All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: mu
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: mu

beda n-mu
woe betide sb.
Mú! [krava]
Moo!
n-čo n-mu ide [darí sa]
sb. is good at sth.
brnknúť n-mu [dok.]
to ping sb. [coll.] [by a phone]
brnknúť n-mu [dok.] [ľud.] [zatelefonovať]
to ring sb. (up) [Br.]
to call sb. [on the telephone]
brýzgať n-mu [nedok.]
to abuse sb.
darovať n-mu n-čo [dok.]
to give sb. sth. as a present
to present sb. with sth. [gift]
dlhovať n-mu n-čo [nedok.]
to owe sb. sth.
dohovárať n-mu [nedok.]
to reason with sb.
dôverovať n-mu [nedok.]
to trust sb.
dvoriť n-mu [nedok.]
to court sb. [dated]
fandiť n-mu [nedok.]
to root for sb.
krivdiť n-mu [nedok.]
to wrong sb.
kurizovať n-mu [nedok.]
to hit on sb. [Am.] [coll.]
kývnuť n-mu [dok.] [dať znamenie]
to beckon sb.
lichotiť n-mu [nedok.]
to flatter sb.
nadávať n-mu [nedok.]
to abuse sb.
nadbiehať n-mu [nedok.]
to come on to sb. [coll.]
nadeliť n-mu n-čo [dok.]
to endow sb. with sth.
nadŕžať n-mu [nedok.]
to side with sb.
nadržiavať n-mu [nedok.]
to side with sb.
nadržovať n-mu [nedok.]
to side with sb.
napadnúť n-mu [dok.]
to occur to sb.
napovedať n-mu [dok.]
to give sb. a hint
nedopriať n-mu n-čo [dok.]
to begrudge sb. sth.
nedožičiť n-mu n-čo [dok.]
to begrudge sb. sth.
nepriať n-mu n-čo [nedok.]
to grudge sb. sth.
nevyčítať n-mu n-čo [nedok.]
to not blame sb. for sth.
neželať n-mu n-čo [nedok.]
to grudge sb. sth.
nežičiť n-mu n-čo [nedok.]
to grudge sb. sth.
to begrudge sb. sth.
odkázať n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to bequeath sth. to sb.
odoprieť n-mu n-čo [dok.]
to refuse sb. sth. [request etc.]
odovzdať n-čo n-mu [dok.]
to pass sth. on to sb.
odplatiť n-mu n-čo [dok.] [službu, porážku ap.]
to repay sb. for sth.
odporovať n-mu [nedok.]
to oppose sb.
odporúčať n-ho/ n-čo n-mu [nedok.]
to commend sb./sth. to sb. [formal]
odstúpiť n-mu n-čo [dok.] [územie ap.]
to cede sth. to sb.
odvrávať n-mu [nedok.]
to contradict sb.
oznámiť n-mu n-čo [dok.]
to notify sb. of sth.
to apprise sb. of sth. [formal]
padnúť n-mu [dok.] [pristať]
to suit sb. [to look good on]odev
počariť n-mu [dok.]
to cast a spell on sb.
to enchant sb. [bewitch]
počariť n-mu [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným kúzlom]
to bewitch sb.
počarovať n-mu [dok.]
to enchant sb. [bewitch]
pochlebovať n-mu [nedok.] [han.]
to flatter sb.
podať n-mu n-čo [dok.]
to hand sth. to sb.
to pass sth. to sb.
pokynúť n-mu [dok.] [kniž.]
to beckon sb.
pomôcť n-mu [dok.]
to give sb. a hand
poradiť n-mu [dok.] [formálne]
to give counsel to sb.
poradiť n-mu n-čo [dok.] [formálne]
to consel sb. sth.
poručiť n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to bequeath sth. to sb.
pošepkať n-mu n-čo [dok.]
to whisper sth. to sb.
poskytnúť n-mu n-čo [dok.]
to provide sb. with sth.
postúpiť n-mu n-čo [dok.] [odovzdať, prenechať]
to cede sth. to sb.
pošuškať n-mu n-čo [dok.]
to whisper sth. to sb.
požičať n-mu n-čo [dok.]
to lend sb. sth.
predstaviť n-ho/ n-čo n-mu [dok.]
to introduce sb./sth. to sb.
prekážať n-mu [nedok.]
to bother sb.
prenechať n-mu n-čo [dok.]
to cede sth. to sb.
pristať n-mu [dok.]
to become sb. [be suitable]
pristať n-mu [nedok.]
to suit sb. [to look good on]
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
to do sb. good
to stand sb. in good stead [idiom]
protirečiť n-mu [nedok.]
to contradict sb.
rozdať n-mu n-čo [dok.] [rozdeliť]
to share out sth. between / among sb.
rozdeľovať n-mu n-čo [nedok.] [prideľovať]
to distribute sth. to sb.
slúžiť n-mu [nedok.] [preukazovať službu]
to minister to sb.
spôsobiť n-mu n-čo [dok.] [škodu ap.]
to inflict sth. on / upon sb. [damage etc.]
svedčať n-mu [nedok.]
to suit sb. [to look good on]odev
ublížiť n-mu [dok.]
to hurt sb.
to do sb. harm
to scathe sb. [archaic] [harm or injure]
ubližovať n-mu [nedok.]
to harm sb.
učarovať n-mu [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným čarom]
to bewitch sb.
ukradnúť n-mu n-čo [dok.]
to steal sth. from sb.
ukradnúť n-mu n-čo [dok.] [vytrhnutím]
to snatch sth. from sb.
ukrivdiť n-mu [dok.]
to wrong sb.
uľahčiť n-mu n-čo [dok.]
to make sth. easier for sb.
uložiť n-čo n-mu [dok.]
to impose sth. on sb.
uložiť n-mu n-čo [dok.] [trest ap.]
to inflict sth. on / upon sb. [punishment etc.]
uštedriť n-mu n-čo [dok.] [ranu ap.]
to inflict sth. on / upon sb. [blow etc.]
visieť n-mu n-čo [nedok.] [ľud.]
to owe sb. sth.
vnútiť n-čo n-mu [dok.]
to impose sth. on sb.
vnútiť n-mu n-čo [dok.]
to force sth. on sb.
volať n-mu [nedok.]
to call sb. [on the telephone]telekom.
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]
to instil sth. in / into sb. [Br.] [attitudes etc.]
to instill sth. in / into sb. [Am.] [attitudes etc.]
vyčítať n-mu n-čo [nedok.]
to upbraid sb.for sth.
vyhovieť n-mu [dok.]
to please sb.
to oblige sb.
to indulge sb.
vyhovoriť n-mu n-čo [dok.]
to talk sb. out of sth.
vyhovovať n-mu [nedok.]
to suit sb.
to work for sb. [idiom] [be suitable, acceptable]
vytrhnúť n-mu n-čo [dok.]
to snatch sth. from sb.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement