All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: Ako
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: Ako

ako {conj}
as
than
like
ako {adv}
how
ako {conj} [akokoľvek, ako len]
however
ako [kto] [vo funkcii n-ho]
in one's capacity as
ako ... tak {conj}
both ... and
ako aj {conj}
as well as
ako celok
as a whole
Ako chceš!
Suit yourself! [coll.]
ako hodinky [presne]
like clockworkidióm
ako i {conj}
as well as
ako keby {conj}
as if
as though
ako len {conj}
however
ako napríklad
such as
ako nič {adv} [bez námahy, hravo]
easy-peasy [Br.] [coll.]
ako obvykle {adv}
as usual
ako obyčajne
as usual
ako tak {conj} [keď]
as
ako taký
as such
ako vždy {adv}
as always
ako zamat
velvety
ako zvyčajne
as usual
dlhšie ako [čas. limit: dokedy]
beyond
hneď ako {conj}
as
once
as soon as
hneď ako
no sooner ... than
menej ako
under
nie ako
unlike
predtým ako {conj}
before
presne ako
just like
prv ako {conj}
before
radšej ... ako
rather ... than
rovnako ... ako
as ... as
rovnako ako
as well as
skôr ... ako
rather ... than
skôr ako {conj}
before
tak ... ako
as ... as
taký ... ako
as ... as
viac ako
over
viac ako [vyše, nad]
above
chápať n-čo ako [nedok.]
to construe sth. as
fungovať ako [nedok.]
to act as
poslúžiť ako n-čo [dok.]
to serve as sth.
pôsobiť ako [nedok.]
to act as
posudzovať n-čo ako n-čo [nedok.]
to qualify sth. as sth.
slúžiť ako [nedok.]
to act as
vystupovať ako [nedok.]
to act as
ako na zavolanie
in the nick of timeidióm
ako náhrada za n-čo
in return for sth.
ako odpoveď na n-čo
in response to sth.
ako po masle
smoothly
ako posledná možnosť
as a last resort
Ako sa darí? [ľud.]
What's up? [Am.] [coll.]
Ako sa máš?
How are you?
How's it going?
Ako sa máte?
How are you doing?
Ako sa voláš?
What's your name?
ako sa zdá
apparently
Ako to vieš?
How can you tell?
Ako to, že ...
How is it that ... ?
ako z vosku
waxy
bledý ako stena {adj}
ashen [very pale]
bledý ako stena [idióm]
(as) white as a sheet [idiom]
čert ako diabol
six of one and half a dozen of the otheridióm
čierny ako uhoľ
pitch-black
čistý ako ľalia [bez morálnej poškvrny]
squeaky-cleanidióm
dvakrát toľko ako ...
twice as many / much as ...
dvakrát viac ako ...
twice as many / much as ...
hladký (ako sklo) {adj}
glassy
hlúpy ako poleno
as daft as a brush [Br.] [coll.]
opitý ako čík {adj} [ľud.]
drunk as a lord [Br.] [coll.]idióm
po tom, ako
after
sprostý ako tágo [ľud.]
as daft as a brush [Br.] [coll.]
studený ako ľad
icy cold
unavený ako pes {adj}
dog-tired
všeobecne známy ako
popularly known as
zdravý ako buk {adj} [idióm]
as fit as a fiddle [idiom]
zdravý ako rybička {adj} [idióm]
(as) right as rain [in good health] [idiom]
byť činný ako [nedok.]
to act as
drieť ako kôň [nedok.] [idióm]
to work like a dog [idiom]
drieť ako mulica [nedok.] [idióm]
to work like a dog [idiom]
hrešiť ako kočiš [nedok.] [idióm]
to swear like a trooper [idiom]
kliať ako kočiš [nedok.] [idióm]
to swear like a trooper [idiom]
kliať ako pohan [nedok.] [idióm]
to swear like a trooper [idiom]
nadávať ako kočiš [nedok.] [idióm]
to swear like a trooper [idiom]
označiť ako utajované [dok.]
to classify [designate as secret]pol.voj.
správať sa ako n-o/ n-čo [nedok.] [predstierať]
to play sb./sth.
vedieť ako na n-ho/ n-čo [nedok.]
to have a way with sb./sth. [idiom]
vystupovať ako n-o iný [nedok.]
to pose as sb. else
zjazdiť n-ho (ako sirotu) [dok.] [idióm]
to tear a strip off sb. [Br.] [coll.] [idiom]
zomrieť skôr ako n-o [dok.]
to predecease sb.
zvoziť n-ho ako sirotu [dok.] [idióm]
to tear a strip off sb. [Br.] [coll.] [idiom]
vlasy {pl} ako drôty
wiry hair
Ako je možné, že....
How come ... ?
Ako prišlo, tak odišlo.
Easy come, easy go.príslov.
Ako sa (len) opovažuješ!
How dare you!
Ako sa mu darí?
How's he doing?
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement