All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   BS   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: byť
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: byť

byť [nedok.]
to be
byt {m}
flat [esp. Br.]
apartment <apt.> [Am.]
byť tebou
if I were you
Môže byť.
It works for me. [idiom]
byť bežný [nedok.]
to prevail
byť bezradný [nedok.]
to be at a loss [idiom]
byť chorý [nedok.]
to be in bad health
byť deprimovaný [nedok.]
to be down [coll.]
byť dlžen [nedok.]
to owe
byť dlžný [nedok.]
to owe
byť dôležitý [nedok.]
to matter
byť fuč [nedok.] [ľud.] [byť preč]
to be gone
byť hladný [nedok.]
to be hungry
byť hore [nedok.] [nespať]
to be up
byť hotový [dokončený]
to be done
byť mimo [nedok.] [idióm]
to be out of it [coll.] [be unable to think or react properly]
byť minulosťou [nedok.]
to be past
byť mŕtvy [nedok.]
to be gone [coll.] [be dead]
byť mrzutý [nedok.]
to sulk
to be out of sorts [not in good mood]
byť nafúkaný [nedok.]
to be full of oneself
byť nahratý [ľud.] [nedok.] [idióm] [byť v ťažkej situácii, bez nádeje]
to have had it [coll.] [idiom] [be in trouble, unikely to succeed]
byť nahratý [nedok.] [ľud.] [idióm] [byť bezmocný, v ťažkej situácii]
to be screwed [coll.]
byť námesačný [nedok.]
to sleepwalkmed.psych.
to somnambulatemed.psych.
byť nedoslýchavý [nedok.]
to have a hearing loss
byť neoblomný [nedok.]
to not budge
byť neplnoletý [nedok.]
to be under age
byť nepríjemný n-mu [nedok.]
to trouble sb.
byť nervózny [nedok.]
to be on edge
byť nevrlý [nedok.]
to be out of sorts [not in good mood]
byť odpísaný [nedok.] [ľud.] [v beznádejnej situácii]
to be toast [coll.]
byť odpísaný [nedok.] [v beznádejnej situácii]
to be done for [coll.]
byť otočený [nedok.] [urč. smerom]
to face
byť pasé [nedok.] [idióm]
to be off the table [idiom]
byť plnoletý [nedok.]
to be of age
byť podráždený [nedok.]
to be on edge
byť pokojný [nedok.] [uspokojený ubezpečením]
to rest assured
byť posadnutý n-čím [nedok.]
to be obsessed with sth.
byť potešený n-čím [nedok.]
to be delighted with sth.
byť povinnosťou n-ho [, aby urobil n-čo]
to be incumbent on / upon sb. [to do sth.]
byť povýšený [nedok.]
to move up [be promoted]práca
byť preč [nedok.]
to be gone
byť preslávený n-čím [nedok.]
to be noted for sth.
to be famed for sth.
byť presýtený n-čím [nedok.] [obr.]
to be tired of sth.
byť promovaný [nedok.]
to graduatevzdel.
byť rád [nedok.]
to be glad
byť rozladený [nedok.]
to be out of sorts [not in good mood]
byť samotár [nedok.]
to keep to oneself
byť samouk [nedok.]
to be self-taught
byť slávny n-čím [nedok.]
to be noted for sth.
byť smädný [nedok.]
to be thirsty
byť spokojný [nedok.]
to be at peace
byť spôsobený n-čím [nedok.]
to stem from sth.
byť ticho [nedok.]
to be silent
to hold one's tongue [idiom]
byť ukrytý [nedok.]
to lurk
byť úspešný [nedok.]
to succeed
byť vhodný [nedok.]
to fit
byť viazaný n-čím [nedok.] [zmluvou, ponukou ap.]
to be bound by sth. [e.g. contract, offer]
byť výbušný [nedok.] [obr.] [o povahe]
to have a short fuse [coll.] [fig.]
byť vynervovaný [nedok.]
to have the jitters [coll.]
byť zadaný [nedok.] [o človeku vo vzťahu]
to be taken
to be off the market [sl.]
byť zadlžený [nedok.]
to be in debt
byť zakončený n-čím [nedok.]
to culminate in sth.
byť zatknutý [nedok.]
to be under arrestpráv.
byť zdravý [nedok.]
to be in good health
byť známy n-čím [nedok.]
to be noted for sth.
to be known for sth.
byť zvedavý [nedok.]
to wonder
konšpiračný byt {m}
safe house
prízemný byt {m}
ground-floor flat [Br.]stav.
first-floor apartment [Am.]stav.
byť (akýsi) nesvoj [nedok.]
to be out of sorts
byť (celý) nesvoj [nedok.]
to be jumpy
byť (príliš) opatrnícky [nedok.] [han.]
to pussyfoot around [idiom]
byť (úplne) vedľa [nedok.] [ľud.] [idióm] [mýliť sa]
to be off base [coll.] [idiom]
byť bez groša [nedok.] [ľud.]
be broke [coll.]
byť činný ako [nedok.]
to act as
byť do n-ho buchnutý [nedok.] [ľud.]
to be into sb.
to have a crush on sb. [coll.]
byť dobre prijatý n-ým [nedok.]
to go down well with sb.
byť hrdý na n-ho/ n-čo [nedok.]
to be proud of sb./sth.
byť mimo nebezpečenstva [nedok.]
to be out of danger
to be in the clear [idiom]
byť mimo podozrenia [nedok.]
to be in the clearpráv.
byť n-mu v pätách [nedok.] [idióm]
to be after sb.
to be hot on sb.'s heels [idiom]
to be hard on sb.'s heels [idiom]
byť na ceste [nedok.] [kam]
to head for sth. / [+adverb]
to be headed for sth. / [+adverb] [Am.]
byť na mizine [nedok.]
be stony-broke
byť na n-čo (dobrý) [nedok.]
to be good for sth.
byť na n-čo ľavý [nedok.] [ľud.]
to be hopeless at sth.
byť na n-ho nahnevaný [nedok.]
to be in a huff with sb.
byť na n-ho naštvaný [nedok.] [ľud.]
to be mad at sb. [coll.]
byť na programe [nedok.]
to be on
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement