All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: [z-]
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: [z-]

cédrový {adj} [z cédrového dreva]
cedarwood [attr.]
druhý [z uvedenej dvojice]
the latter
každý {pron} [z dvoch]
either
mimo {prep} [+gen.] [vyňatie z miesta]
away from
nesprávne {adv} [z morálneho hľadiska]
wrongfully
nesprávny {adj} [z morálneho hľadiska]
wrongful
nikto {pron} [z dvoch]
neither
ony {pl} {pron} [m.neživ. + ž.+ s. rod]
they
perový {adj} [z peria]
feather [attr.]
perový {adj} [z prachového peria]
down [attr.]
plátovaný {adj} {past-p} [potiahnutý povlakom z ušľachtilého kovu]
platedtech.
prútený {adj} [pletený z prútia]
wicker [attr.]
prvý [z uvedenej dvojice]
the former
putujúci {adj} [z miesta na miesto]
itinerant
ružový {adj} [z ruží]
rose [attr.]
so {prep} [+inšt.] [pred s-, z-, š-, ž- a pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž-]
with <w/>
tamtie {pron} [m. neživ. + ž. + s. rod]
those
tie {pron} [m. neživ. + ž. + s. rod]
those
tieto {pron} [m. neživ. + ž. + s. rod]
these
viaceré {pl} {adj} [m. neživ., ž. a s.]
multiple
voskový {adj} [z vosku]
wax [attr.]
všetky {pron} [m. neživ. + ž. + s. rod]
all
{prep} [+gen.] [preč z; z povrchu n-čoho]
off
žiadny {pron} {adj} [z dvoch]
neither
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach]
of
from
out of
outta [coll.]
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [preč zo; z povrchu n-čoho]
off
zo {prep} [+gen.] [pred s-, z-, š-, ž-, pred skup. spoluhlások obsahujúcich -s-, -z-, -š-, -ž- a v niekt. spojeniach] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
for
odstúpiť [dok.] [z funkcie ap.]
to stand down [e.g. from an office]
plátovať [dok./nedok.] [utvoriť povlak z ušľachtilého kovu na neušľachtilom kove ]
to platetech.
povolať n-ho [dok.] [z úradnej moci v ťažkej situácii]
to call sb. in [ex officio in a difficult situation]
prepísať [dok.] [z jednej abecednej sústavy do druhej]
to transliteratejazyk.
rezignovať [dok./nedok.] [odstúpiť z funkcie]
to stand down [e.g. from an office]
rozhodovať [nedok.] [z pozície autority]
to call the shots [idiom]
rozkazovať [nedok.] [z pozície autority]
to call the shots [idiom]
rozoznať n-ho/ n-čo [dok.] [z dvojice, jedno od druhého]
to tell sb./sth. apart
strúhať [nedok.] [z dreva]
to whittle
stružlikať [nedok.] [vyrezávať, strúhať z dreva]
to whittle
tvoriť [nedok.] [celok z častí]
to make up
ujsť [dok.] [tajne, z obavy pred následkami]
to abscond
unikať [nedok.] [o tekutine: z nádoby]
to leak
uniknúť [dok.] [z väzenia ap.]
to abscond
utiecť [dok.] [tajne, z obavy pred následkami]
to abscond
utrieť n-čo [dok.] [z povrchu]
to rub sth. off
vyhostiť [dok.] [z krajiny]
to deport
vyrozumieť [dok.] [pochopiť z počutia, z druhej ruky]
to gather
vysadiť n-ho [dok.] [pasažiera z dopr. prostriedku]
to drop sb. off
vytlačiť [dok.] [obsah z niečoho]
to squeeze
vyviaznuť [dok.] [dostať sa z nebezpečnej situácie]
to escape
založiť n-ho n-čím [dok.] [ľud.] [požičať peniaze, hl. narýchlo ako východisko z núdze]
to lend sb. sth.
zberať [nedok.] [z povrchu kvapaliny]
to skim
zbierať [nedok.] [z povrchu kvapaliny]
to skim
zosadiť [dok.] [z trónu]
to depose [from a throne]
zotrieť n-čo [dok.] [z povrchu]
to rub sth. off
zvliecť n-čo [dok.] [zložiť z tela oblečenie]
to take sth. off [remove a piece of clothing]
zvlieknuť n-čo [dok.] [zložiť z tela oblečenie]
to take sth. off [remove a piece of clothing]
cigória {f} [koreň z čakanky ako náhradka kávy]
chicory [root of ch. plant as an substitue for coffee]bot.gastr.potr.T
cigorka {f} [ľud.] [koreň z čakanky ako náhradka kávy]
chicory [root of ch. plant as an substitue for coffee]bot.gastr.potr.T
diera {f} [otvor, z kt. niečo uniká]
leak
jadierko {n} [semienko z jadrovníka, napr. jablka, hrušky ap.]
pipbot.
keramika {f} [predmety z keramiky]
ceramics {pl}priem.um.
klenba {f} [plocha nad hlavou: nebeská k. al. k. z listov stromov ap.]
canopy
lokomócia {f} [pohyb z miesta na miesto]
locomotionanat.biol.
lóve {pl} [sl.] [z rómčiny: peniaze]
money
medojed {m} [ľud.: z češtiny]
honey badgerzool.T
mláďa {n} [čerstvo vyliahnuté z vajíčka]
hatchlingichtyoorn.zool.
mláďatá {pl} [z jedného vrhu al. znášky]
broodorn.zool.
možnosť {f} [jedna z dvoch]
alternative
náramok {m} [hl. z látky, kože, plastu ap.]
wristbandodev
nedochôdča {n} [najmenšie a najslabšie mláďa z vrhu; aj obr.: neduživé dieťa ]
runt
omáčka {f} [zo šťavy z mäsa]
gravygastr.
opak {m} [jedno z dvoch tvrdení, kt. nemôžu byť zároveň pravdivé al. nepravdivé]
contradictoryfiloz.
otvor {m} [z kt. niečo uniká]
leak
piškóta {f} [piškótový múčnik: z ľahkého vajcového cesta]
sponge cakegastr.
pocit {m} [dojem z n-ho/ n-čoho]
vibe [coll.]
prepis {m} [z jednej abecednej sústavy do druhej]
transliterationjazyk.
prepustenie {n} [z práce]
dismissalpráca
pričňa {f} [úzke lôžko z dosák pripevnené k stene]
bunk [narrow bed fixed to a wall, esp. of wood]
protiklad {m} [jedno z dvoch tvrdení, kt. nemôžu byť zároveň pravdivé al. nepravdivé]
contradictoryfiloz.
remeň {m} [pás hl. z kože na upevnenie]
strap [strip of e.g. leather for fastening]
sliny {pl} [tečúce z úst]
drool {sg}
šluk {m} [ľud.] [potiahnutie z cigarety]
puff [on a cigarette]
drag [coll.] [on a cigarette]
šťava {f} [z mäsa]
gravygastr.
stránka {f} [veci, javu z iného hľadiska]
aspect
tabuľka {f} [doštička z urč. materiálu]
tablet [slab]
výber {m} [peňazí z banky, z bankomatu]
withdrawalfin.
výber {m} [z diel rôznych autorov]
anthologylit.vydav.
vybočenie {n} [z normálu]
aberration
zbierka {f} [z diel rôznych autorov]
anthologylit.vydav.
zmena {f} [posun; pracovná z., striedanie]
shift
zverina {f} [mäso z jelenej zveri]
venisongastr.
ani jeden {pron} [z dvoch]
neither
okrem iného [len jeden z mnohých dôvodov]
for one thing
odhlásiť sa [dok.] [napr. z hotela]
to check outturist.
ostrihať vlnu [dok.] [z ovce]
to shear off the fleecepoľnoh.
posadiť sa [dok.] [z ľahu]
to sit up [move into a sitting position]
sadnúť si [dok.] [z ľahu]
to sit up [move into a sitting position]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement