All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   NL   HU   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   IS   ES   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Online Dictionary Slovak-English: Enter keyword here!
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
« backPage 1 for words starting with V in the Slovak-English dictionarynext page »
SlovakEnglish
v [+lok.]at
v [+lok.]in
v [+lok.]on
v [+lok.] [vo vnútri]within
v [vo]in the
v abecednom poradíin alphabetical order
v blízkej budúcnostiin the foreseeable future
v budúcnosti [od danej chvíle, v blízkej budúcnosti]going forward
v chvatein a hurry
v danom prípadein a / the given case
v danom prípadein the present case
v dlhšom časovom obdobíin the long run
v dnešných dňochnowadays
v dobrej formefit
v dobrej kondíciifit
v dohľadnom časein the foreseeable future
v dôsledku [+gen.]as a result of
v dôsledku [+gen.]due to
v dôsledku [+gen.]in consequence of
v dosluchuwithin earshot
v hlavnej úlohestarring
v hĺbke dušedeep down inside
v hĺbke srdca [obr.]deep in the heart [fig.]
v hodine dvanástej [obr. v poslednej chvíli]in the nick of time
v jednom kuse [bez prerušenia]twenty-four seven
v jednom ťahu [bez prerušenia]at a stretch
v jeseniin autumn
v každom prípadeanyway
v každom prípadeat any rate
v každom prípadein any case
v konečnom dôsledkuat the end of the day
v konečnom dôsledkuin the long run
v krajnom prípadeas a last resort
v ktoromin whom
v kuse [ľud.] [bez prerušenia]at a stretch
v letein summer
v maximálne možnej miereto the fullest extent
v medziach [+gen.]within
v mene [+gen.]for
v mene [+gen.]on behalf of
v mihu (oka)in a wink
v momentemomentarily
v momente [okamžite]right off the bat [Am.] [idiom]
v najlepšom prípadeat best
v našich končináchin our neck of the woods
v neporiadkuamiss
v neposlednom rade preto, lebo ...not least because ...
v nijakom prípadeby no means
v nijakom prípadeon no account
V nijakom prípade!No way! [coll.]
V nijakom prípade!Not on your life! [coll.]
v nociat night
v nociat nighttime
v nociby night
V núdzi poznáš priateľa.A friend in need is a friend indeed.
v obchodnej záležitostion business
v oboch prípadochin either case
v opačnom prípade [inak]otherwise
v plnej miereto the full extent
v podstatebasically
v podstatefundamentally
v podstatetechnically
v podstatevirtually
v podstate [takmer, viac-menej]just about
v podstate [vo všeobecnosti]by and large
v pohode [ľud.]hunky-dory [coll.]
V pohode! [ľud.]No sweat! [coll.]
v pohybeon the move
v pokľaku(when) kneeling-down
v pokojiat a standstill
v pokojiquietly [in a peaceful way]
v pomere k [+dat.]in proportion to
v pondelokon Monday
v poradnej funkciiin an advisory capacity
v poriadkuall right
V poriadku.Okay.
v porovnaní s [+inšt.]compared to
v porovnaní s [+inšt.]in comparison to
v porovnaní s [+inšt.]in contrast to
v porovnaní s [+inšt.]relative to
v poslednej chvíliin the nick of time
v poslednej chvílijust in time
v povznesenej náladeelated
v pravý časin due course
v pravý časin the nick of time
v prenesenom zmyslefiguratively
v priamom televíznom prenosetelevised live
v priebehu [+gen.]during
v priebehu [+gen.]in the course of
v priebehu [+gen.]over [during]
v priebehu [+gen.]throughout
v priebehu [+gen.]within
v priebehu časuover time
v priemereon (an) average
v prípade [+gen.]in case of
v prípade [+gen.]in the event of
v prítomnosti n-hoin the presence of sb.
v prospech [+gen.]for the benefit of
v prospech [+gen.]in favor of [Am.]
v prospech [+gen.]in favour of [Br.]
« backPage 1 for words starting with V in the Slovak-English dictionarynext page »Contribute to the Dictionary: Add a Translation

Do you know English-Slovak translations not listed in this dictionary? Please tell us by entering them here!
Before you submit, please have a look at the guidelines. If you can provide multiple translations, please post one by one. Make sure to provide useful source information. Important: Please also help by verifying other suggestions!

To avoid spam or junk postings you will be asked to log in
or specify your e-mail address after you submit this form.
more...
English more...
Word Class more...
Subject
Comment
(Source, URL)
New Window

back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement