All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [a]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [a]

bujný {adj} [o vegetácii: zdravo a husto vyrastený]
lush
bystrý {adj} [vyznačujúci sa dobrým postrehom, rýchlo a dobre vnímajúci]
insightful
Dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Right. [agreement with what has been said and introducing a statement]
exkluzívny {adj} [vysoko kvalitný al. výnimočný vzhľadom, a preto drahý]
fancy [of superior quality or exceptional appeal and thus costly]
jeho {pron} [s dôrazom a na začiatku vety]
him
ju {pron} [A]
her [direct object]
ku {prep} [+dat.] [pred k-, g-, pred skup. spoluhlások s -k-, -g- a v niekt. spojeniach]
to
on
for
toward
towards
ľúbezný {adj} [pôvabný a milý]
lovely
ma {pron} [v ak. a gen.]
me [direct and indirect object]
mňa {pron} [v ak. a gen. pri dôraze a po predložkách]
me [direct and indirect object]
mne {pron} [v dat. pri dôraze a po predložkách; + v lok.]
me [indirect object]
nadýchaný {adj} [ľahký a jemný: hl. koláč]
fluffy
nás {pron} [v ak., gen. a lok.]
us [direct and indirect object]
neprístupný {adj} [miesto a pod.]
inaccessible
nešťastne {adv} [s pocitom samoty a zúfalstva]
forlornly
nešťastný {adj} [opustený a zúfalý]
forlorn
nuž {conj} [zast.] [(a) tak]
so
odo {prep} [+gen.] [v spoj. odo mňa a pred tvarmi slov dvere, deň, dvor, dno]
from
ostrý {adj} [zápach, chuť a pod.]
acrid
pálivý {adj} [zápach, chuť a pod.]
acrid
prepadnutý {adj} [strhaný a vychudnutý; napr. oči, tvár]
haggard
seba {pron} [gen., ak.; pri dôraze a po predložkách]
oneself
sebe {conj} [dat., lok.; pri dôraze a po predložkách]
oneself
skrúšene {adv} [s pocitom viny a ľútosti]
contritely
so {prep} [+inšt.] [pred s-, z-, š-, ž- a pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž-]
with <w/>
starý {adj} [zosilňuje neg. al. žart. označenie a nadávku]
ole [Am.] [coll.] [regional] [hum.] [dated]
štipľavý {adj} [zápach, chuť a pod.]
acrid
strakatý {adj} [s bielymi a tmavými škvrnami okrem čiernej]
skewbaldjazdec.zool.
strakatý {adj} [s čiernymi a bielymi škvrnami]
piebaldjazdec.zool.
ťa {pron} [v ak. a gen.]
you [direct and indirect object]
teba {pron} [v ak. a gen., pri dôraze a po predložkách]
you [direct and indirect object]
tebe {pron} [v dat. pri dôraze a po predložkách; + v lok.]
you [indirect object]
vás {pron} [v ak., gen. a lok.]
you [plural direct and indirect object]
viaceré {pl} {adj} [m. neživ., ž. a s.]
multiple
vo {prep} [+lok.] [pred v-, f-, pred skup. spoluhlások s -v-, -f- a v niekt. spojeniach]
in
at
within
začínajúci {adj} {pres-p} [a sľubný]
budding [showing promise]
zavalitý {adj} [a súčasne malý: človek]
stubby [person]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
of
from
out of
outta [coll.]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [preč zo; z povrchu n-čoho]
off
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
for
zúfalo {adv} [s pocitom samoty a beznádeje]
forlornly
žuvací {adj} [určený na žutie a elastický]
chewy [elastic]
bľabotať [nedok.] [hovoriť rýchlo a nezrozumiteľne]
to jabber
buchnúť [dok.] [spadnúť a vydať zvuk]
to thud
doplniť [dok.] [zásoby a pod.]
to replenish
fungovať [nedok.] [o strojoch, tech. zariadeniach a pod.]
to behave
navštevovať [školu, kurz a pod.] [nedok.]
to attend [school, course etc.]
odhaliť [dok.] [pomník a p.]
to unveil
orezať [dok.] [rezaním zbaviť nepotrebnej časti a tým upraviť]
to trim away
potlačiť [dok.] [pocity a pod.]
to restrain
previesť [dok.] [peniaze, práva a pod.]
to transfer [money, rights etc.]
prijať [dok.] [do nemocnice, školy a pod.]
to admit [to hospital, school etc.]
rapotať [nedok.] [veľa a rýchlo rozprávať]
to chatter
splatiť [dok.] [dlh a pod.]
to settle [debt etc.]
štebotať [nedok.] [obr.] [veľa a živo hovoriť]
to chatter
uhradiť [dok.] [dlh a pod.]
to settle [debt etc.]
uplynúť [dok.] [vymedzený čas, lehota a pod.]
to expire [limited time, term, etc.]
urovnať [dok.] [spor a pod.]
to settle [dispute etc.]
utíchať [nedok.] [vietor, rozruch, potlesk a pod.]
to die down [wind, sensation, applause etc.]
utíchnuť [dok.] [vietor, rozruch, potlesk a pod.]
to die down [wind, sensation, applause etc.]
vypočuť [dok.] [svedka a pod.]
to interview
vyriešiť [dok.] [spor a pod.]
to settle [dispute etc.]
vyrovnať [dok.] [dlh a pod.]
to settle [debt etc.]
založiť n-čo [dok.] [nedbanlivo odložiť a nemôcť nájsť]
to misplace sth.
zapatrošiť n-čo [dok.] [ľud.] [nedbanlivo odložiť a nemôcť nájsť, stratiť]
to misplace sth.
zašantročiť n-čo [dok.] [ľud.] [nedbanlivo odložiť a nemôcť nájsť, stratiť]
to misplace sth.
afix {m} [spoločný názov pre predponu a príponu]
affixjazyk.
dno {n} [oceánu, údolia a pod.]
floorgeogr.
farba {f} [na látku, vlasy a pod.]
dye
heslo {n} [v slovníku, katalógu a pod.]
entry
komando {n} [vyslané na splnenie úlohy; aj v rámci polície a väzenskej stráže]
task forcevoj.
loď {f} [menšia, rybárska a p.]
boatnámor.
lôžko {n} [úzka posteľ pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship or train]námor.žel.
luterán {m} [ľud.] [evanjelik a.v.]
Lutherannábož.
luteránka {f} [ľud.] [evanjelička a.v.]
Lutheran [female]nábož.
maňuška {f} [bábka navliekaná na ruku a ovládaná prstami]
hand puppet [Am.]div.
glove puppet [Br.]div.
nedochôdča {n} [najmenšie a najslabšie mláďa z vrhu; aj obr.: neduživé dieťa ]
runt
okienko {n} [na podávanie jedál, na pošte a pod.]
hatch
papierovačka {f} [ľud.] [byrokracia, vypisovanie papierov a vybavovanie na úradoch]
paperwork
papierovanie {n} [ľud.] [han.] [byrokracia, vypisovanie papierov a vybavovanie na úradoch]
paperwork
pás {m} [zeme, cesty a pod.]
stretch
pontifikát {m} [úrad a funkčné obdobie pápeža]
papacy [office or tenure of office]nábož.
posteľ {f} [pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship o train]
prespanie {n} [mimo domu, u priateľov a p.]
sleepover
prijatie {n} [do nemocnice, školy a pod.]
admission [to hospital, school etc.]
príloha {f} [mejlu, listu a pod.]
attachment [of an email, letter etc.]
prohibícia {f} [zákaz výroby, dovozu a predaja alkoholu]
prohibition
proviant {m} [aj obr. ľud.: zásoby jedla a pitia na cestu]
provisions {pl}voj.
pruh {m} [zeme, cesty a pod.]
stretch
rúško {n} [ochranné rúško na ústa a nos]
mask [face mask]med.stom.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement