All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [idióm]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [idióm]

hovoriť n-mu n-čo [nedok.] [idióm] [zdať sa povedomé]
to ring a bell (with sb.) [coll.] [idiom] [sound familiar]
nechať n-ho [dok.] [idióm] [dať pokoj]
to give sb. a break [idiom]
ako hodinky [idióm] [presne, spoľahlivo]
like clockwork [idiom]
do bodky {adv} [idióm]
to a T [idiom]
jedným vrzom {adv} [idióm] [na jeden raz]
at a pop [sl.] [idiom]
ľavou zadnou {adv} [idióm] [ľahko]
hands down [idiom] [easily]
mihom oka {adv} [idióm]
in a wink
in the wink of an eye [idiom]
before you could blink [idiom]
silou-mocou {adv} [idióm]
at all costs [idiom]
Zlom väz! [idióm]
Break a leg! [idiom]
bežať odušu [nedok.] [idióm] [aj: o dušu]
to make a run for it [idiom]
byť mimo [nedok.] [idióm]
to be out of it [coll.] [be unable to think or react properly]
byť nahratý [ľud.] [nedok.] [idióm] [byť v ťažkej situácii, bez nádeje]
to have had it [coll.] [idiom] [be in trouble, unikely to succeed]
byť nahratý [nedok.] [ľud.] [idióm] [byť v ťažkej situácii]
to be screwed [coll.] [be in a difficult situation]
byť pasé [nedok.] [idióm]
to be off the table [idiom]
chvíľu neposedieť [dok.] [idióm] [nevydržať sedieť, byť nepokojný]
to be restless
dať n-mu zabrať [dok.] [idióm]
to give sb. a hard time [coll.] [idiom]
dať pokoj n-mu [dok.] [idióm]
to give sb. a break [idiom]
dostať spád [dok.] [idióm]
to gain momentum [idiom]
to gather momentum [idiom]
držať n-ho nakrátko [nedok.] [idióm]
to keep sb. in line [idiom]
držať n-ho nakrátko [nedok.] [idióm] [prísne vychovávať, nedovoliť priveľa]
to keep sb. on a short leash [idiom] [to maintain close control over a person's activities]
to have sb. on a tight leash [idiom] [to maintain close control over a person's activities]
držať n-mu palce [nedok.] [idióm]
keep one's fingers crossed for sb. [idiom]
ísť príkladom [nedok.] [idióm]
to lead by example [idiom]
nasadiť n-mu parohy [dok.] [idióm]
to cuckold sb. [dated]
nemať na n-ho [nedok.] [idióm]
to have nothing on sb. [idiom] [not be as good as somebody]
prekročiť hranice [dok.] [idióm]
to overstep the mark [idiom]
prežívať peklo [nedok.] [idióm]
to go through hell [idiom]
riskovať krk [dok./nedok.] [idióm]
to stick one's neck out [idiom]
stratiť nervy [dok.] [idióm]
to lose it [coll.] [idiom]
to lose one's cool [coll.] [idiom]
stratiť reč [dok.] [idiom]
to be lost for words [idiom]
udávať tón [nedok.] [idióm]
to call the tune [idiom]
urobiť terno [dok.] [ľud.] [idióm] [dosiahnuť veľký a rýchly finančný zisk]
to make a killing [coll.] [idiom] [make a large, quick profit]
veľké zviera {n} [idióm] [vplyvný človek]
big gun [coll.] [idiom]
vrátiť to n-mu [dok.] [idióm] [pomstiť sa]
to get back at sb. [idiom]
vytmaviť to n-mu [dok.] [idióm]
to give sb. a piece of one's mind [idiom]
zachrániť situáciu [dok.] [idióm]
to save the day [idiom]
husársky kúsok {m} [idióm]
escapade [risky and daring deed]
kamenná tvár {m} [idióm]
poker face [idiom]
krokodílie slzy {pl} [idióm]
crocodile tears {pl} [idiom]
neistý podnik {m} [idióm] [niečo čo nemá veľkú šancu na úspech]
long shot [coll.] [idiom]
zub {m} času [idióm]
ravages {pl} of time [idiom]
ako na zavolanie [idióm]
in the nick of time [idiom]
akoby sa nechumelilo [ľud.] [idióm]
as if nothing had happened
bledý ako stena [idióm]
(as) white as a sheet [idiom]
čert ako diabol [idióm]
six of one and half a dozen of the other [idiom]
čistý ako ľalia [idióm] [bez morálnej poškvrny]
squeaky-clean [coll.]
dňom i nocou {adv} [idióm]
day and night [idiom]
Dobre mu tak. [idióm]
It serves him right. [idiom]
Je najvyšší čas. [idióm]
It is high time. [idiom]
jedného krásneho dňa {adv} [idióm]
one fine day [idiom]
jedného pekného dňa {adv} [idióm]
one fine day [idiom]
medzi štyrmi očami {adv} [idióm]
in private
na (jedno) posedenie {adv} [idióm]
at a pop [sl.] [idiom]
od A po Z {adv} [idióm]
from A to Z [idiom]
opitý ako čík {adj} [ľud.] [idióm]
drunk as a lord [Br.] [coll.] [idiom]
opitý na mol {adj} [ľud.] [idióm]
drunk as a lord [Br.] [coll.] [idiom]
pod siedmimi zámkami {adv} [idióm]
under lock and key [idiom]
Pravda vyjde najavo. [idióm]
The truth will come out. [idiom]
stoj čo stoj {adv} [idióm]
at any cost
at all costs [idiom]
by hook or by crook [idiom]
Tak mu treba. [idióm]
It serves him right. [idiom]
To je hračka! [idióm]
That's a piece of cake! [idiom]
v hodine dvanástej {adv} [idióm] [v poslednej chvíli]
in the nick of time [idiom]
Vzduch je čistý. [idióm]
The coast is clear. [idiom]
za bieleho dňa {adv} [idióm]
in broad daylight [idiom]
za každú cenu {adv} [idióm]
at any cost [idiom]
at all costs [idiom]
by hook or by crook [idiom]
zdravý ako buk {adj} [idióm]
as fit as a fiddle [idiom]
zdravý ako rybička {adj} [idióm]
(as) right as rain [in good health] [idiom]
byť (úplne) vedľa [nedok.] [ľud.] [idióm] [mýliť sa]
to be off base [coll.] [idiom]
byť ako anjelik [nedok.] [o deťoch] [idióm]
be as good as gold [idiom]
byť n-mu v pätách [nedok.] [idióm]
to be after sb.
to be hot on sb.'s heels [idiom]
to be hard on sb.'s heels [idiom]
byť na scéne [nedok.] [idióm] [byť súčasťou udalostí]
to be in the picture [idiom] [be involved in a situation]
byť pod drobnohľadom [nedok.] [idióm]
to be under the microscope [idiom]
byť samé ucho [nedok.] [idióm]
to be all ears [idiom]
byť v háji [nedok.] [ľud.] [idióm] [byť v beznádejnej situácii]
to be screwed [coll.] [be in a hopeless situation]
byť v háji [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
to have had it [coll.] [idiom]
byť v kaši [nedok.] [idióm]
to be in trouble
byť v klepci [nedok.] [idióm]
to be trapped
byť v kýbli [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
to have had it [coll.] [idiom]
byť v obraze [nedok.] [idióm] [byť informovaný, orientovať sa v situácii]
to be in the picture [idiom] [be informed]
byť v obraze [nedok.] [idióm] [byť informovaný, vedieť]
to be up to speed [idiom]
byť v riti [ľud.] [vulg.] [idióm] [byť v beznádejnej situácii]
to be screwed [coll.] [be in a hopeless situation]
byť v úzkych [nedok.] [idióm]
to be in a predicament
dať n-ho do laty [dok.] [idióm]
to set sb. straight [idiom]
dať si načas [dok.] [idióm]
to take one's time [idiom]
drieť ako kôň [nedok.] [idióm]
to work like a dog [idiom]
drieť ako mulica [nedok.] [idióm]
to work like a dog [idiom]
držať n-ho na uzde [nedok.] [idióm]
to keep sb. in line [idiom]
držať n-ho v hrsti [nedok.] [idióm]
to have a hold on sb. [idiom]
držať sa bokom [nedok.] [idióm] [nezúčastňovať sa na niečom, len sledovať]
to remain on the sidelines [idiom]
hádzať perly sviniam [nedok.] [idióm]
to cast pearls before swine [idiom]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement