|   All Languages   
EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   NL   PT   FI   LA   ES   HU   NO   BG   HR   CS   DA   TR   PL   EO   SR   SQ   EL   BS   |   FR   SK   IS   ES   NL   HU   RO   PL   SV   NO   RU   FI   SQ   IT   DA   CS   PT   HR   BG   LA   EO   SR   BS   TR   EL

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: k
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|New Website|About|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: k

{prep} [+dat.]
to
on
for
toward
towards
rímskokatolícky {adj} <rím. kat.; r.k.>
Roman Catholic <RC>nábož.
draslík {n} <K>
potassium <K>chém.
karát {m} <k>
carat <C, ct>jednotka
kelvin {m} <K>
kelvin <K>fyz.jednotka
knokaut {m} <k.o.; KO> [box]
knockout <KO>šport
až k [+dat.]
up to
down to
as far as
k dispozícii {adv}
on hand
k nebu {adv}
skyward [Am.]
skywards [Br.]
K nohe! [povel pre psa]
Heel! [dog command]
K zemi!
Get down!
Hit the deck! [sl.]
smerom k {prep} [+dat.]
toward
towards
podísť k n-mu [dok.]
to walk up to sb.
láska {f} k n-mu
love for sb.
náklonnosť {f} k n-mu
affection for sb.
(ešte) k tomu ...
... at that
(smerom) k oblohe {adv}
skyward [Am.]
skywards [Br.]
čelom k zemi {adv}
facedown
chrbtom k sebe {adv}
back to back
ešte k tomu {adv}
for good measure
K vašim službám!
At your service!
splatný k dátumu {adj}
due to datefin.účt.
tvárou k zemi {adv}
facedown
face down
v pomere k {prep} [+dat.]
in proportion to
v protiklade k [+dat.]
as opposed to
vedúci k potratu {adj}
abortivemed.
vo vzťahu k {prep} [+dat.]
toward
towards
vo vzťahu k [+dat.]
in respect of [Br.]
with respect to <WRT, w.r.t, w/r/t, wrt>
blahoželať n-mu k n-čomu [nedok.]
to congratulate sb. on sth.
byť k dispozícii [nedok.]
to be available
byť n-mu k dispozícii [nedok.]
to be at sb.'s service
byť n-mu k službám [nedok.]
to be at sb.'s service
chúliť sa k n-mu [nedok.]
to snuggle up to sb.
dať k dispozícii [dok.]
to make available
dojať n-ho k slzám [dok.]
to move sb. to tears
dospieť k n-čomu [dok.]
to come to sth.
dospieť k n-čomu [dok.] [dosiahnuť n-čo]
to attain sth.
dospieť k rozhodnutiu [dok.]
to come to a decision
dospieť k záveru [dok.]
to figure
to conclude
hodiť sa k n-mu [dok.]
to become sb. [be suitable]
inklinovať k n-čomu [nedok.]
to tend to sth.
to incline to / towards sth.
nechodiť k n-čomu [nedok.]
to keep away from sth.
obrátiť n-čo k lepšiemu [dok.] [vývoj]
to turn sth. around
patriť k n-čomu [dok.]
to go with sth.
podnecovať (n-ho) k n-čomu [nedok.]
to abet (sb.) in sth.práv.
pohnúť n-ho k n-čomu [dok.]
to prompt sb. to do sth.
pozvať n-ho k sebe [dok.]
to invite sb. over
prejsť k n-mu/ n-čomu [dok.]
to go over to sb./sth.
pričuchnúť k n-čomu [dok.]
to sniff at sth.
pridať sa (k n-mu) [dok.]
to join up (with sb.)
prikradnúť sa k n-mu [dok.]
to sneak up on sb.
prilepiť n-čo k n-čomu [dok.]
to stick sth. to sth.
priliehať k n-čomu [nedok.] [pozemok, budova ap.]
to abut (on) sth. [formal]
primäť n-ho k n-čomu [dok.]
to get sb. to do sth.
pripodobniť n-ho/ n-čo k n-mu/ n-čomu [dok.]
to liken sb./sth. to sb./sth.
pripojiť sa k n-mu [dok.]
to join sb.
pripútať n-ho k n-čomu [dok.]
to chain sb. to sth.
prirásť n-mu k srdcu [dok.] [idióm]
to grow on sb. [idiom]
priraziť k mólu [dok.]
to wharfnámor.
prirovnať n-ho/ n-čo k n-mu/ n-čomu [dok.]
to liken sb./sth. to sb./sth.
to compare sb./sth. to sb./sth.
prisadnúť si k n-mu [dok.]
to join sb. [who is sitting]
priskrutkovať n-čo k n-čomu [dok.]
to bolt sth. to sth.
prispieť k n-čomu [dok.]
to be instrumental in doing sth.
prísť k n-čomu [dok.]
to get one's hands on sth.
to lay one's hands on sth.
prísť k rozumu [dok.] [idióm]
to come to one's senses
prísť k sebe [dok.] [idióm]
to regain consciousness
to recover consciousness
pristúpiť k n-mu/ n-čomu [dok.]
to approach sb./sth.
to walk up to sb./sth.
to come up to sb./sth.
pristupovať k n-mu/ n-čomu [nedok.]
to approach sb./sth.
pritlačiť n-ho k zemi [dok.]
to pin sb. down [force not to move]
pritúliť sa k n-mu [dok.]
to cuddle up to sb.
to snuggle up to sb.
priviazať n-čo k n-čomu [dok.]
to hitch sth. to sth.
priviazať n-ho/ n-čo k n-čomu [dok.]
to tie sb./sth. (up) to sth.
to tie sb./sth. down to sth.
privinúť k sebe n-ho/ n-čo [dok.] [nežne]
to cuddle sb./sth.
privinúť sa k n-mu [dok.]
to snuggle up to sb.
privoňať k n-čomu [dok.]
to sniff at sth.
pustiť n-ho k vode [dok.] [ľud.] [obr.] [rozísť sa s n-ým]
to jilt sb.
pustiť n-ho k vode [ľud.] [obr.] [rozísť sa s n-ým]
to ditch sb. [coll.]
túliť sa k n-mu [nedok.]
to cuddle up to sb.
back to top | home© 2002 - 2024 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement