All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EL   EO   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   HR   FI   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: do
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: do
do {prep} [+gen.]
to
in
into
do {prep} [+gen.] [čas. údaj]
till
until
do {prep} [+gen.] [menej ako; v rámci urč. limitu]
within
do {prep} [+gen.] [smer cesty, miesto určenia]
for
do {prep} [+gen.] [v určitom čase al. skôr]
by
až do [+gen.]
up to
as far as
až do [+gen.] [o podrobnostiach ap.]
down to
do kopca
up the hill
Do piče! [vulg.]
Fuck! [vulg.]
Do riti! [vulg.]
Fuck! [vulg.]
Shoot! [Am.] [coll.]
Shit! [vulg.]nadávka
Do toho! [výzva: rob, hovor, pokračuj ap.]
Go ahead!
do vnútrozemia {adv}
inland
najneskôr do
not later than
od ... do
from ... to
trvanlivé do {adj}
good until ... [of food]
zbláznený do n-ho
infatuated with sb.
chodiť do [školy, kurzu a pod.] [nedok.]
to attend [school, course etc.]
do bodky
to a Tidióm
odísť do ... [dok.]
to leave for ...
siahať do [nedok.] [čas. údaj]
to date back to
strčiť do n-ho [dok.]
to shove sb.
upadnúť do n-čo [dok.] [smútku ap.]
to plunge into sth.
vstúpiť do [klubu, armády a pod.]
to join [club, army etc.]
vyraziť do ... [dok.]
to start for ...
(až) do krajnosti {adv}
to the limits
Choď do čerta!
Screw you! [vulg.]
Choď do riti! [vulg.]
Piss off! [vulg.] [Br.]
do konca dňa
by the end of the day
do očí bijúci
bald-faced
Do skorého videnia!
See you soon!
do veľkej miery
pretty much
Hrom do toho!
Dash it!! [Br.] [dated]
neprichádzajúci do úvahy {adj}
ineligible
počítajúc (do toho) {prep} [+ak.]
including
prichádzajúci do úvahy {adj}
eligible
rátajúc (do toho) {prep} [+ak.]
including
šialene zamilovaný do n-ho
infatuated with sb.
zahľadený do seba {adj}
narcissistic
zasvätený do n-čoho {adj}
privy to sth.
buchnúť sa do n-ho [dok.] [ľud.]
to have a crush on sb. [coll.]
byť do n-ho buchnutý [ľud.]
to have a crush on sb. [coll.]
byť do n-ho buchnutý [nedok.] [ľud.]
to be into sb.
byť zaľúbený do n-ho
to be in love with sb.
cestovať do zahraničia
to travel abroad
chytiť [dok.] do pasce
to trap
chytiť do oka [dok.] [al. do pasce, siete ap.]
to snare
dať do poriadku [dok.]
to fix
to tidy
to fix up [Am.]
dať do poriadku [dok.] [zrenovovať]
to do up [coll.] [renovate]
dať do poriadku n-čo [dok.]
to sort sth. out [put in order]
dať do prílohy [dok.] [k e-mailu]
to attachcomp.
dať do radu [dok.]
to line up
dať do reťazí n-ho [dok.]
to chain sb. (up)
dať n-ho do laty [dok.]
to set sb. straightidióm
do istej miery
to some extent
fušovať do n-čoho [nedok.]
to dabble in/at sth.
klamať n-mu do očí
to lie to sb.'s face
kopnúť do píšťaly [dok.]
to hackšport
liezť do zadku n-mu [nedok.]
to suck up to sb. [coll.]
napľuť do n-čoho [dok.]
to spit into sth.
nasadnúť do n-čoho [nedok.] [vlaku, lietadla ap.]
to board sth.
nastúpiť do n-čoho [dok.] [vlaku, lietadla ap.]
to board sth.
nastúpiť do radu [dok.]
to line up
natlačiť n-čo do n-čoho [nedok.]
to stuff sth. into sth.
neprichádzať do úvahy [nedok.]
to be out of the question
odísť do dôchodku [dok.]
to retire
odísť do penzie [dok.]
to retire
posadiť n-ho do väzenia [dok.]
to imprison sb.
poslať do dôchodku n-ho [dok.]
to pension sb. off
poslať do vyhnanstva [dok.]
to exile
poslať n-ho do blázinca [dok.] [ľud.]
to put sb. away [coll.] [send to a mental hospital]
poslať n-ho do ústavu [dok.] [pre duševne chorých]
to put sb. away [coll.] [send to a mental hospital]
poslať n-ho do väzenia [dok.]
to put sb. away [coll.] [send to prison]
pozerať do prázdna [nedok.]
to stare into space
prechádzať do n-čoho [nedok.] [zvuk, farba ap.]
to merge into sth.
pridať do kroku [dok.]
to quicken one's pace
skočiť do n-čoho [dok.] [vody ap.]
to plunge into sth. [water etc.]
šliapať (do pedálov) [nedok.]
to pedalbicy
sotiť do n-ho/ n-čoho [dok.]
to shove sb./sth.
stúpať do hlavy [nedok.] [aj obr.]
to go to sb.'s head [also fig.]idióm
stúpnuť do hlavy [dok.] [aj obr.]
to go to sb.'s headidióm
trafiť do čierneho [dok.] [aj obr.]
to hit the bull's eye [also fig.]
upadnúť [dok.] do mdlôb
to pass out
upadnúť do mdlôb [dok.]
to faint
uvádzať do pokušenia [nedok.]
to tempt
uviesť [dok.] do úradu
to inaugurate
uviesť do normálu [dok.]
to normalize
to normalise [Br.]
uviesť do rovnováhy n-čo [dok.]
to balance sth.
uviesť do súladu n-čo [protichodné veci]
to reconcile sth.
včleniť do n-čoho [dok.]
to tie in to sth.
vložiť n-čo do n-čoho [dok.]
to feed sth. into sth.
vniknúť n-mu do domu [dok.] [bez povolenia]
to trespass on sb.'s housepráv.
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers