|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   LA   FI   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   UK   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   RO   HU   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: čoho
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: čoho

chtivý n-čoho {adj}
eager for sth.
hodný n-čoho {adj}
worthy of sth.
nebyť n-ho/ n-čoho
if not for sb./sth.
were it not for sb./sth.
neďaleko n-čoho {adv}
in the vicinity of sth.
nehodný n-čoho {adj}
unworthy of sth.
neschopný n-čoho {adj}
incapable of sth.
neznalý n-čoho {adj}
ignorant of sth.
plno n-ho/ n-čoho
biggest mob of sb./sth. [Aus.] [sl.]
plný n-čoho {adj}
packed with sth.
fraught with sth.
studded with sth. [fig.]
plný n-čoho {adj} [zvuku pripomínajúceho bzukot ap.]
abuzz with sth.
počiatkom n-čoho {adv} [kniž.]
at the beginning of sth. [of time]
prostredníctvom n-ho/ n-čoho {adv}
through the agency of sb./sth.
schopný n-čoho {adj}
capable of sth.
uprostred n-čoho {adv} [časovo]
midway through sth.
uprostred n-čoho {adv} [o mieste: medzi dvoma bodmi]
midway between sth.
veľa n-čoho [veľký a rôznorodý počet]
an array of sth.
začiatkom n-čoho {prep}
at the beginning of sth. [of time]
zbavený n-čoho {adj}
devoid of sth.
zbaviť n-ho n-čoho [dok.]
to deprive sb. of sth.
to deliver sb. from sth.
zbaviť n-ho n-čoho [dok.] [zodpovednosti, povinnosti ap.]
to absolve sb. from / of sth.
akustika {f} n-čoho [siene ap.]
acoustic of sth.audio
acoustics {pl} of sth. [acoustic properties]audio
apológia {f} n-čoho
apologia for sth. [formal]
byľka {f} n-čoho
lick of sth.
pinch of sth.
sliver of sth.
časť {f} n-čoho
end of sth. [a part or person's share of an activity.]
chápanie {n} n-čoho
conceptualization of sth.
conceptualisation of sth. [Br.]
dodržiavanie {n} n-čoho
abidance by sth.
adherence to sth.
dôkaz {m} n-čoho
token of sth.
doklad {m} n-čoho
token of sth.
dokonanie {n} n-čoho
accomplishment of sth.
dosiahnutie {n} n-čoho
achievement of sth.
accomplishment of sth.
dostatok {m} n-čoho
sufficiency of sth.
drastickosť {f} n-čoho
drastic nature of sth.
forma {f} n-čoho
shape of sth.
fúra {f} n-ho/ n-čoho [ľud.]
biggest mob of sb./sth. [Aus.] [sl.]
generovanie {n} n-čoho
generation of sth.
halda {f} n-čoho [ľud.] [veľké množstvo]
stack of sth. [Br.]
hľadanie {n} n-čoho
pursuit of sth.
hľadanie {n} n-čoho [dlhé a náročné]
quest for sth. [literary]
hranica {f} n-čoho
verge of sth.
hŕba {f} n-ho/ n-čoho [ľud.]
biggest mob of sb./sth. [Aus.] [sl.]
hrejivosť {f} n-čoho
warmth of sth.odev
hromada {f} n-ho/ n-čoho [ľud.]
biggest mob of sb./sth. [Aus.] [sl.]
hrozba {f} n-čoho
spectre of sth. [Br.] [fig.]
specter of sth. [Am.] [fig.]
hrsť {f} n-čoho
a handful of sth.
hŕstka {f} n-ho/ n-čoho
a handful of sb./sth.
indikátor {m} n-čoho
predictor of sth.
inscenácia {f} n-čoho
enactment of sth. [a play, etc.]div.
interpretácia {f} n-čoho
rendering of sth.
rendition of sth.
jadro {n} n-čoho
staple of sth.
kopa {f} n-ho/ n-čoho [ľud.]
biggest mob of sb./sth. [Aus.] [sl.]
kopec {m} n-ho/ n-čoho [ľud.]
biggest mob of sb./sth. [Aus.] [sl.]
kotúč {m} n-čoho
coil of sth.
kraj {m} n-čoho
verge of sth.
kúdol {m} n-čoho
billow of sth.
kulminácia {f} n-čoho
acme of sth. [formal]
kus {m} n-čoho
portion of sth.
kúsok {m} n-čoho
spot of sth. [Br.] [coll.]
kúsok {m} n-čoho [odstrihnutý]
snip of sth.
kvapka {f} n-čoho [malé množstvo]
dab of sth.
drop of sth.
speck of sth.
kvapka {f} n-čoho [tekutiny; aj: malé množstvo]
spot of sth. [Br.] [coll.]
kvapôčka {f} n-čoho
dab of sth.
liečenie {n} n-čoho
treatment for sth.med.
marenie {n} n-čoho
obstruction of sth.
množstvo {n} n-čoho
mass of sth.
more {n} n-ho/ n-čoho [ľud.]
biggest mob of sb./sth. [Aus.] [sl.]
mračno {n} n-čoho
billow of sth.
mrak {m} n-čoho
billow of sth.
nádych {m} n-čoho
hint of sth.
touch of sth.
nainštalovanie {n} n-čoho
installation of sth.tech.
nájdenie {n} n-čoho
location of sth. [action of locating]
naplnenie {n} n-čoho [uskutočnenie]
realization of sth. [making real]
realisation of sth. [Br.] [making real]
narušenie {n} n-čoho
invasion of sth.
intrusion into sth.
nasledovník {m} n-čoho
adherent of sth.
násobok {m} n-čoho
multiple of sth.mat.
nával {m} n-čoho
bout of sth.
nával {m} n-čoho [nápor citového prejavu]
surge of sth. [of a feeling]
nával {m} n-čoho [nápor, záchvat, výbuch]
burst of sth.
náznak {m} n-čoho
hint of sth.
whiff of sth.
touch of sth.
adumbration of sth.
flicker of sth. [slight hint]
nedodržanie {n} n-čoho
breach of sth.
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement