All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [na]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [na]

... však? [na konci vety]
... right? [coll.]
... všakže? [na konci vety]
... right? [coll.]
čestný {adj} [bezplatný, formálny, určený na počesť]
honorary
cez {prep} [+ak.] [na druhej strane n-čoho]
beyond
dojací {adj} [slúžiaci na dojenie: stroj, zariadenie]
milking [attr.] [e.g. machine, equipment]poľnoh.
drsný {adj} [na hmat, aj obr.]
harsh
formálny {adj} [len podľa mena, na papieri]
nominal
georgijský {adj} [vzťahujúci sa na Georgiu, členský štát USA]
Georgian
Hej! [na upútanie pozornosti]
Yo! [Am.] [sl.]
Hijó! [volanie na koňa]
Giddyup!jazdec.prem.
Giddyap!jazdec.prem.
hrubý {adj} [na hmat]
harsh
Ideš. [Si na rade.]
It's your go.
jednorazový {adj} [na jedno použitie]
throwaway [attr.]
jeho {pron} [s dôrazom a na začiatku vety]
him
jemný {adj} [na dotyk]
soft
lahodný {adj} [na chuť]
delectable
na {prep} [+ak.] [+lok.] [vyj. umiestnenie na celom povrchu, pokrytie celku]
over
na {prep} [+ak.] [účel, cieľ: určený na n-čo; čas. údaj: stanovený na dátum, hodinu ap.; porovnanie dvoch aspektov]
for
nešikovný {adj} [na použitie]
fiddly [Br.] [coll.]
{prep} [+lok.] [prednáška, rozprava, správa, článok ap.: na tému]
on [about, concerning]
od {prep} [+gen.] [vyj. viditeľný vplyv n-čoho na osobu]
with
osobne {adv} [nielen na obrázku, vo filme ap.]
in the flesh
otravný {adj} [idúci na nervy]
annoying
irritating
aggravating
pesky [coll.]
pleťový {adj} [na tvár]
face [attr.]
praktický {adj} [zameraný viac na úžitok než na vzhľad]
utilitarian [practical]
prekvitnutý {adj} [o srsti: s bielymi chlpmi na tmavom podklade]
roanjazdec.zool.
prenikavý {adj} [silno pôsobiaci na zmysly: zvuk, bolesť ap.]
sharp [strongly affecting senses: sound, pain etc.]
príjemný {adj} [na chuť, vôňu, pohľad]
delectable
protetický {adj} [vzťahujúci sa na protetiku]
prostheticmed.
protézový {adj} [vzťahujúci sa na protézu]
prostheticmed.
protivný {adj} [idúci na nervy]
aggravating
Pŕŕ! [volanie na koňa]
Whoa! [call to a horse etc.]jazdec.prem.
putujúci {adj} [z miesta na miesto]
itinerant
rozumový {adj} [týkajúci sa schopnosti rozmýšľať, založený na rozume]
rational
rušný {adj} [bohatý na udalosti]
eventful
Sláva! [slávnostný pozdrav na uvítanie významnej osoby]
Hail!
tam {adv} [ďalej, v diaľke, na druhej strane ap.]
beyond
vychudnutý {adj} [na kosť]
bony
vynikajúci {adj} [na chuť, vôňu]
delectable
vyšší {adj} [na vyššej úrovni]
advanced
zábavný {adj} [určený na zábavu, počas oddychu]
recreational
žgrlošský {adj} [skúpy na peniaze]
cheap [Am.]
žiarlivý {adj} [na]
jealous [of]
žuvací {adj} [určený na žutie a elastický]
chewy [elastic]
brnkať [nedok.] [na struny]
to strumhudba
chytať [nedok.] [na udicu ]
to angle
darovať [nedok.] [na dobročinné účely]
to donate
hrkotať [nedok.] [na nerovnom povrchu]
to bump
hromadiť [nedok.] [vŕšiť na hromadu]
to bank (up)
kálať [nedok.] [štiepať drevo na väčšie kusy]
to chop [wood into larger pieces]
klesať [nedok.] [byť na ústupe: energia, záujem, nadšenie, popularita ap.]
to ebb (away)
klesať [nedok.] [strácať na intenzite, význame ap.]
to wane
myslieť [nedok.] [mať na mysli]
to mean
natočiť [dok.] [na video, nafilmovať]
to video
obťažovať n-ho [nedok.] [slovne, napr. na ulici]
to accost sb.
odchádzať [nedok.] [byť na ústupe: energia ap.]
to ebb (away)
odložiť [dok.] [na neskôr]
to postpone
odložiť [dok.] [na neskorší termín]
to adjourn
odložiť n-čo [dok.] [nechať na neskôr]
to put sth. on hold
odpísať [dok.] [odpovedať na list]
to write back
odsunúť [dok.] [na neskôr]
to postpone
odviesť [dok.] [na vojnu]
to conscriptvoj.
opadať [nedok.] [byť na ústupe: energia, sily, nadšenie ap.]
to ebb (away)
oškvŕknuť n-čo [dok.] [spáliť na povrchu]
to scorch sth.
plátovať [dok./nedok.] [utvoriť povlak z ušľachtilého kovu na neušľachtilom kove ]
to platetech.
plávať [nedok.] [na al. vo vode, vo vzduchu]
to float
podať [dok.] [napr. žalobu na súd]
to filepráv.
položiť n-ho [dok.] [úderom na zem]
to deck sb. [coll.]
posúvať [nedok.] [obsah na monitore]
to scrollcomp.
potrieť [dok.] [na vytvorenie lesklého povrchu]
to glazegastr.
pozapínať n-čo [dok.] [na gombíky]
to button sth. (up)
predstaviť [dok.] [uviesť prvýkrát na verejnosti]
to unveil
prekročiť n-čo [dok.] [prejsť na druhú stranu]
to cross sth.
preložiť [dok.] [na neskôr]
to postpone
prepočuť n-čo [dok.] [zámerne nereagovať na niečo povedané]
to ignore sth. [sth. that is heard]
prešľapovať [nedok.] [počas čakania robiť kroky na jednom mieste]
to hover [of a person]
presunúť [dok.] [na neskôr]
to postpone
prevalcovať [dok.] [poraziť na hlavu]
to rout
projektovať [nedok.] [robiť plán na papieri]
to plan
rozdrviť [dok.] [poraziť na hlavu]
to rout
rozkladať [nedok.] [na menšie časti]
to decompose
rozkladať [nedok.] [na zložky]
to break downbiol.chém.
rozložiť [dok.] [na menšie časti]
to decompose
rozložiť [dok.] [na zložky]
to break downbiol.chém.
rozložiť [dok.] [rozdeliť na menšie časti]
to split
rozpoltiť [dok.] [rozdeliť na polovice]
to split [in two]
rozšklbať n-čo [dok.] [na kúsky]
to rip sth. up
roztlačiť [dok.] [na kašu, napr. zemiaky ap.]
to mash [potatoes etc.]
roztrhať n-čo [dok.] [na malé kúsky]
to rip sth. up
spáliť [dok.] [na popol]
to incinerate
spáliť n-čo [dok.] [nechať obhorieť: mäso na povrchu ap.]
to scorch sth.
štiepať [nedok.] [drevo na menšie kúsky]
to chop [wood into smaller pieces]
ubúdať [nedok.] [byť na ústupe: energia, sily, nadšenie ap.]
to ebb (away)
uviaznuť [dok.] [zostať uväznený: na plytčine ap.]
to get stranded
viesť n-čo [nedok.] [stáť na čele, riadiť]
to head sth.
visieť [nedok.] [udržiavať výšku vrtuľníku na mieste]
to hover [of a helicopter]
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement