All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   ES   SQ   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [v]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [v]

bezo {prep} [+gen.] [len v spojení bezo mňa]
without
buržoázny {adj} [v marxizme]
bourgeoispol.sociol.
cezo {prep} [+ak.] [len v spojení cezo mňa]
through
ďalej {adv} [od urč. momentu v čase]
onward
dnes {adv} [v súčasnosti]
nowadays
do {prep} [+gen.] [menej ako; v rámci urč. limitu]
within
do {prep} [+gen.] [v určitom čase al. skôr]
by
dosť {adv} [v dostačujúcej miere]
enough
ešte [dokonca: v porovnávaní]
even
hlasitý {adj} [v prejave]
vocal [vociferous]
hlasný {adj} [v prejave]
vocal [vociferous]
hneď {adv} [v tesnej blízkosti; za veľmi krátky čas]
right
hneď {adv} [v tesnej blízkosti]
just
kóšer {adj} [ľud.] [obr.] [čistý, v poriadku]
aboveboard
kóšer [ľud.] [obr.] [čistý, v poriadku]
above board
ku {prep} [+dat.] [pred k-, g-, pred skup. spoluhlások s -k-, -g- a v niekt. spojeniach]
to
on
for
toward
towards
ma {pron} [v ak. a gen.]
me [direct and indirect object]
medzi {prep} [+inšt.] [v skupine ap.]
amidst
mi {pron} [v dat.]
me [indirect object]
mňa {pron} [v ak. a gen. pri dôraze a po predložkách]
me [direct and indirect object]
mne {pron} [v dat. pri dôraze a po predložkách; + v lok.]
me [indirect object]
mnou {pron} [v inšt.]
me [indirect object]
nado {prep} [+ak.] [+inšt.] [len v spojení nado mňa/ mnou, nado dvere/ dvermi]
over
above
nám {pron} [v dat.]
us [indirect object]
nami {pron} [v inšt.]
us [indirect object]
nás {pron} [v ak., gen. a lok.]
us [direct and indirect object]
neviazaný {adj} [spontánny v prejavoch]
wild
niekedy {adv} [v budúcnosti]
at some point
obaľovaný {adj} {past-p} [v strúhanke]
breadedgastr.
obyčajný {adj} [bezvýznamný v porovnaní so situáciou]
mere
odo {prep} [+gen.] [v spoj. odo mňa a pred tvarmi slov dvere, deň, dvor, dno]
from
okrem {prep} [+gen.] [v zápornej vete]
other than
oproti {prep} [+dat.] [v porovnaní s]
relative to
podo {prep} [+ak.] [+inšt.] [len v spojení podo mňa/ mnou, podo dvere/ dvermi]
below
under
pred {prep} [+inšt.] [predchádzanie v čase]
ago [postpos.]
pred {prep} [+inšt.] [príčina, dôvod al. v urč. väzbách]
from
predo {prep} [+ak.] [+inšt.] [v spojení predo mňa/ mnou, predo dvere/ dvermi, predo dňom]
before
ahead of
in front of
pri {prep} [+lok.] [čas. údaj: počas, v priebehu]
on
raz {adv} [niekedy v budúcnosti]
at some point
raz {adv} [v istom čase]
someday
raz {adv} [v neurčenom čase]
sometime
rozhádzaný {adj} [nachádzajúci sa v neporiadku: izba ap.]
messy [untidy]
roztrasený {adj} [hl. v súvislosti so starobou]
doddery
rýchlo {adv} [v rýchlosti, chvatom]
hastily
spoločenský {adj} [družný; aj o zvieratách: žijúci v spoločenstve]
gregarious
súčasný {adj} [prebiehajúci v tom istom čase]
simultaneous
ťa {pron} [v ak. a gen.]
you [direct and indirect object]
tam {adv} [ďalej, v diaľke, na druhej strane ap.]
beyond
teba {pron} [v ak. a gen., pri dôraze a po predložkách]
you [direct and indirect object]
tebe {pron} [v dat. pri dôraze a po predložkách; + v lok.]
you [indirect object]
tebou {pron} [v inšt.]
you [indirect object]
ti {pron} [v dat.]
you [indirect object]
{prep} [+gen.] [len v spojení s osobami, príp. zvieratami]
with
úhľadný {adj} [v náležitom stave]
shipshape
vám {pron} [v dat.]
you [plural indirect object]
vami {pron} [v inšt.]
you [plural indirect object]
vás {pron} [v ak., gen. a lok.]
you [plural direct and indirect object]
veľmi {adv} [v miere intenzívnosti]
profoundly
vo {prep} [+lok.] [pred v-, f-, pred skup. spoluhlások s -v-, -f- a v niekt. spojeniach]
in
at
within
za {prep} [+gen.] [v mene, v zastúpení n-ho]
on behalf of
zaberajúci {adj} [v zábere]
engagedtech.
zachovalý {adj} [napriek veku v dobrom stave]
recovered
zanedbaný {adj} [v zlom stave]
tatty [coll.]
zarazený {adj} [v rozpakoch]
sheepish
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
of
from
out of
outta [coll.]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [preč zo; z povrchu n-čoho]
off
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
for
bolieť [len v 3. os.] [nedok.]
to hurt
brblať [nedok.] [nezrozumiteľne v rozčúlení ap.]
to splutter
chrápať [nedok.] [vydávať zvuky v spánku]
to snore
hodnotiť n-ho/ n-čo [nedok.] [v súťaži ap.]
to judge sb./sth.
hrabať [nedok.] [v zemi ap.]
to dig
napísať [dok.] [v hrubej verzii]
to draft
navrhnúť [dok.] [načrtnúť v hrubých rysoch]
to outline
niesť [nedok.] [vo vetre, v prúde]
to drift
obsluhovať n-ho [v obchode] [nedok.]
to attend to sb. [in a shop]
odfajknúť [dok.] [položku v zozname, dotazníku ap.]
to check (off) [Am.]
odkázať n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to bequeath sth. to sb.
odškrtnúť [dok.] [položku v zozname, dotazníku ap.]
to check (off) [Am.]
označiť [dok.] [položku v zozname, dotazníku ap.]
to check (off) [Am.]
pokročiť [dok.] [v n-čom]
to progress [in sth.]
pokryť n-čo [dok.] [v drobných čiastočkách]
to strew sth.
poručiť n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to bequeath sth. to sb.
povolať n-ho [dok.] [z úradnej moci v ťažkej situácii]
to call sb. in [ex officio in a difficult situation]
povýšiť [dok.] [v zamestnaní]
to promotepráca
sedieť [nedok.] [ľud.] [po preskúmaní pravdivosti byť v poriadku]
to check out [coll.]
škŕkať [nedok.] [v žalúdku]
to rumble
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement