angriff nehmen]
att återta ngt. [ta tillbaka]
etw.Akk. zurücknehmen
att bemöta [ta emot]
empfangen [begegnen]
att demontera [ta isär]
auseinandernehmen
att droga [ta droger]
gifteln [österr.] [ugs.] [Drogen konsumieren]droger
att droga [vard.] [ta droger]
Drogen nehmendroger
att duscha [ta en dusch]
sich abbrausen [duschen]
att exploatera ngt. [ta i bruk]
etw.Akk. verwerten [gebrauchen]
att färdas [ta sig fram]
sich fortbewegen
att förutsätta [ta för givet]
davon ausgehen [annehmen]
att gena [ta en genväg]
den Weg abschneiden [eine Abkürzung nehmen]
att haffa ngn. [ta fast]
jdn. schnappen [festnehmen]jur.
att iaktta ngt. [beakta, ta hänsyn till]
auf etw.Akk. achten [etw. beachten, einhalten]
att klocka [ta tiden]
die Zeit nehmen
att kötta [vard.] [ta i allt vad man ha]
reinhauen [ugs.] [fig.] [alles geben]
att medföra [ta med sig]
mitführen
att omhänderta ngn./ngt. [ta hand om i skyddande syfte]
jdn./etw. unter seinen Schutz nehmen
att omhänderta ngn./ngt. [ta hand om ngn./ngt.]
sichAkk. um jdn./etw. kümmern
att pausa [vard.] [ta en paus]
eine Pause machen
att planka [vard.] [ta sig in gratis]
sichAkk. hineinschmuggeln [ohne zu bezahlen]
att preja ngn. [åld.] [ta (alltför) mycket betalt av]
jdm. (zu viel) Geld abnehmen
jdn. abzocken [ugs.] [jdm. zu viel Geld abnehmen]
jdn. ausnehmen [ugs.] [jdm. zu viel Geld abnehmen]
att rasta [ta rast]
rasten [Pause machen]
att rensa [ta bort inälvor]
ausnehmen [Eingeweide entfernen]fiskejaktmat.
att skatta [ta bort honung och vax ur bikupa]
zeideln [veraltet] [Honigwaben ausschneiden]entom.
att skinna ngn. [vard.] [ta för mycket betalt av]
jdm. Geld abnehmen
jdn. ausnehmen [ugs.] [jdm. Geld abnehmen]
jdn. schröpfen [ugs.] [jdm. Geld abnehmen]
jdm. die Haut abziehen [Idiom] [Geld abnehmen]
att sköta ngn./ngt. [ta hand om]
sich um jdn./etw. kümmern
att tackla ngt. [ta itu med]
etw.Akk. in Angriff nehmen [Idiom]
att tillvarata [ta hand om]
in Verwahrung nehmen
att topsa ngn. [ta salivprov]
eine Speichelprobe von jdm. nehmen [mit Wattestäbchen]
att undfå [åld.] [ta emot]
annehmen [entgegennehmen]
[träff för att ta ett glas tillsammans]
Umtrunk {m}
avsked {n} [handlingen att ta farväl]
Verabschiedung {f} [Abschied]
mottagning {u} [det att ta emot; bollmottagning]
Annahme {f} [Entgegennahme; Ballannahme]
omtag {n} [det att ta om ngt.]
Wiederholung {f} [das Wiederholen von etw.]
provtagning {u} [det att ta prov på ngt.]
Probenahme {f} [Fachsprache]
rastgård {u} [gård där fångar få ta motion]
Freiganghof {m}jur.
Freistundenhof {m}jur.
risktagande {n} [det att ta en risk]
Eingehen {n} von Risiken
strykning {u} [det att dra ett strek över, ta bort]
Streichung {f}
att ansvara för ngt. [ta ansvaret]
für etw. die Verantwortung übernehmen
att blotta sig [att ta av kläder]
sichAkk. frei machen [entblößen]
att blotta sig [att ta av kläder] [även bildl.]
blankziehen [entblößen] [auch fig.]
att kasta bort ngt. [slösa bort, inte ta vara på]
etw. vertun
att klara sig [lyckas ta sig igenom svårigheter]
durchhalten
bewältigen
schaffen [bewältigen]
att passa på [ta tillfället i akt]
die Gelegenheit nutzen
die Gelegenheit wahrnehmen
att se efter [ta reda på ngt. genom att titta]
nachschauen
nachsehen [nachschauen]
att se till [ta på sig ansvaret för, tillse]
zusehen [Sorge tragen]
att slå till [ta vara på ett erbjudande]
zugreifen [zuschlagen]
att spänna av [ta av]
abschnallen [abnehmen]
att sprätta upp ngt. [ta upp söm eller stygn]
etw.Akk. auftrennen [Naht, Saum]klädseltextil
att ta vid [ta över]
übernehmen
uppifrån och ned [från topp till tå]
von Kopf bis Fuß
uppifrån och ner [från topp till tå]
von Kopf bis Fuß
att fästa vikt vid ngt. [ta i beaktande]
etw.Akk. in Betracht ziehen
att fästa vikt vid ngt. [ta i betänkande]
etw.Akk. in Erwägung ziehen
att spotta i nävarna [ta itu med ngt. på allvar]
in die Hände spucken [ugs.] [sich an die Arbeit machen]idiom
att sträcka på benen [även bildl.] [ta en paus]
die Beine hochlegen [auch fig.]idiom
att ta tag i ngt. [ta sig an]
etw.Akk. in Angriff nehmen [Idiom]
att ta vara på ngt. [ta hand om]
sich um etw. kümmern
att tänka sig för [ta sig i akt]
sich vorsehen
de aningslösas dal {u} [skämts.] [två regioner i före detta Östtyskland (DDR) vars invånare inte kunde ta emot TV-sändningar från Västtyskland]
Tal {n} der Ahnungslosen [hum.]hist.
nach oben | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | Impressum / Datenschutz
Dieses Deutsch-Schwedisch-Wörterbuch (Tysk-svensk ordbok) basiert auf der Idee der freien Weitergabe von Wissen. Mehr dazu
Links auf dieses Wörterbuch oder einzelne Übersetzungen sind herzlich willkommen! Fragen und Antworten
Werbung