All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EO   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   FI   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [hl.]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [hl.]
čiperný {adj} [ľud.] [hl. o starších ľuďoch]
sprightly
čulý {adj} [hl. o starších ľuďoch]
sprightly
hašterivý {adj} [hl. o žene]
nagging
Heš! [odháňanie zvierat, hl. vtákov, hydiny]
Shoo!
krikľavý {adj} [hl. o farbách]
loud [esp. colours]
Kšš! [odháňanie hl. vtákov, hydiny]
Shoo!
nadýchaný {adj} [ľahký a jemný: hl. koláč]
fluffy
perlivý {adj} [nápoj: hl. víno]
sparkling
rozmaznaný {adj} {past-p} [hl. dieťa]
spoilt [esp. child]
spoiled [esp. child]
roztrasený {adj} [hl. v súvislosti so starobou]
doddery
Šic! [odháňanie hl. mačiek]
Shoo!
šišnutý {adj} [ľud.] [hl. žart.] [bláznivý, čudný, výstredný]
kooky [Am.] [coll.]
slušný {adj} [hl. o žene, dievčati]
demure
brnieť [nedok.] [o časti tela, hl. o končatine: tŕpnuť, meravieť s pocitom pichania]
to prickle
chrochtať [nedok.] [hl. o prasati]
to grunt [esp. of pig]
krochkať [nedok.] [hl. o prasati]
to grunt [esp. of pig]
obchytkávať n-ho [nedok.] [hl. spôsobom, kt. je nevhodný al. nežiaduci]
to be handsy with sb. [mostly in a way that is inappropriate or unwanted]
odstrániť n-čo [dok.] [úplne, hl. zlé]
to eradicate sth.
potlačiť [dok.] [hl. násilne, napr. vzburu]
to quash
tesať [nedok.] [dlátom, hl. kameň]
to hew
tŕpnuť [nedok.] [o časti tela, hl. o končatine: brnieť, meravieť s pocitom pichania]
to prickle
ufujazdiť [dok.] [utiecť, hl. dopr. prostriedkom]
to make off [coll.]
vnucovať [nedok.] [tovar, hl. pri pouličnom predaji]
to hawk [sell goods aggressively]obch.
zdraviť [nedok.] [hl. nadšene volaním, al. signálom]
to hail
zlikvidovať n-čo [dok.] [hl. zlé]
to eradicate sth.
Brazília {f} [hl. mesto]
Brasiliageogr.
cesta {f} [dlhá, hl. po mori al. vzduchom]
voyageturist.
chrochtanie {n} [hl. o prasati]
grunt [esp. of pig]
črep {m} [han.] [staré auto, hl. v zlom stave]
banger [Br.] [old car in bad condition]automot.
duchovný {m} [hl. protestantských cirkví]
ministernábož.
Džibuti {n} [hl. mesto]
Djibouti [capital]geogr.
hrob {m} [hrobka, hl. kamenná ]
sepulchre [Br.]
hrob {m} [hrobka, hl. kamenná]
sepulcher [Am.]
husle {pl} [hl. v ľudovej hudbe]
fiddle [coll.]hudba
informátor {m} [hl. s tajnými informáciami]
informant [esp. with secret information]
jazýček {m} [hl. dychových nástrojov]
reedhudba
kakao {n} [sl.] [heroín, hl. nečistý]
heroindrogy
kára {f} [han.] [staré auto, hl. v zlom stave]
banger [Br.] [old car in bad condition]automot.
kňaz {m} [hl. protestantských cirkví]
ministernábož.
koncesia {f} [hl. štátna]
concession [Am.]ekon.
krochkanie {n} [hl. o prasati]
grunt [esp. of pig]
krovie {n} [hl. v suchých oblastiach]
scrubbot.
krovina {f} [hl. v suchých oblastiach]
scrubbot.
kroviská {pl} [hl. v suchých oblastiach]
scrubbot.
krpec {m} [han.] [malý človek, hl. dieťa]
squirt [coll.] [pej.] [small person]
kurič {m} [hl. na lodi, v parnej lokomotíve]
stokerpráca
fireman [stoker]práca
kvet {m} [hl. stromu al. rastlín s jedlými plodmi]
blossombot.
lokál {m} [hl. v nižšej cenovej skupine]
joint [coll.]gastr.
lôžko {n} [úzka posteľ pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship or train]námor.žel.
Luxemburg {m} [hl. mesto]
Luxembourg Citygeogr.
majetok {m} [hl. hnuteľný]
belongings {pl}
miešanec {m} [hl. pes, aj človek]
mongrel [esp. dog, of a person: pej.]
náramok {m} [hl. z látky, kože, plastu ap.]
wristbandodev
parta {f} [ľud.] [hl. prac. skupina]
outfit [coll.] [group of working people]práca
posteľ {f} [pripevnená k stene, hl. na lodi a vo vlaku]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. on a ship o train]
povinnosť {f} [hl. domáca práca]
chore
práca {f} [hl. domáca, rutinná]
chore
prasklina {f} [hl. v skale al. v stene]
crevice
prekážka {f} [hl. právna]
bar
príspevok {m} [hl. od štátu al. inštitúcie na podporu projektu ap.]
subsidyekon.
puklina {f} [hl. v skale al. v stene]
crevice
referát {m} [hl. školský]
presentation [lecture, speech]
rys {m} [hl. tváre]
feature
scénka {f} [výstup v programe, hl. komický]
routinediv.R+TV
špicák {m} [ľud.] [dentes canini; očný zub hl. u koňa]
tush [canine tooth esp. of a horse]anat.zool.
stopa {f} [indícia, hl. pri vyšetrovaní]
lead [clue]
strážca {m} [hl. vo väznici]
warden
sviatok {m} [hl. kresťanský výročný]
feast daynábož.
tátoš {m} [kniž.] [ušľachtilý kôň, hl. v rozprávkach]
steed [archaic or literary] [horse]
teliatko {n} [eufem. označenie pre hlúpeho al. naivného, hl. mladého človeka al. dieťa]
simpleton
trhlina {f} [hl. v skale al. v stene]
crevice
truhlica {f} [hl. na cennosti]
coffer
ústie {n} [rieky, hl. do mora]
estuarygeogr.hydrol.
veselica {f} [mierne zast.] [spoločenská zábava s hudbou a tancom, hl. na vidieku]
festivity
výpoveď {f} [hl. písomná]
depositionpráv.
vyšetrenie {n} [hl. celkové, pravidelné]
checkupmed.
vzbura {f} [hl. vojenská]
mutiny
zajačik {m} [zdrob., hl. detsky: zajac]
bunny [children's term for a rabbit]zool.
žemľa {f} [hl. na hamburgery]
bun [bread roll]gastr.
hemžiť sa n-čím [nedok.] [hl. zlým]
to be rife with sth.
prečítať (si) n-čo [dok.] [hl. dôkladne]
to peruse sth.
preštudovať (si) n-čo [dok.] [hl. podrobne]
to peruse sth.
zapotiť sa [dok.] [vynaložiť veľké, hl. fyzické úsilie]
to break sweat [Br.] [idiom]
to break a sweat [Am.] [idiom]
zoširoka rozoberať n-čo [nedok.] [hl. o n-čom nepríjemnom]
to dwell on / upon sth. [esp. sth. unpleasant]
dvojkolesový voz {m} [v staroveku používaný hl. v boji, na pretekoch a v sprievodoch]
chariothist.
finančná pomoc {f} [hl. od štátu al. inštitúcie]
subsidyekon.
náboženské spoločenstvo {n} [hl. menšie, protestantské]
denominationnábož.
prijatie {n} n-čoho [dohody, zmluvy, hl. medzinárodnej]
accession to sth. [treaty]
slovné spojenie {n} [hl. ustálené]
collocationjazyk.
bažiť po n-čom [nedok.] [hl. cudzom]
to covet sth. [formal]
byť plný n-čoho [nedok.] [hl. zlého]
to be rife with sth.
dychtiť po n-čom [nedok.] [hl. cudzom]
to covet sth. [formal]
obrátiť sa na n-ho [nedok.] [hl. s prosbou o pomoc ap.]
to reach out to sb. [esp. Am.] [seeking help etc.]
prahnúť po n-čom [hl. cudzom]
to covet sth. [formal]
vziať si právnika [dok.] [hl. pri vypočúvaní políciou]
to lawyer up [Am.] [coll.]práv.
dostať čo komu patrí [dok.] [zaslúžiť si, hl. n-čo nepríjemné] [idióm]
to get what is coming to one [idiom]
rozdať si to s n-ým [dok.] [hl. so silnejším]
to take sb. on [compete]
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers