All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [kniž.]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [kniž.]

Ajhľa! [kniž.]
Behold! [archaic] [literary]
astrálny {adj} [kniž.]
astral
avšak {conj} [kniž.]
but
chrabro {adv} [kniž.]
bravely
chrabrý {adj} [kniž.]
brave
chtonický {adj} [kniž.]
chthonicmyt.nábož.
chvíľami {adv} [kniž.]
from time to time
enigmatický {adj} [kniž.]
enigmatic
enigmaticky {adv} [kniž.]
enigmatically
frenetický {adj} [kniž.]
frantic
freneticky {adv} [kniž.]
frantically
hoc {conj} [kniž.]
though
although
albeit [formal]
horibilný {adj} [kniž.]
massive [only referring to money]
impertinentne {adv} [kniž.]
impertinently
impertinentný {adj} [kniž.]
impertinent
implicitne {adv} [kniž.]
implicitlyodb.
implicitný {adj} [kniž.]
implicitodb.
introdukčný {adj} [kniž.]
introductory
jasnozrivo {adv} [kniž.]
clear-sightedly
jasnozrivý {adj} [kniž.]
clear-sighted
lež {conj} [kniž.]
but
neblahý {adj} [kniž.] [nepriaznivý, zlý]
ill
nezmerný {adj} [kniž.]
immeasurable
niže {prep} [+gen.] [mierne zast.] [al. kniž.]
below
under
podchvíľou {adv} [kniž.]
sometimes
from time to time
poľahky {adv} [kniž.]
easily
poniže {adv} {conj} [+gen. pri predložke] [mierne zast.] [al. kniž.]
below
povyše {adv} {conj} [+gen. pri predložke] [mierne zast.] [al. kniž.]
above
poznove {adv} [kniž.]
again
once more
once again
priam {adv} [kniž.]
roght now
rigorózne {adv} [kniž.]
rigorously
rigorózny {adj} [kniž.]
rigorous
rozporný {adj} [kniž.] [rozporuplný]
inconsistent
skrivodlivý {adj} [kniž.]
unjust
solitérny {adj} [kniž.]
solitaryodb.
spektakulárny {adj} [kniž.] [vzbudzujúci pozornosť al. rozruch]
spectacular
taktiež [kniž.]
as well
trudnomyseľne {adv} [kniž.]
melancholically
trudnomyseľný {adj} [kniž.]
melancholy
melancholic
útrpne {adv} [kniž.] [súcitne]
compassionately
útrpný {adj} [kniž.] [súcitný]
compassionate
väčšmi {adv} [kniž.]
more
votívny {adj} [kniž.]
votivenábož.um.
vše {adv} [zast.] [al. kniž.]
sometimes
occasionally
vynímajúc {prep} [+ak.] [kniž.]
excluding
zavše {adv} [kniž.]
sometimes
occasionally
zosnulý {adj} {past-p} [kniž. al. form.]
deceased
čariť [nedok.] [mierne zast.] [al. kniž.]
to conjure
chválorečiť [nedok.] [kniž.]
to praise
čuť [nedok.] [kniž.]
to hear
dumať [nedok.] [kniž.]
to muse
to brood
to ponder
náležať [nedok.] [kniž.]
to belong
navrátiť [dok.] [kniž.]
to return
odvetiť [dok.] [kniž.]
to reply
to respond
to say in reply
ozrejmiť [dok.] [kniž.]
to clarify
plodiť n-čo [nedok.] [kniž.] [spôsobovať]
to beget sth. [literary] [cause to exist]
pokynúť n-mu [dok.] [kniž.]
to beckon sb.
prebývať [nedok.] [kniž.: byť]
to dwell [literary]
preľstiť n-ho [dok.] [kniž.]
to circumvent sb. [formal]
prináležať [nedok.] [kniž.]
to belong
prislúchať [nedok.] [kniž.]
to belong
profilovať [dok./nedok.] [kniž.]
to profile
riecť [dok.] [kniž.]
to tell
rieknuť [dok.] [kniž.]
to tell
skonať [dok.] [kniž.]
to die
to decease
to pass away
to expire [literary] [die]
úpieť [nedok.] [kniž.]
to moan
to groan
usnúť [dok.] [kniž.]
to fall asleep
ustať [dok.] [kniž.] [unaviť sa]
to tire
uzrieť [dok.] [kniž.]
to behold [archaic or literary]
vyhladiť [dok.] [kniž.] [vyhubiť, zničiť: mesto, národ ap.]
to exterminate
vyhládzať [nedok.] [kniž.] [násilím odstraňovať, ničiť: mestá, národy ap.]
to exterminate
vyhladzovať [nedok.] [kniž.] [násilím odstraňovať, ničiť: mestá, národy ap.]
to exterminate
vytrysknúť [dok.] [kniž.]
to gush (out) [liquid]
vytrysknúť [dok.] [kniž.] [tenkým prúdom]
to squirt
vytýčiť [dok.] [kniž.] [vopred určiť]
to set
zahliadnuť [dok.] [kniž.]
to spot
to sight
zhynúť [dok.] [kniž.]
to perish
zočiť [dok.] [kniž.]
to spot
to sight
zosnúť [dok.] [kniž.]
to decease
zotrvať [dok.] [kniž.] [ostať]
to stay
zvelebovať [nedok.] [Boha, svätých] [kniž.] [aj obr.]
to magnify [archaic] [praise, glorify]
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement