All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [pre]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [pre]

Aport! [povel pre psa]
Fetch! [dog command]
Čakaj! [povel pre psa]
Wait! [dog command]
králičí {adj} [podobný králikovi al. typický pre králika]
rabbity
Ľahni! [povel pre psa]
Down! [dog command]
Prines! [povel pre psa]
Fetch! [dog command]
Sadni! [povel pre psa]
Sit! [dog command]
vianočný {adj} [typický pre Vianoce]
Christmassy
všeobecný {adj} [pre celú skupinu]
generic
{prep} [+gen.] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
for
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
for
Zostaň! [povel pre psa]
Stay! [dog command]
chovať n-čo [nedok.] [zviera: zo záľuby al. športu, pre urč. vlastnosti]
to fancy sth. [animal: for particular characteristics]
mučiť [nedok.] [pre vieru]
to martyrnábož.
stratiť n-čo [dok.] [pre chybu, priestupok ap.]
to forfeit sth.
umučiť [dok.] [pre vieru]
to martyrnábož.
afix {m} [spoločný názov pre predponu a príponu]
affixjazyk.
chovateľ {m} [zvieraťa: zo záľuby al. pre šport, pre urč. vlastnosti]
fancier [of an animal: for particular characteristics]
ježko {m} [zdrobnelina bežne používaná pre: jež]
hedgehogzool.
koterec {m} [hl. pre králiky]
hutch
krmivo {n} [pre dobytok, kone ap.]
fodderpoľnoh.
krtko {m} [zdrobnenina bežne používaná pre: krt]
molezool.
lúka {f} [ako pasienok pre zvieratá]
field [area for animals to feed on grass]poľnoh.
lupienok {m} [zdrob. pre: lupeň]
petalbot.
nosidlá {pl} [pre zranených]
stretcher {sg}med.
ohrada {f} [pre dobytok, kone ap.]
penpoľnoh.
šašo {n} [človek, kt. zo seba robí blázna pre zábavu]
zany [coll.] [often pej.] [one who makes a buffoon or laughing stock of himself to amuse others]
stojisko {n} [miesto pre jedno zviera v stajni]
stalljazdec.poľnoh.
suchár {m} [ľud.] [han.] [suchopárny, upätý človek bez zmyslu pre humor]
tightass [Am.] [pej.]
teliatko {n} [eufem. označenie pre hlúpeho al. naivného, hl. mladého človeka al. dieťa]
simpleton
útulok {m} [pre bezdomovcov, opustené zvieratá ap.]
shelter [for homeless people, abandoned animals etc.]
útulok {m} [pre túlavé zvieratá]
pound [Br.] [place for stray animals]
výbeh {m} [pre domáce zvieratá]
run [outdoor enclosure for domestic animals or poultry]poľnoh.
výbeh {m} [pre kone al. dobytok]
paddockpoľnoh.
K nohe! [povel pre psa]
Heel! [dog command]
Ku mne! [povel pre psa]
Come! [dog command]
smiať sa [nedok.] [pre seba]
to chuckle
zasmiať sa [dok.] [pre seba]
to chuckle
bezpečný úkryt {m} [pre teroristov, agentov ap.]
safe house [hideout for terrorists, agents etc.]
učňovské miesto {n} [prac. miesto pre absolventa učilišťa]
apprentice positionprácavzdel.
Západné Nemecko {n} [neoficiálne pomenovanie pre NSR v čase jej existencie]
West Germanyhist.pol.
žuvacia hračka {f} [pre psa]
chew toy [for a dog]
poharkať sa s n-ým [dok.] [obyč. pre maličkosť]
to have a fight with sb.
poslať n-ho do ústavu [dok.] [pre duševne chorých]
to put sb. away [coll.] [send to a mental hospital]
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement