All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [aj:]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [aj:]

appka {f} {adj} [sl.] [aj: apka]
app [coll.] [application]comp.internet
besný {adj} [aj obr.]
rabid [suffering from rabies] [also fig.]VetMed.
bezmyšlienkovite {adv} [aj: bezmyšlienkovito]
thoughtlessly
bezmyšlienkovito {adv} [aj: bezmyšlienkovite]
thoughtlessly
búrlivý {adj} [o počasí; aj obr.]
boisterous
četovací {adj} {pres-p} [aj: chatovací]
chatting
chatovací {adj} {pres-p} [aj: četovací]
chatting
chladne {adv} [aj: chladno]
coldly
chladno {adv} [aj: chladne]
coldly
čiernostrakatý {adj} [aj: čierno strakatý]
piebaldjazdec.zool.
desne {adv} [strašne; aj: ohromne, veľmi]
awfully
terribly
desne {adv} [strašne; aj: veľmi]
dreadfully
desný {adj} [desivý; aj: ohromný]
terrible
desný {adj} [strašný; aj: ohromný]
awful
dole {adv} {prep} [+inšt. pri predložke] [aj: dolu]
down
dole {adv} [aj: dolu]
beneath
dolu {adv} {prep} [+inšt. pri predložke] [aj: dole]
down
dolu {adv} [aj: dole]
below
beneath
drsný {adj} [aj obr.]
coarse
drsný {adj} [na hmat, aj obr.]
harsh
elipsovite {adv} [aj: elipsovito]
elliptically
elipsovito {adv} [aj: elipsovite]
elliptically
farbisto {adv} [aj obr.]
colorfully [Am.] [also fig.]
colourfully [Br.] [also fig.]
farbistý {adj} [aj obr.]
colorful [Am.] [also fig.]
colourful [Br.] [also fig.]
hlučne {adv} [aj: hlučno]
noisily
hlučne {adv} [aj: hlučno] [prehnane veselo, divoko, búrlivo]
boisterously
hocikedy {adv} [aj: hockedy]
anytime
at any time
hockedy {adv} [aj: hocikedy]
anytime
at any time
hodvábny {adj} [aj obr.]
silky [also fig.]
horúčkovite {adv} [aj: horúčkovito]
hectically
frantically
frenetically
horúčkovito {adv} [aj: horúčkovite]
frantically
frenetically
hrubo {adv} [aj obr.]
coarsely
hrubý {adj} [drsný] [aj obr.]
coarse
iste [aj: isto]
for sure
isto [aj: iste]
for sure
jedovatý {adj} [aj obr.] [napr. jazyk]
venomous [also fig.] [tongue etc.]
najedovane {adv} [aj: najedovano]
angrily
najedovano {adv} [aj: najedovane]
angrily
napochytre {adv} [aj: napochytro]
in haste
napochytro {adv} [aj: napochytre]
in haste
nasraný {adj} {past-p} [vulg.] [aj: nasratý]
pissed [vulg.]
pissed off [vulg.]
nazlostene {adv} [aj: nazlosteno]
angrily
nazlosteno {adv} [aj: nazlostene]
angrily
nenásytný {adj} [aj obr.]
voracious [also fig.]
nerozhodný {adj} [človek; aj výsledok]
indecisive
ohromný {adj} [veľký; aj: skvelý]
great
osirelý {adj} [aj: osirený]
orphaned
osirený {adj} [aj: osirelý]
orphaned
osobite {adv} [aj: osobito]
uniquely
ostražito {adv} [aj: ostražite]
cautiously
peši {adv} [aj: pešo]
on foot
pešo {adv} [aj: peši]
by foot
on foot
pevne {adv} [aj: pevno]
strongly
polohlasne {adv} [aj: polohlasno]
in a low voice
polohlasno {adv} [aj: polohlasne]
in a low voice
poondiaty {adj} [ľud.] [aj: poondený]
frigging [vulg.]
bloody [Br.] [coll.]
popamäti {adv} [aj: po pamäti]
without looking
posraný {adj} [vulg.] [aj: posratý]
frigging [vulg.]
crappy [coll.] [vulg.]
posratý {adj} {past-p} [vulg.] [aj: posraný]
damned [coll.]
posratý {adj} [vulg.] [aj: posraný]
dang [esp. Am.] [coll.]
prekvapene {adv} [aj: prekvapeno]
in surprise
rezervovaný {adj} [aj o povahe]
reserved
saamsky {adj} [aj: sámsky]
Samietn.
Saami [spv.]etn.
silne {adv} [aj: silno]
strongly
silne {adv} [aj: silno] [intenzívne]
heavily
silno {adv} [aj: silne] [intenzívne]
heavily
skľúčene {adv} [aj: skľúčeno]
despondently
skormútene {adv} [aj: skormúteno]
despondently
smutne {adv} [aj: smutno]
sadly
smutno {adv} [aj: smutne]
sadly
spoločenský {adj} [družný; aj o zvieratách: žijúci v spoločenstve]
gregarious
starý {adj} [nie čerstvý: chlieb ap.] [aj obr.: vtip]
stale [no more fresh: e.g. bread] [also fig.: joke]
strnule {adv} [aj: strnulo]
inflexibly
strnulo {adv} [aj: strnule]
inflexibly
trocha [aj: trochu]
a little bit
trochu [aj: trocha]
a little bit
trošička [aj: trošičku]
a little bit
trošičku [aj: trošíčku]
a little bit
trošilinka [aj: trošilinku]
a little bit
trošilinku [aj: trošilinka]
a little bit
trošinka [aj: trošinku]
a little bit
trošinku [aj: trošinka]
a little bit
troška [aj: trošku]
a little bit
trošku [aj: troška]
a little bit
všivavý {adj} [zavšivavený] [aj: obr. ľud.]
lousy [infested with lice] [also: fig. coll.]
významne {adv} [zmysluplne; aj: s istým významom]
meaningfully
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement