All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: mať
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: mať

NOUN   mať | matere | matere | materí
VERB  mať | mám | majú | mal
mávať [opak.]
mať [nedok.]
to have
to possess
to have got
mať {f} [mierne zast.] [al. kniž.]
mother
mať bydlisko [nedok.] [niekde]
to reside [somewhere]
mať cenu [nedok.]
to costobch.
mať cenu [nedok.] [stáť]
to be worth
mať guráž [nedok.]
to have the balls [coll.] [courage]
mať halucinácie [nedok.]
to hallucinatepsych.
mať hlad [nedok.]
to starve
to be hungry
mať hodnotu [nedok.] [stáť, mať cenu vyjadrenú v peniazoch]
to be worth [have a value in money]
mať meškanie [nedok.]
to be late
mať na n-čo [nedok.] [mať schopnosti, byť dosť dobrý]
to be up to sth. [be capable, strong enough, good enough]
mať nadváhu [nedok.]
to be overweight
mať namierené [nedok.] [kam]
to head for sth. / [+adverb]
to be headed for sth. / [+adverb] [Am.]
mať naponáhlo [nedok.]
to be in a rush
to be in a hurry
mať oblečené [nedok.]
to wear [clothes]
mať obuté [nedok.]
to wear [shoes]
mať odvahu [nedok.]
to have the balls [coll.] [courage]
mať padáka [nedok.] [ľud.] [dostať výpoveď]
to be fired [coll.]
mať pocit [nedok.]
to feel
mať poruchu [nedok.]
to break down
mať potrat [nedok.]
to abortmed.
mať povinnosť [nedok.]
to be obliged to
to be supposed to
mať pravdu [nedok.]
to be right
mať premiéru [nedok.]
to premierediv.filmR+TV
mať problémy [nedok.]
to be struggling
to have some issues [coll.]
mať rád [nedok.]
to like
to love
mať rád n-čo [nedok.]
be partial to sth.
mať rád n-ho [nedok.]
to care for sb.
mať rád n-ho/ n-čo [nedok.]
to be fond of sb./sth.
mať smäd [nedok.]
to be thirsty
mať šťastie [nedok.] [v ťažkej situácii]
to catch a breakidióm
mať ujasnené n-čo [nedok.]
to be clear about / on sth.
mať urobené n-čo [nedok.]
to have done sth.
mať úspech [nedok.]
to thrive
to succeed
mať význam [nedok.]
to matter
to make a difference
mať zakázané n-čo [nedok.]
to be banned from sth.
mať zaracha [nedok.] [ľud.]
to be grounded
mať závrat [nedok.]
to feel dizzy
mať chuť na n-čo [nedok.]
to fancy sth. [Br.]
mať cit pre n-čo [nedok.]
to have a way with sth. [idiom]
mať dočinenia s n-ým / n-čím [nedok.]
to be up against sb./sth.
mať dojem, že ... [nedok.]
to have the impression that ...
mať domáce väzenie [nedok.]
to be grounded
mať dopad na n-čo [nedok.]
to impact sth.
mať hlavné slovo [nedok.] [idióm]
to call the tune [idiom]
mať n-čo na obed [nedok.]
to have sth. for lunch
mať n-čo na raňajky [nedok.]
to have sth. for breakfast
mať n-čo na večeru [nedok.]
to have sth. for dinner
mať n-čo pri sebe [nedok.]
to carry sth.
mať n-čo spoločné s n-ým/ n-čím [nedok.]
to have sth. in common with sb./sth.
mať n-čo v suchu [nedok.]
to be home freeidióm
mať n-čo v suchu [nedok.] [idióm] [hotové, isté]
to have sth. all sewn up [idiom]
mať n-čo v úmysle [nedok.]
to be up to sth. [to plan]
mať n-čo vo vrecku [nedok.] [idióm] [hotové, isté]
to have sth. all sewn up [idiom]
mať n-čo za lubom [nedok.]
to be up to sth. [scheming sth. secret or mischievous]
mať n-ho na návšteve [nedok.]
to have sb. over
mať n-ho v moci [nedok.]
to have a hold on sb.idióm
mať n-ho v zuboch [nedok.]
to hate sb.'s gutsidióm
mať n-mu n-čo za zlé [nedok.]
to resent sb. for sth.
to hold sth. against sb.
mať na mysli [nedok.]
to mean
mať na mysli n-ho/ n-čo [nedok.]
to have sb./sth. in mind
mať na pamäti [nedok.]
to bear in mind
to keep in mind
mať na pamäti n-čo [nedok.] [dbať, venovať pozornosť niečomu]
to be mindful of sth.
mať na sebe [nedok.] [odev, obuv a pod.]
to wear
mať na starosti n-čo [nedok.]
to be in charge of sth.
mať na viac [nedok.]
to do better than that
mať na výber [nedok.]
to have a choice
mať nárok na n-čo [nedok.]
to be entitled to sth.
mať nárok na n-čo [nedok.] [keďže sú splnené podmienky]
to be eligible for sth.
mať nedostatok n-čoho [nedok.]
to lack sth.
to be short of sth.
mať po krk n-ho/ n-čo [nedok.] [byť omrzený, nemôcť strpieť] [idióm]
to have had enough of sb./sth.
mať podlžnosť voči n-mu [nedok.]
to owe sb.
mať pohlavný styk [nedok.]
to have sexual intercourse
mať poriadnu guráž [nedok.] [ľud.]
to show true grit [coll.]
mať pre n-ho/ n-čo slabosť [nedok.] [idióm]
to have a soft spot for sb./sth. [idiom]
mať príležitosť urobiť n-čo [nedok.]
to get to do sth. [coll.] [have the opportunity]
mať rešpekt pred n-ým/ n-čím [nedok.]
to show respect for sb./sth.
mať rovnakú platnosť [nedok.]
to be equally authoritativepráv.
mať sa dobre [nedok.]
to be well
to enjoy oneself
to have a good time
mať spojitosť s n-čím [nedok.]
to have a bearing on sth.
mať starosti o n-ho/ n-čo [nedok.]
to be concerned about sb./ sth.
mať strach pred n-ým/ n-čím [nedok.]
to fear sb./sth.
to be afraid of sb./sth.
mať strpenie s n-ým [nedok.]
to bear with sb.
mať súcit s n-ým [nedok.]
to pity sb.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement