All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   IS   HU   NL   PL   ES   RU   SQ   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: V
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: V

{prep} [+lok.]
in
at
on
{prep} [+lok.] [vo vnútri]
within
{prep} [vo]
in the
neutríno {n} <v>
neutrino <ν>fyz.
vanád {m} <V>
vanadium <V>chém.
volt {m} <V>
Volt {n} <V>elektr.fyz.jednotka
východ {m} <V>
east <E>
Bývam v ...
I live in ...
uvedený v ...
referred to in ...
provided for in ...
v budúcnosti {adv} [od danej chvíle, v blízkej budúcnosti]
going forward
v celku {adv}
in its entirety
v chvate {adv}
in a hurry
v dôsledku {prep} [+gen.]
due to
as a result of
in consequence of
v dosluchu {adv}
within earshot
v jeseni {adv}
in autumn
v kocke {adv} [stručne]
in short
v ktorom
in whom
v kuse {adv} [ľud.] [bez prerušenia]
at a stretch
v lete {adv}
in summer
v medziach [+gen.]
within
v mene {prep} [+gen.]
for
on behalf of
v momente {adv}
momentarily
v momente {adv} [okamžite]
in a heartbeat [idiom]
right off the bat [Am.] [idiom]
v neporiadku {adv}
amiss
v noci {adv}
at night
by night
at nighttime
v podstate {adv}
basically
virtually
fundamentally
v podstate
technically
v podstate [takmer, viac-menej]
just about
v podstate [vo všeobecnosti]
by and large
v pohode [ľud.]
hunky-dory [coll.]
V pohode! [ľud.]
No sweat! [coll.]
V pohode. [je dosť času, nie je dôvod na stres]
No pressure.
V pohode. [To je v poriadku.]
It's OK.
v pohybe {adv}
on the move
v pokoji {adv}
at a standstill
quietly [in a peaceful way]
v pondelok {adv}
on Monday
v poriadku {adv}
all right
V poriadku.
Okay.
v priebehu {prep} [+gen.]
during
within
throughout
over [during]
in the course of
v priemere {adv}
on (an) average
v prípade {prep} [+gen.]
in case of
in the event of
v prítomnosti n-ho {adv}
in the presence of sb.
v prospech {prep} [+gen.]
for the benefit of
in favor of [Am.]
in favour of [Br.]
v prostriedku {adv}
in the middle
v rámci {prep} [+gen.]
within
within the framework of
v rauši [ľud.]
spaced out [coll.]drogy
v rokoch
elderly
v rozhlase {adv}
on the radioR+TV
v skratke {adv}
in brief
in short
v skutočnosti
in fact
as a matter of fact
v skutočnosti {adv}
actually
realistically
in reality [actually]
v službe {adv}
on duty
v strede {prep} [+gen.]
amidst
v stručnosti {adv}
in brief
v súčasnosti {adv}
nowadays
currently
at present
v súkromí {adv}
privately
in private
v tajnosti {adv}
in secret
v televízii {adv}
on televisionR+TV
v tichosti {adv} [nenápadne]
by stealth
v utajení {adv}
undercover
v úvodzovkách [ironicky]
quote unquote [coll.]
v zahraničí
abroad
v zahraničí {adv} [v zámorí]
overseas
v zámorí {adv}
overseas
beyond the seas
v zásade
basically
v zásade {adv}
fundamentally
v zastúpení {adv}
by proxy
v záujme {prep} [+gen.]
for the sake of
v zime {adv}
in winter
v zmysle {prep} [+gen.]
in terms of
dúfať v n-čo [nedok.]
to hope for sth.
hlodať v n-kom [nedok.] [pochybnosť, obava ap.]
to niggle at sb. [doubt, worry etc.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement