All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: čo
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: čo

A čo ...?
What about ...?
čo {pron}
what
n-čo n-mu ide [darí sa]
sb. is good at sth.
n-o/ n-čo je
sb./sth. is
n-o/ n-čo nemusí [nedok.]
sb./sth. may not [sth. is not necessary]
n-o/ n-čo nesmie [nedok.] [má zakázané]
sb./sth. may not
napodobňovať n-ho/ n-čo {adj} [nedok.]
to mimic sb./sth.
poškodzujúci n-ho/ n-čo {adj}
prejudicial to sb./sth.
pripomínajúci n-čo {adj}
suggestive of sth.
väčšina n-ho/ n-čo
most (of) sb./sth.
anulovať n-čo [dok./nedok.]
to void sth.
asimilovať n-čo [dok./nedok.]
to assimilate sth.
bonznúť n-ho/ n-čo [dok.] [ľud.]
to snitch sb./sth.
brániť n-ho/ n-čo [nedok.]
to stick up for sb./sth. [defend]
brzdiť n-čo [nedok.]
to impede sth.
to hamper sth.
celebrovať (n-čo) [nedok.]
to officiate (sth.)nábož.
to celebrate (sth.)nábož.
chápať n-čo [nedok.]
to take sth. in [comprehend]
chladiť n-čo [nedok.]
to cool sth. down
chleptať n-čo [nedok.]
to lap sth. up
chlípať n-čo [nedok.]
to lap sth. up
chovať n-čo [nedok.]
to breed sth.
chovať n-čo [nedok.] [zviera: zo záľuby al. športu, pre urč. vlastnosti]
to fancy sth. [animal: for particular characteristics]
chrliť n-čo [nedok.] [vo veľkom]
to pump out
chrúmať n-čo [nedok.] [zubami]
to crunch sth. [with teeth]
chrúpať n-čo [nedok.] [zubami]
to crunch sth. [with teeth]
chváliť n-ho/ n-čo [nedok.]
to commend sb./sth.
chytať n-čo [nedok.] [stanicu, signál ap.]
to pick sth. up [radio station, signal etc.]
cítiť n-čo [nedok.] [čuchom]
to smell sth.
čmajznúť n-čo [dok.] [ľud.] [ukradnúť]
to filch sth. [coll.]
to jack sth. [sl.] [steal]
to boost sth. [coll.] [steal]
to pinch sth. [Br.] [coll.] [steal]
to help oneself to sth. [coll.] [steal]
darovať n-mu n-čo [dok.]
to give sb. sth. as a present
to present sb. with sth. [gift]
datovať n-čo [dok./nedok.]
to date sth.
demolovať n-čo [dok./nedok.]
to trash sth. [Am.] [coll.] [wreck]
diskreditovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to discredit sb./sth.
dlhovať n-mu n-čo [nedok.]
to owe sb. sth.
dobyť n-čo [dok.]
to conquer sth.
dodržiavať n-čo [nedok.]
to abide by sth.
to adhere to sth.
to comply with sth.
dodržiavať n-čo [nedok.] [predpisy, inštrukcie ap.]
to follow sth. [rules, instructions, etc.]
dodržiavať n-čo [nedok.] [predpisy, zákon ap.]
to stick to sth. [rules, law etc.]
dohnať n-čo [dok.]
to catch up on sth.
dojesť n-čo [dok.]
to finish sth. off [completely consume: food]
dokázať n-čo [dok.]
to pull sth. off [coll.] [perform successfully]
dokončiť n-čo [dok.]
to finish sth.
dokončiť n-čo [dok.] [s prijateľným výsledkom]
to wrap sth. up [coll.]
dokončiť n-čo [dok.] [úspešne doviesť do konca]
to accomplish sth.
doladiť n-čo [dok.]
to fine-tune sth. [also fig.]
doložiť n-čo [dok.] [argumentami, dôkazmi]
to substantiate sth.
dopiť n-čo [dok.]
to finish sth. off [completely consume: drink]
doplniť n-čo n-čím [dok.]
to supplement sth. with sth.
dorobiť n-čo [dok.]
to complete sth.
to finish sth. (off) [complete activity]
dostať n-čo [dok.] [chorobu]
to contract sth.med.
dosvedčiť n-čo [dok.]
to attest to sth.
dvíhať n-čo [nedok.] [s námahou]
to heave sth.
eskalovať n-čo [dok./nedok.]
to escalate sth.
farbiť n-čo [nedok.] [papier, sklo, textílie ap.]
to stain sth. [dye paper, glass, textiles etc.]
fingovať n-čo [dok./nedok.] [hrať, predstierať]
to feign sth.
hacknúť n-čo [dok.] [aj: heknúť] [prof. žarg.]
to hack sth. / into sth.comp.internet
heknúť n-čo [dok.] [aj: hacknúť] [prof. žarg.]
to hack sth. / into sth.comp.internet
hľadať n-čo [nedok.]
to search for sth.
hľadať n-ho/ n-čo [nedok.]
to look for sb./sth. [search, seek]
hladiť n-ho/ n-čo [nedok.] [pohládzať]
to stroke sb./sth.
hladkať n-ho/ n-čo [nedok.]
to stroke sb./sth.
hlásať n-čo [nedok.]
to preach sth.nábož.
hláskovať n-čo [nedok.]
to spell sth. out
hodnotiť n-ho/ n-čo [nedok.] [v súťaži ap.]
to judge sb./sth.
hrabať n-čo [nedok.] [noru, dieru ap. ]
to burrow sth.
hrať n-čo [nedok.]
to play
humanizovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to humanize sb./sth.
to humanise sb./sth. [Br.]
húžvať n-čo [nedok.]
to crease sth.
hýbať n-čo/ n-čím [nedok.]
to move sth.
ignorovať n-čo [dok./nedok.] [zákon, rozkaz ap.]
to flout sth.
imitovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to mimic sb./sth.
infiltrovať n-čo [dok./nedok.]
to infiltrate sth.
inscenovať n-čo [dok./nedok.]
to stage sth.div.
interpretovať n-čo [nedok.] [určitým spôsobom]
to construe sth.
jesť n-čo [nedok.] [konzumovať]
to consume sth.
katalyzovať n-čo [nedok.]
to catalyze sth. [Am.]biochém.chém.
to catalyse sth. [Br.]biochém.chém.
komentovať n-čo [dok./nedok.]
to comment on sth.
končiť n-čo [nedok.]
to end sth.
konsolidovať n-čo [dok./nedok.]
to consolidate sth.
konštruovať n-čo [nedok.]
to build sth.
koštovať n-čo [nedok.] [ľud.]
to taste sth.
krčiť n-čo [nedok.] [krkvať]
to crease sth.
kritizovať n-čo [nedok.]
to knock sth. [coll.] [critisize]
križovať n-čo [nedok.]
to cross sth.
krkvať n-čo [nedok.]
to crease sth.
krútiť n-čo [dok.] [otáčať]
to rotate sth.
legalizovať n-čo [dok./nedok.]
to legalize sth.
legitimizovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to legitimize sb./sth.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement