All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   SK   HU   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   SQ   IS   RU   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [idióm]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [idióm]
nechať n-ho [dok.] [idióm]
to give sb. a break [idiom]
ľavou zadnou {adv} [idióm] [ľahko]
hands down [idiom] [easily]
byť mimo [nedok.] [idióm]
to be out of it [coll.] [be unable to think or react properly]
byť nahratý [ľud.] [nedok.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
to have had it [coll.] [idiom]
byť pasé [nedok.] [idióm]
to be off the table [idiom]
dať pokoj n-mu [dok.] [idióm]
to give sb. a break [idiom]
nasadiť n-mu parohy [dok.] [idióm]
to cuckold sb. [dated]
stratiť nervy [dok.] [idióm]
to lose one's cool [coll.] [idiom]
stratiť reč [dok.] [idiom]
to be lost for words [idiom]
udávať tón [nedok.] [idióm]
to call the tune [idiom]
bledý ako stena [idióm]
(as) white as a sheet [idiom]
Dobre mu tak. [idióm]
It serves him right. [idiom]
od A po Z {adv} [idióm]
from A to Z [idiom]
stoj čo stoj {adv} [idióm]
by hook or by crook [idiom]
Tak mu treba. [idióm]
It serves him right. [idiom]
Vzduch je čistý. [idióm]
The coast is clear. [idiom]
za bieleho dňa {adv} [idióm]
in broad daylight [idiom]
zdravý ako buk {adj} [idióm]
as fit as a fiddle [idiom]
zdravý ako rybička {adj} [idióm]
(as) right as rain [in good health] [idiom]
byť n-mu v pätách [nedok.] [idióm]
to be after sb.
to be hot on sb.'s heels [idiom]
to be hard on sb.'s heels [idiom]
byť pod drobnohľadom [nedok.] [idióm]
to be under the microscope [idiom]
byť samé ucho [nedok.] [idióm]
to be all ears [idiom]
byť v háji [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
to have had it [coll.] [idiom]
byť v kýbli [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii] [idióm]
to have had it [coll.] [idiom]
byť v úzkych [nedok.] [idióm]
to be in a predicament
dať si načas [dok.] [idióm]
to take one's time [idiom]
drieť ako kôň [nedok.] [idióm]
to work like a dog [idiom]
drieť ako mulica [nedok.] [idióm]
to work like a dog [idiom]
hľadieť zvrchu na n-ho [nedok.] [idióm]
to look down one's nose at sb. [idiom]
hodiť n-čo za hlavu [dok.] [idiom]
to put sth. behind (oneself)
hodiť n-mu n-čo na krk [dok.] [idióm]
to saddle sb. with sth.
hrešiť ako kočiš [nedok.] [idióm]
to swear like a trooper [idiom]
ísť na to [nedok.] [idióm]
to get going [idiom]
kliať ako kočiš [nedok.] [idióm]
to swear like a trooper [idiom]
kliať ako pohan [nedok.] [idióm]
to swear like a trooper [idiom]
mať hlavné slovo [nedok.] [idióm]
to call the tune [idiom]
mať n-čo v suchu [nedok.] [idióm] [hotové, isté]
to have sth. all sewn up [idiom]
mať n-čo vo vrecku [nedok.] [idióm] [hotové, isté]
to have sth. all sewn up [idiom]
mať po krk n-ho/ n-čo [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]
to have had enough of sb./sth.
mať pre n-ho/ n-čo slabosť [nedok.] [idióm]
to have a soft spot for sb./sth. [idiom]
mať túlavé topánky [nedok.] [idióm]
to have itchy feet [coll.] [idiom]
mať vysoké ciele [nedok.] [idióm]
to think big [idiom]
nadávať ako kočiš [nedok.] [idióm]
to swear like a trooper [idiom]
nechať n-ho v štichu [dok.] [idióm]
to desert sb.
to bail on sb. [coll.] [idiom]
nechať sa strhnúť [dok.] [idióm]
to get carried away [idiom]
nechať sa uniesť [dok.] [idióm]
to get carried away [idiom]
nemôcť sa dočkať [nedok.] [idióm]
to be raring to go [idiom]
nevedieť si rady [nedok.] [idióm]
to be at a loss [idiom]
nezažmúriť ani oka [nedok.] [idióm]
to not sleep a wink [idiom]
ohŕňať nos nad n-čím [nedok.] [idióm]
to turn one's nose up at sth. [idiom]
ostať na ocot [dok.] [idióm] [o žene: byť príliš stará na vydaj]
to end up on the shelf [idiom] [of women: to be too old to get married]
pozerať zvrchu na n-ho [nedok.] [idióm]
to look down one's nose at sb. [idiom]
prekĺznuť n-mu pomedzi prsty [dok.] [idióm]
slip through sb.'s fingers [idiom]
prísť k sebe [dok.] [idióm]
to regain consciousness
prižmúriť oči nad n-čím [dok.] [idióm]
to turn a blind eye to sth. [idiom]
šliapať n-mu na päty [nedok.] [idióm]
to be hot on sb.'s heels [idiom]
to be hard on sb.'s heels [idiom]
stúpať n-mu na päty [nedok.] [idióm]
to be hot on sb.'s heels [idiom]
to be hard on sb.'s heels [idiom]
urobiť n-čo ľavou rukou [dok.] [idióm]
to do sth. hands down [idiom]
visieť na vlásku [nedok.] [idióm] [byť neistý: život, osud ap.]
to hang in the balance [idiom]
vodiť n-ho za nos [nedok.] [idióm]
to take sb. for a ride [coll.] [idiom]
vyraziť s n-ým dvere [dok.] [vyhodiť] [idiom]
to send sb. packing [coll.] [idiom]
vystreliť si z n-ho [dok.] [idióm]
to play a trick on sb. [idiom]
zachrániť si kožu [dok.] [idióm]
to save one's skin [idiom]
to save one's hide [idiom]
zdvihnúť hodenú rukavicu [dok.] [idióm] [prijať výzvu]
to pick up the gauntlet [idiom]
zjazdiť n-ho (ako sirotu) [dok.] [idióm]
to tear a strip off sb. [Br.] [coll.] [idiom]
zvoziť n-ho ako sirotu [dok.] [idióm]
to tear a strip off sb. [Br.] [coll.] [idiom]
ani ryba ani rak [idióm]
neither fish nor fowl [idiom]
raz za uhorský rok {adv} [idióm]
once in a blue moon [idiom]
Som hladný ako vlk. [idióm]
I could eat a horse. [idiom]
Vráť sa na zem! [idióm]
Back to the grindstone! [idiom]
brať n-čo na ľahkú váhu [nedok.] [idióm]
to take sth. lightly
byť kosť a koža [nedok.] [idióm]
to be all skin and bone [idiom]
byť s n-ým na nože [nedok.] [idióm]
to be at daggers drawn with sb. [idiom]
byť z najhoršieho von [nedok.] [idióm]
to be in the clear [idiom]
dostať čo komu patrí [dok.] [zaslúžiť si, hl. n-čo nepríjemné] [idióm]
to get what is coming to one [idiom]
držať jazyk za zubami [nedok.] [idióm]
to hold one's tongue [idiom]
mať eso v rukáve [nedok.] [idióm]
to have an ace up one's sleeve [idiom]
mať n-čoho plné zuby [nedok.] [idióm]
to be done with sth. [coll.] [idiom]
mať n-ho/ n-čoho plné zuby [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]
to have had enough of sb./sth.
mať plné ruky práce [nedok.] [idióm]
to have one' work cut out [idiom]
mať tú drzosť urobiť n-čo [nedok.] [idióm]
to have the nerve to do sth. [idiom]
mať už dosť n-ho/ n-čoho [nedok.] [idióm]
to have had one's fill of sb./sth. [idiom]
nebyť vo svojej koži [nedok.] [idióm]
to be not oneself / yourself [idiom]
nebyť vo svojej koži [nedok.] [idióm] [cítiť sa chorý]
to be / feel under the weather [coll.] [idiom]idióm
nechať si n-čo pre seba [nedok.] [idióm]
to keep sth. to oneself [idiom]
plesnúť sa po vrecku [dok.] [idióm]
to splash out [Br.] [coll.]
prestať tárať do vetra [dok.] [a prejsť k veci] [idiom]
to cut the cackle [Br.] [coll.] [idiom]
prihrievať si svoju polievočku [nedok.] [idióm] [sledovať vlastné záujmy]
to have an axe to grind [idiom]
to have an ax to grind [Am.] [idiom]
strkať nos do n-čoho [nedok.] [idióm]
to pry into sth.
vyjsť s farbou von [dok.] [idióm]
to come clean [idiom]
vytĺcť z n-čoho kapitál [dok.] [idióm]
to capitalize on sth.
to capitalise on sth. [Br.]
zachovať si chladnú hlavu [dok.] [idióm]
to keep one's cool [coll.] [idiom]
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement