All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [al.]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [al.]

abo {conj} [poet.] [al. reg.]
or
blízo {prep} [+gen.] [zast.] [al. reg.]
by
off
near
next to
čierny {adj} [od sadzí al. ako sadze]
sooty
do {prep} [+gen.] [v určitom čase al. skôr]
by
exkluzívny {adj} [vysoko kvalitný al. výnimočný vzhľadom, a preto drahý]
fancy [of superior quality or exceptional appeal and thus costly]
friško {adv} [zast.] [al. reg.] [rýchlo]
quickly
frišký {adj} [zast.] [al. reg.]
quick
hnusný {adj} [pach al. chuť]
foul
jak {conj} [ľud.] [al. poet.] [ako]
as
jak {adv} [ľud.] [al. poet.] [ako]
how
jako {conj} [ľud.] [al. poet.]
as
jako {adv} [ľud.] [al. poet.]
how
kolo {prep} [+gen.] [ľud. zast.] [al. poet.]
round
around
králičí {adj} [podobný králikovi al. typický pre králika]
rabbity
niže {prep} [+gen.] [mierne zast.] [al. kniž.]
below
under
obyčajný {adj} [s nízkym postavením al. pôvodom]
lowly
odporný {adj} [pach al. chuť]
foul
Pápá! [dôverný al. maznavý pozdrav pri rozlúčke]
Bye! [coll.]
podvodný {adj} [nachádzajúci sa al. prebiehajúci pod vodou]
underwater
poniže {adv} {conj} [+gen. pri predložke] [mierne zast.] [al. kniž.]
below
povyše {adv} {conj} [+gen. pri predložke] [mierne zast.] [al. kniž.]
above
pred {prep} [+inšt.] [príčina, dôvod al. v urč. väzbách]
from
rušný {adj} [plný pohybu al. aktivity]
busy [crowded or full of activity]
slepý {adj} [bez výhrad, pochybností al. zaváhania]
unquestioning
slobodný {adj} [neženatý al. nevydatá]
unmarried
spektakulárny {adj} [kniž.] [vzbudzujúci pozornosť al. rozruch]
spectacular
starý {adj} [zosilňuje neg. al. žart. označenie a nadávku]
ole [Am.] [coll.] [regional] [hum.] [dated]
ťažký {adj} [vážny al. náročný]
severe
vše {adv} [zast.] [al. kniž.]
sometimes
occasionally
zosnulý {adj} {past-p} [kniž. al. form.]
deceased
počuť [dok.] [al. nedok.]
to hear
čariť [nedok.] [mierne zast.] [al. kniž.]
to conjure
chovať n-čo [nedok.] [zviera: zo záľuby al. športu, pre urč. vlastnosti]
to fancy sth. [animal: for particular characteristics]
drepieť [nedok.] [nečinne al. dlho niekde byť]
to squat
drnčať [nedok.] [kovové al. sklené predmety]
to rattle
fidlikať [nedok.] [han.] [al. žart.]
to fiddle [coll.]hudba
kvočať [nedok.] [aj obr.: trčať, nečinne al. dlho niekde byť]
to squat [also fig.]
navštevovať n-čo [nedok.] [často al. pravidelne]
to frequent sth.
obchytkávať n-ho [nedok.] [hl. spôsobom, kt. je nevhodný al. nežiaduci]
to be handsy with sb. [mostly in a way that is inappropriate or unwanted]
odchádzať [nedok.] [o motor. vozidle al. šoférovi motor. vozidla]
to drive off
odísť [dok.] [o motor. vozidle al. šoférovi motor. vozidla]
to drive off
plávať [nedok.] [na al. vo vode, vo vzduchu]
to float
počariť n-mu [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným kúzlom]
to bewitch sb.
prehrať [dok.] [zahrať od začiatku do konca al. znova]
to replay
prekladať n-čo n-čím [nedok.] [vkladať medzi n-čo al. do n-čoho ]
to interperse sth. with sth.
preložiť n-čo n-čím [dok.] [vložiť medzi n-čo al. do n-čoho]
to intersperse sth. with sth.
privodiť n-čo [dok.] [spôsobiť: hl. náhle al. predčasne]
to precipitate sth.
rinčať [nedok.] [kovové al. sklené predmety]
to rattle
rozmnožiť [dok.] [zväčšiť počet al. rozsah]
to increase
spôsobiť n-čo [dok.] [hl. náhle al. predčasne]
to precipitate sth.
stopovať [nedok.] [sledovať: zver, korisť al. človeka]
to stalk [follow: game, prey or person]
strihať [nedok.] [hl. ovcu al. iné zviera]
to shearpoľnoh.
stroskotať [dok.] [človek al. loď]
to be shipwrecked [person or ship]
učarovať n-mu [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným čarom]
to bewitch sb.
velebiť [nedok.] [Boha al. svätých] [aj obr.]
to praise
vystopovať [nedok.] [zver, korisť al. človeka]
to stalk [follow: game, prey or person]
vyvolať n-čo [dok.] [spôsobiť: hl. náhle al. predčasne]
to precipitate sth.
zatvoriť [dok.] [do väzenia al. psychiatrického ústavu]
to put away
zbodnúť n-čo [dok.] [ľud.] [rýchlo al. veľa zjesť]
to scarf sth. up [Am.] [coll.]
zdraviť [nedok.] [hl. nadšene volaním, al. signálom]
to hail
zhasnúť [dok.] [prestať svietiť al. horieť]
to go out [stop shining or burning]
zvelebiť [dok.] [Boha al., svätých] [aj obr.]
to praise
zvelebovať [nedok.] [Boha al. svätých] [aj obr.]
to praise
absťák {m} [ľud.] [abstinenčný príznak al. obdobie s abstinenčnými príznakmi]
withdrawaldrogy
akvarel {m} [farba al. obraz]
watercolor [Am.] [paint or picture]um.
watercolour [Br.] [paint or picture]um.
baba {f} [han.] [stará al. protivná žena]
broad [Am.] [coll.] [pej.]
behúň {m} [pohyblivá súčasť prístroja; aj dlhý koberec al. pás na stôl]
runnertech.textil.
blázon {m} [výstredný človek al. nadšenec]
freak [coll.] [eccentric person or enthusiast]
búda {f} [han.] [dom al. byt zlej kvality]
hovel [pej.]
bukréta {f} [zast.] [al. žart.]
bouquet [of flowers]
cesta {f} [dlhá, hl. po mori al. vzduchom]
voyageturist.
chovateľ {m} [zvieraťa: zo záľuby al. pre šport, pre urč. vlastnosti]
fancier [of an animal: for particular characteristics]
fabrika {f} [mierne zast.] [al. ľud.]
factorypriem.
figúra {f} [pohybový prvok al. séria prvkov]
figure [movement or series of movements]športtanec
gandža {f} [sl.] [marihuana al. hašiš]
marihuanadrogy
ganja [marihuana or hashish]drogy
gebuzina {f} [hustá al. lepkavá hmota] [aj obr.]
goo [coll.] [thick or sticky substance] [also fig.]
hlavička {f} [široké, okrúhle zakončenie dlhých al. tenkých vecí]
head
honor {m} [zast.] [al. kniž.]
esteem
hrebíček {m} [zast.] [al. ľud.]
carnationbot.záhrad.T
introdukcia {f} [kniž.] [al. odb.]
introductionekol.hudbanábož.
izbička {f} [v dome al. byte na ničím nerušený oddych]
den
kalap {m} [zast. al. východosl. reg.] [klobúk]
hatodev
katapult {m} [vzletové al. katapultovacie zariadenie]
catapultlet.voj.
kázeň {f} [zast.] [al. kniž.]
discipline
klapka {f} [pohyblivá plôška na reguláciu prietoku al. priechodu]
flaptech.
klenba {f} [plocha nad hlavou: nebeská k. al. k. z listov stromov ap.]
canopy
klietka {f} [na prepravu al. ubytovanie zvierat]
crate
kostlivec {m} [kostra al. zobrazenie smrti v podobe kostry]
skeleton
kraslica {f} [maľované al. inak zdobené veľkonočné vajce]
Easter egg
krpec {m} [obr.] [han.] [malé dieťa al. malý človek]
shrimp [fig.] [pej.]
kukla {f} [molia al. motýlia]
chrysalis [pupa of a moth or butterfly]entom.T
kvet {m} [hl. stromu al. rastlín s jedlými plodmi]
blossombot.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement