All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: čo
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: čo
A čo ...?
What about ...?
čo {pron}
what
n-čo n-mu ide [darí sa]
sb. is good at sth.
n-o/ n-čo je
sb./sth. is
napodobňovať n-ho/ n-čo {adj} [nedok.]
to mimic sb./sth.
poškodzujúci n-ho/ n-čo {adj}
prejudicial to sb./sth.
pripomínajúci n-čo {adj}
suggestive of sth.
bonznúť n-ho/ n-čo [dok.] [ľud.]
to snitch sb./sth.
brániť n-ho/ n-čo [nedok.]
to stick up for sb./sth. [defend]
brzdiť n-čo [nedok.]
to impede sth.
chápať n-čo [nedok.]
to take sth. in [comprehend]
chrliť n-čo [nedok.] [vo veľkom]
to pump out
chrúmať n-čo [nedok.] [zubami]
to crunch sth. [with teeth]
chrúpať n-čo [nedok.] [zubami]
to crunch sth. [with teeth]
čmajznúť n-čo [dok.] [ľud.]
to help oneself to sth. [coll.] [steal]
darovať n-mu n-čo [dok.]
to give sb. sth. as a present
dlhovať n-mu n-čo [nedok.]
to owe sb. sth.
dobyť n-čo [dok.]
to conquer sth.
dodržiavať n-čo [nedok.]
to abide by sth.
to adhere to sth.
to comply with sth.
dodržiavať n-čo [nedok.] [predpisy, inštrukcie ap.]
to follow sth. [rules, instructions, etc.]
dodržiavať n-čo [nedok.] [predpisy, zákon ap.]
to stick to sth. [rules, law etc.]
dokončiť n-čo [dok.]
to finish sth.
dokončiť n-čo [dok.] [s prijateľným výsledkom]
to wrap sth. up [coll.]
doladiť n-čo [dok.]
to fine-tune sth. [also fig.]
doložiť n-čo [dok.] [argumentami, dôkazmi]
to substantiate sth.
doplniť n-čo n-čím [dok.]
to supplement sth. with sth.
dostať n-čo [dok.] [chorobu]
to contract sth.med.
dosvedčiť n-čo [dok.]
to attest to sth.
dvíhať n-čo [nedok.] [s námahou]
to heave sth.
farbiť n-čo [nedok.] [papier, sklo, textílie ap.]
to stain sth. [dye paper, glass, textiles etc.]
fingovať n-čo [dok./nedok.] [hrať, predstierať]
to feign sth.
hľadať n-čo [nedok.]
to search for sth.
hlásať n-čo [nedok.]
to preach sth.nábož.
hrať n-čo [nedok.]
to play
húžvať n-čo [nedok.]
to crease sth.
hýbať n-čo/ n-čím [nedok.]
to move sth.
ignorovať n-čo [dok./nedok.] [zákon, rozkaz ap.]
to flout sth.
imitovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to mimic sb./sth.
inscenovať n-čo [dok./nedok.]
to stage sth.div.
interpretovať n-čo [nedok.] [určitým spôsobom]
to construe sth.
komentovať n-čo [dok./nedok.]
to comment on sth.
končiť n-čo [nedok.]
to end sth.
krčiť n-čo [nedok.] [krkvať]
to crease sth.
križovať n-čo [nedok.]
to cross sth.
krkvať n-čo [nedok.]
to crease sth.
leštiť n-čo [dok.]
to shine sth. [polish] [e.g. shoes, silverware]
ľutovať n-čo [nedok.]
to repent of sth.
to be sorry about sth.
meniť n-čo [nedok.] [čiastočne upravovať]
to vary sth.
míňať n-čo [nedok.] [prechádzať popri n-čom]
to pass sth.
minúť n-čo [dok.] [prejsť popri n-čom]
to pass sth.
mlátiť [nedok.] n-ho/n-čo
to beat sb./sth.
načasovať n-čo [dok.]
to time sth.
nadeliť n-mu n-čo [dok.]
to endow sb. with sth.
nadvihnúť n-čo [dok.] [s námahou]
to heave sth.
nahlodať n-čo [dok.] [obr.] [napr. dôveru]
to erode sth. [fig.] [e.g. confidence]
nahradiť n-čo [dok.]
to make up for sth.
nahradiť n-ho/ n-čo [dok.]
to take the place of sb./sth.
napadnúť n-čo [dok.]
to invade sth.
to contest sth.práv.
napodobiť n-ho/ n-čo [dok.]
to imitate sb./sth.
napodobniť n-ho/ n-čo [dok.]
to imitate sb./sth.
napodobňovať n-ho/ n-čo [nedok.]
to imitate sb./sth.
napodobovať n-ho/ n-čo [nedok.]
to mimic sb./sth.
to imitate sb./sth.
napomáhať n-čo [nedok.]
to aid sth.
to be instrumental in doing sth.
narúšať n-čo [nedok.]
to be disruptive to sth.
narúšať n-čo [nedok.] [aj: narušovať]
to interfere with sth.
narušiť n-čo [dok.] [obr.] [napr. vzťah, vieru, dôveru]
to erode sth. [fig.] [e.g. relationship, belief, confidence]
násobiť n-čo n-čím [nedok.]
to multiply sth. by sth.mat.
natrieť n-čo n-čím [dok.]
to rub sth. into sth.
navštevovať n-čo [nedok.] [často al. pravidelne]
to frequent sth.
naznačiť n-čo [dok.]
to signify sth.
neschvaľovať n-čo [nedok.]
to disapprove of sth.
neurobiť n-čo [dok.]
to fail to do sth.
nevyčítať n-mu n-čo [nedok.]
to not blame sb. for sth.
obchádzať n-čo [nedok.] [prechádzať popri n-čom]
to pass sth.
obetovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to sacrifice sb./sth.
obhajovať n-ho/ n-čo [nedok.]
to stick up for sb./sth. [defend]
obísť n-čo [dok.]
to skirt sth.
obísť n-čo [dok.] [nespomenúť]
to skate over sth. [fig.]
obmedziť n-čo [dok.]
to cut back on sth.
obmeniť n-čo [dok.]
to vary sth.
obmeňovať n-čo [nedok.]
to vary sth.
obmieňať n-čo [nedok.]
to vary sth.
obohatiť n-čo n-čím [dok.]
to supplement sth. with sth.
obývať n-čo [nedok.]
to inhabit sth.
oceniť n-čo [dok.]
to appreciate sth.
oceňovať n-čo [nedok.]
to appreciate sth.
odfotiť n-ho/ n-čo [dok.]
to take a picture of sb./sth.
odhryznúť n-čo [dok.]
to bite sth. off
odkázať n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to bequeath sth. to sb.
odlepiť n-čo [dok.]
to unstick sth.
odložiť n-čo [dok.] [nechať na neskôr]
to put sth. on hold
odlúpnuť n-čo [dok.]
to unstick sth.
odoprieť n-mu n-čo [dok.]
to refuse sb. sth. [request etc.]
odovzdať n-čo [dok.]
to surrender sth.
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers