All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [od]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [od]

čiernobiely {adj} [s odtieňmi od bielej po čiernu]
black-and-white [with shades from white to black]
čierny {adj} [od sadzí al. ako sadze]
sooty
ďalej {adv} [od urč. momentu v čase]
onward
neplatný {adj} [od začiatku]
null and void
šťastný {adj} [od šťastia bez seba]
jubilant
vyspelý {adj} [ako sa očakáva od dospelého]
grown-up
očistiť [dok.] [aj obr.: od hriechu, viny, obvinenia]
to purify [also fig.: to free from sin, guilt, accusation]
očistiť [dok.] [aj obr.: od mravnej špiny]
to cleanse [also fig.: to free from moral dirt]
prehrať [dok.] [zahrať od začiatku do konca al. znova]
to replay
pretriediť n-čo [dok.] [oddeliť od neželaného, nepodstatného ap.]
to winnow sth.
rozoznať n-ho/ n-čo [dok.] [z dvojice, jedno od druhého]
to tell sb./sth. apart
slintať [nedok.] [aj obr.: od blaha ]
to drool [also fig.]
stuhnúť [dok.] [od strachu ap.]
to stiffen
vybuchnúť [dok.] [aj obr.: od hnevu]
to go off [explode] [also fig.: lose self control]
vypnúť n-čo [dok.] [odpojením od elektriny: rádio, televízor, počítač, svetlo ap.]
to turn sth. off [make an electrical device stop operating: radio, TV, PC, light etc.]
abstinencia {f} [od pôžitkov]
abstinence
čudák {m} [výstredný človek, odlišný od väčšiny]
freak [coll.] [eccentric person]
exot {m} [ľud.] [výstredný človek, odlišný od väčšiny]
freak [coll.] [eccentric person]
mladistvý {m} [osoba od 14 do 18 rokov]
juvenilepráv.
príspevok {m} [hl. od štátu al. inštitúcie na podporu projektu ap.]
subsidyekon.
spálenie {n} [od slnka]
sunburn
stanovište {n} [post ďaleko od ústredia]
outpost
v budúcnosti {adv} [od danej chvíle, v blízkej budúcnosti]
going forward
zaťať zuby [dok.] [od bolesti, zlosti ap.] [aj obr.: vydržať, vytrvať]
to grit one's teeth [also fig.]idióm
finančná pomoc {f} [hl. od štátu al. inštitúcie]
subsidyekon.
ponuka {f} na kúpu [od záujemcu]
bidobch.
byť celý bez seba (od n-čoho) [nedok.] [od zlosti, vzrušenia, radosti ap.]
to be beside oneself (with sth.) [with rage, excitement, joy, etc.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement