All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   IS   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [čo]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [čo]

ledva {conj} [len čo, hneď ako]
as
as soon as
ledva [len čo, hneď ako]
no sooner ... than
na {prep} [+ak.] [účel, cieľ: určený na n-čo; čas. údaj: stanovený na dátum, hodinu ap.; porovnanie dvoch aspektov]
for
neochotný {adj} [urobiť n-čo]
loath [to do sth.]
sotva {conj} [len čo, hneď ako]
as
as soon as
sotva [len čo, hneď ako]
no sooner ... than
chýbať [n-mu n-o/ n-čo] [nedok.]
to miss sb./sth.
dať [dok.] [n-čo niekam]
to place [sth. somewhere]
položiť [dok.] [n-čo niekam]
to place [sth. somewhere]
ponúknuť [n-mu n-čo, n-ho n-čím] [dok.]
to offer [sb. sth.]
pozabudnúť [n-čo urobiť] [dok.]
to neglect [to do sth.]
prejsť n-čím [dok.] [podstúpiť n-čo]
to undergo sth.
prekladať n-čo n-čím [nedok.] [vkladať medzi n-čo al. do n-čoho ]
to interperse sth. with sth.
preložiť n-čo n-čím [dok.] [vložiť medzi n-čo al. do n-čoho]
to intersperse sth. with sth.
štiepať [nedok.] [deliť po vrstvách n-čo tvrdé, napr. drevo]
to split [devide by layers sth. hard, i.e. wood ]
ustanoviť [dok.] [inštitucionálne utvoriť n-čo, vymenovať n-ho do funkcie]
to appoint
vyzdvihnúť n-ho/ n-čo [dok.] [prísť po n-ho/ n-čo]
to pick up sb./sth. [give sb. a lift, collect sth.]
zabúdať [n-čo urobiť] [nedok.]
to neglect [to do sth.]
zabudnúť [n-čo urobiť ] [dok.]
to neglect [to do sth.]
zariadiť [dok.] [postarať sa o n-čo]
to arrange
brnkačka {f} [ľud.] [niečo, čo sa hravo zvládne]
child's play
a piece of cake [coll.] [idiom]
snap [coll.] [something that is easy to be done]
malina {f} [ľud.] [n-čo čo sa hravo zvládne]
snap [coll.] [sth. that is easy to be done]
malina {f} [ľud.] [niečo čo sa hravo zvládne]
child's play
malina {f} [ľud.] [niečo, čo sa hravo zvládne]
a piece of cake [coll.] [idiom]
moc {f} [presadiť n-čo]
leverage
podnik {m} [čo sa podniká]
undertaking
prechod {m} [prejdenie cez n-čo]
crossing
tlak {m} [tlačenie na n-čo]
push
úloha {f} [niečo, čo je potrebné podniknúť]
undertaking
byť povinnosťou n-ho [, aby urobil n-čo]
to be incumbent on / upon sb. [to do sth.]
lepiť n-čo na n-čo [nedok.]
to paste sth. on sth.
oprieť n-čo o n-čo [dok.]
to prop sth. against sth.
páčiť sa [nedok.] [n-o/ n-čo sa n-mu páči]
to like [sb. likes sb./sth.]
položiť n-čo medzi n-čo [dok.]
to interpose sth. between sth.
porovnať n-čo s n-čím [dok.] [zhodnotiť, čo je lepšie]
to match sth. with / against sth. [to compare in order to determine which is the superior]
posudzovať n-čo ako n-čo [nedok.]
to qualify sth. as sth.
považovať n-ho/ n-čo za n-ho/ n-čo [nedok.]
to look on sb./sth. as sb./sth.
premeniť n-čo na n-čo [dok.]
to convert sth. into sth.
to transform sth. into sth.
preniesť n-čo na n-ho/ n-čo [dok.] [právomoci, zodpovednosť]
to devolve sth. on / upon / to sb./sth.
prerobiť n-čo na n-čo [dok.]
to convert sth. to/ into sth.
prestavať n-čo na n-čo [dok.]
to convert sth. to/ into sth.
pretlačiť n-ho/ n-čo cez n-čo [dok.]
to squeeze sb./sth. through sth.
pretvoriť n-čo na n-čo [dok.]
to transform sth. into sth.
rozložiť n-čo na n-čo [dok.] [reakciou na zložky]
to break sth. down into sth.biochém.chém.
rozšíriť n-čo o n-čo [dok.]
to supplement sth. with sth.
súvisieť s n-čím [nedok.] [mať vplyv na n-čo]
to have a bearing on sth.
uvoľniť n-ho/ n-čo na n-čo [dok.]
to free (up) sb./sth. for sth.
vyletieť na n-ho [dok.] [povedať n-mu n-čo prudko a zlostne]
to snap at sb. [say sth. in an impatient and angry voice]
vymeniť n-čo za n-čo [dok.]
to swap sth. for sth.
to trade sth. for sth.
detská hračka {f} [niečo čo sa hravo zvládne]
child's play
dojná krava {f} [obr.] [koho al. čo možno využívať s ekon. profitom]
cash cow [fig.]
neistý podnik {m} [niečo čo nemá veľkú šancu na úspech]
long shot [coll.]idióm
byť uzrozumený s n-čím [nedok.] [uvedomovať si n-čo]
to be aware of sth.
dospieť k n-čomu [dok.] [dosiahnuť n-čo]
to attain sth.
držať sa n-čoho [nedok.] [dodržiavať n-čo]
to adhere to sth.
osopiť sa na n-ho [dok.] [povedať n-mu n-čo prudko a zlostne]
to snap at sb. [say sth. in an impatient and angry voice]
roztrhnúť si n-čo o n-čo [dok.]
to tear sth. on sth.
spomenúť si na n-ho/ n-čo [dok.] [začať myslieť na n-ho/ n-čo ]
to think of sb./sth.
Čo robíš? / Čo robíte?
What are you doing?
dostať čo komu patrí [dok.] [zaslúžiť si, hl. n-čo nepríjemné] [idióm]
to get what is coming to one [idiom]
priviazať n-čo k n-čomu / o n-čo [dok.]
to tether sth. to sth.
pustiť sa do n-čoho [dok.] [energicky začať n-čo robiť]
to tie into sth. [coll.]
uviazať n-čo k n-čomu / o n-čo [dok.]
to tether sth. to sth.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement