All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   IS   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: že...
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: že...

že {conj}
that
Dobre, že ...
Good thing (that) ... [coll.]
Dúfam, že ...
I hope that ...
nečudo, že ...
no wonder that ...
Počúvam, že ...
I gather (that) ...
povedzme že ...
say ...
supposing (that) ...
Predpokladajme, že ...
Let's assume that...
Škoda, že ...
It's a shame (that) ...
Že či! [dôrazný súhlas]
You said it!
predpokladať, že ...
to take it (that) ...
Ako to, že ...
How is it that ... ?
dajme tomu že ...
say ...
supposing (that) ...
Dúfam, že áno.
I hope so.
Dúfam, že neruším.
I hope I am not intruding.
Dúfam, že nie.
I hope not.
napriek tomu, že {conj}
even though
in spite of the fact that
napriek tomu, že ...
despite the fact that ...
Neviem pochopiť, že ...
I can't get over the fact that ...
nie div, že ...
no wonder that ...
niet divu, že ...
no wonder that ...
pod podmienkou že
provided (that)
pod podmienkou, že ...
on condition that ...
Povráva sa, že ...
Rumour has it (that) ... [Br.]
Štve ma, že ... [ľud.]
I resent ... [+ gerund]
tak ..., že
so ... that
taký ..., že
so ... that
za predpokladu že
provided (that)
supposing (that)
znak toho, že ...
indication that
zo strachu, že ...
for fear that ...
dohodnúť sa, že ... [dok.]
to make an arrangement that ...
domnievať sa, že ... [nedok.]
to reckon (that) ...
mať dojem, že ... [nedok.]
to have the impression that ...
nazdávať sa, že ... [nedok.]
to reckon (that) ...
Ako je možné, že....
How come ... ?
berúc do úvahy, že
considering that
Chvalabohu, že je preč!
Good riddance to bad rubbish!
Ide o to, že ...
The point is that ...
Môžem vás ubezpečiť, že ...
You may rest assured (that) ...
nehovoriac o tom, že ...
not to mention the fact that ...
odhliadnuc od toho, že ...
not to mention the fact that ...
Panuje všeobecný názor, že ...
There is a widespread belief (that) ...
Vidím, že sa vyznáš.
You really know your stuff.
vzhľadom na to, že {conj}
considering that
vzhľadom na to, že ...
given that ...
nevzdávať sa nádeje, že ...
to cling to the hope that ...
poukázať na to, že... [dok.]
to point out that...
presvedčiť sa, či / že ... [dok.] [uistiť sa]
to make sure that ...
ubezpečiť sa, či / že ... [dok.]
to make sure that ...
uistiť sa, či / že ... [dok.]
to make sure that ...
vedieť s istotou, že ... [nedok.]
to know for a fact (that) ...
ak vezmeme do úvahy, že ...
given that ...
Dobre, že sme sa ho zbavili!
Good riddance to bad rubbish!
Je to od teba pekné, že mi to hovoríš.
It is kind of you to tell me.
Nejde mi do hlavy, že ...
I can't get over the fact that ...
Nemôžem zniesť myšlienku na to, že ...
I cannot endure the thought that ...
niet sa čo čudovať, že ...
no wonder that ...
problém je v tom, že...
the problem is (that) ...
s ohľadom na to, že {conj}
considering that
Teší ma, že vás spoznávam.
Nice to meet you.
Pleased to meet you.
myslieť si o n-kom/ n-čom, že ... [nedok.]
to think of sb./sth. (that) ...
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement