|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: Dobre
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: Dobre

dobre {adv}
fine
well
nicely
all right
dobre {adv} [správne, podľa pravdy]
rightly
Dobre! [odpoveď vyjadrujúca nezáujem al. ľahostajnosť]
Whatever!
Dobre? [uistenie sa o pochopení]
All right?
Dobre.
O.K.
Okay.
Ten-four. <10-4> [Am.] [coll.]
Dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Right. [agreement with what has been said and introducing a statement]
dobre načasovaný {adj}
timely
well-timed
well timed
dobre naladený {adj}
good-humored [Am.]
good-humoured [Br.]
Dobré odpoludnie!
Good afternoon!
Dobré ráno!
Good morning!
dobre situovaný {adj}
well-off
dobre stavaný {adj} [o postave]
well-built
Dobre teda.
Very well then.
dobre vychovaný {adj}
well-bred
well-mannered
dobre vyzerajúci {adj}
presentable
dobre vyzerajúci {adj} {pres-p}
good-looking
dobre vyživovaný {adj}
well-nourished
dobre živený {adj} {past-p}
well-fed
dobre živený {adj}
well-nourished
Dobre, že ...
Good thing (that) ... [coll.]
No dobre.
Very well then.
All right then.
Tak dobre.
All right then.
Tak dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Right. [agreement with what has been said and introducing a statement]
(dobre) nefungovať [nedok.]
to malfunction
(dobre) pokračovať [nedok.]
to progress
dobre dopadnúť [dok.]
to work out [end nicely]
dobre rásť [nedok.]
to flourishbot.záhrad.
dobre znášať n-čo [nedok.] [o rastlinách, zvieratách, prístrojoch]
to be tolerant of sth.
dopadnúť dobre [dok.]
to pan out [turn out well]
nedopadnúť dobre [nedok.] [dok.]
to end in tears [idiom]
urobiť n-mu dobre [dok.] [priniesť úžitok]
to do sb. good
vyzerať dobre [nedok.]
to look good
dobré mravy {pl}
good manners
dobré počasie {n}
good weathermeteor.
dobré spôsoby {pl}
good manners
dobré znamenie {n}
good omen
Bavíš sa dobre?
Are you having fun?
Dobre mu tak. [idióm]
It serves him right. [idiom]
Dobre sa bav!
Have fun!
Enjoy yourself!
Dobre sa zabávaj!
Have a good time!
dobre zladený s n-čím
in sync with sth. [idiom]
in synch with sth. [idiom]
Maj sa dobre!
All the best!
Mám sa dobre.
I am OK.
Necítim sa dobre.
I don't feel well.
I am not feeling well.
Tak (teda) dobre.
Very well then.
To bolo dobré. [o vtipe]
That's a good one. [of a joke]
Toto nedopadne dobre.
This will end in tears. [idiom]
byť dobre naladený [nedok.]
be in a good mood
byť dobre ovládateľný [nedok.] [auto ap.]
to handle wellautomot.
byť dobre prijatý n-ým [nedok.]
to go down well with sb.
cítiť sa dobre [nedok.]
to feel fine
cítiť sa dobre [nedok.] [v urč. prostredí]
to feel comfortable
dobre sa zabaviť [dok.]
to have a ball [coll.] [idiom]
mať sa dobre [nedok.]
to be well
to enjoy oneself
to have a good time
necítiť sa dobre [nedok.]
to be / feel under the weather [coll.] [idiom]
to not feel wellmed.
necítiť sa dobre [nedok.] [pohodlne]
to feel uncomfortable
neskončiť sa dobre [nedok.]
to end in tears [idiom]
počínať si dobre [dok.]
to do a good job
počínať si dobre [nedok.]
to do well
to acquit oneself well
to be doing well [be performing well or experiencing success]
to be doing fine [be performing well or experiencing success]
vychádzať (dobre) s n-ým [nedok.]
to get on with sb.
vychádzať s n-ým dobre [nedok.]
to get on well with sb.
to be on good terms with sb.
Auto sa dobre ovláda.
The car handles well.
Do tretice všetko dobré. [idióm]
Third time's the charm. [Am.] [idiom]
Dobre sa mu darí.
He is doing well.
Koniec dobrý, všetko dobré.
All's well that ends well.príslov.
Načo je to (dobré)?
What is it good for?
Načo je to dobré?
What's the point?
Nie je mi dobre.
I don't feel well.
I'm not very well.
I am not feeling well.
Nová metla dobre metie.
A new broom sweeps clean.príslov.
Toto sa neskončí dobre.
This will end in tears. [idiom]
Všade dobre, doma najlepšie.
East, west - home's best.príslov.
There is no place like home.príslov.
byť na tom dobre [nedok.] [idióm] [finančne]
to be well off [idiom]
dobre sa poznať s n-ým [nedok.]
to be on familiar terms with sb.
dobre spolu (s n-ým) vychádzať [nedok.]
to hit it off (with sb.) [idiom]
mať s n-ým dobré vzťahy [nedok.]
to be on good terms with sb.
to be on friendly terms with sb.
mať svoje dobré stránky [nedok.]
to have one's good points [idiom]
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement