All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [ak.]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [ak.]

cez {prep} [+ak.]
via
over
across
through
cez {prep} [+ak.] [čas. údaj]
during
cez {prep} [+ak.] [na druhej strane n-čoho]
beyond
cezo {prep} [+ak.] [len v spojení cezo mňa]
through
ma {pron} [v ak. a gen.]
me [direct and indirect object]
mňa {pron} [v ak. a gen. pri dôraze a po predložkách]
me [direct and indirect object]
na {prep} [+ak.]
to
of
onto
na {prep} [+ak.] [+lok.]
on
at
in
upon
na {prep} [+ak.] [+lok.] [vyj. umiestnenie na celom povrchu, pokrytie celku]
over
na {prep} [+ak.] [účel, cieľ: určený na n-čo; čas. údaj: stanovený na dátum, hodinu ap.; porovnanie dvoch aspektov]
for
nad {prep} [+ak.] [+inšt.]
over
above
nad {prep} [+ak.] [za určitou hranicou]
beyond
nado {prep} [+ak.] [+inšt.] [len v spojení nado mňa/ mnou, nado dvere/ dvermi]
over
above
nás {pron} [v ak., gen. a lok.]
us [direct and indirect object]
{prep} [+ak.] [cieľ, účel]
for
{prep} [+ak.] [vyj. miery: o koľko]
by [to the extent of]
po {prep} [+ak.] [čas. údaj]
till
until
pod {prep} [+ak.] [+inšt.]
under
below
beneath
podo {prep} [+ak.] [+inšt.] [len v spojení podo mňa/ mnou, podo dvere/ dvermi]
below
under
pomedzi {prep} [+ak.]
among
between
ponad {prep} [+ak.]
over
popod {prep} [+ak.]
under
below
beneath
poza {prep} [+ak.]
behind
pre {prep} [+ak.]
for
pre [+ak.]
for the sake of
pre {prep} [+ak.] [vyj. príčinu]
owing to
because of
on account of
through [as a result of]
pred {prep} [+ak.] [+inšt.]
before
ahead of
in front of
predo {prep} [+ak.] [+inšt.] [v spojení predo mňa/ mnou, predo dvere/ dvermi, predo dňom]
before
ahead of
in front of
sa {pron} [gen., ak.]
oneself
seba {pron} [gen., ak.; pri dôraze a po predložkách]
oneself
skrz {adv} {prep} [+ak.]
through
ťa {pron} [v ak. a gen.]
you [direct and indirect object]
teba {pron} [v ak. a gen., pri dôraze a po predložkách]
you [direct and indirect object]
vás {pron} [v ak., gen. a lok.]
you [plural direct and indirect object]
vynímajúc {prep} [+ak.] [kniž.]
excluding
za {prep} [+ak.] [+inšt.]
behind
beyond
za {prep} [+ak.] [čas. rozsah]
in
za {prep} [+ak.] [vyj. príčinu, účel, mieru]
for
(po) celý [+ak.] [čas. údaj]
throughout
až na {prep} [+ak.]
except
except for
apart from
až na {prep} [+ak.] [ľud.]
but
aside from
až po [+ak.]
up to
down to
as far as
nehľadiac na {prep} [+ak.]
apart from
vzhľadom na {prep} [+ak.]
owing to
in view of
considering
relative to
on account of
with regard to
považovať n-ho/ n-čo za [+ak.]
to regard sb./sth. as
bez ohľadu na {prep} [+ak.]
without regard to
počítajúc (do toho) {prep} [+ak.]
including
pokiaľ ide o [+ak.]
as to
as for
regarding
concerning
in terms of
with regard to
with respect to <WRT, w.r.t, w/r/t, wrt>
rátajúc (do toho) {prep} [+ak.]
including
s ohľadom na {prep} [+ak.]
considering
with regard to
so zreteľom na {prep} [+ak.]
considering
with regard to
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement