All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   IT   FR   PT   HU   NL   SK   LA   FI   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   SR   EO   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   RU   ES   NO   SV   IS   IT   CS   DA   PT   FI   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: n-mu
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations | Desktop

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: n-mu
beda n-mu
woe betide sb.
n-čo n-mu ide [darí sa]
sb. is good at sth.
brýzgať n-mu [nedok.]
to abuse sb.
darovať n-mu n-čo [dok.]
to give sb. sth. as a present
dlhovať n-mu n-čo [nedok.]
to owe sb. sth.
dôverovať n-mu [nedok.]
to trust sb.
dvoriť n-mu [nedok.]
to court sb. [dated]
fandiť n-mu [nedok.]
to root for sb.
krivdiť n-mu [nedok.]
to wrong sb.
kurizovať n-mu [nedok.]
to hit on sb. [Am.] [coll.]
kývnuť n-mu [dok.] [dať znamenie]
to beckon sb.
lichotiť n-mu [nedok.]
to flatter sb.
nadávať n-mu [nedok.]
to abuse sb.
nadbiehať n-mu [nedok.]
to come on to sb.
nadeliť n-mu n-čo [dok.]
to endow sb. with sth.
nadŕžať n-mu [nedok.] [aj: nadržiavať, nadržovať]
to side with sb.
napadnúť n-mu [dok.]
to occur to sb.
napovedať n-mu [dok.]
to give sb. a hint
nevyčítať n-mu n-čo [nedok.]
to not blame sb. for sth.
odkázať n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to bequeath sth. to sb.
odoprieť n-mu n-čo [dok.]
to refuse sb. sth. [request etc.]
odovzdať n-čo n-mu [dok.]
to pass sth. on to sb.
odplatiť n-mu n-čo [dok.] [službu, porážku ap.]
to repay sb. for sth.
odporovať n-mu [nedok.]
to oppose sb.
odvrávať n-mu [nedok.]
to contradict sb.
oznámiť n-mu n-čo [dok.]
to notify sb. of sth.
to apprise sb. of sth. [formal]
padnúť n-mu [dok.] [pristať]
to suit sb. [to look good on]odev
počariť n-mu [dok.]
to cast a spell on sb.
to enchant sb. [bewitch]
počariť n-mu [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným kúzlom]
to bewitch sb.
počarovať n-mu [dok.]
to enchant sb. [bewitch]
pochlebovať n-mu [nedok.] [han.]
to flatter sb.
podať n-mu n-čo [dok.]
to hand sth. to sb.
to pass sth. to sb.
pokynúť n-mu [dok.] [kniž.]
to beckon sb.
pomôcť n-mu [dok.]
to give sb. a hand
poradiť n-mu [dok.] [formálne]
to give counsel to sb.
poradiť n-mu n-čo [dok.] [formálne]
to consel sb. sth.
poručiť n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to bequeath sth. to sb.
pošepkať n-mu n-čo [dok.]
to whisper sth. to sb.
poskytnúť n-mu n-čo [dok.]
to provide sb. with sth.
pošuškať n-mu n-čo [dok.]
to whisper sth. to sb.
prekážať n-mu [nedok.]
to bother sb.
pristať n-mu [dok.]
to become sb. [be suitable]
pristať n-mu [nedok.]
to suit sb. [to look good on]
prospieť n-mu [dok.] [priniesť úžitok]
to do sb. good
to stand sb. in good stead [idiom]
protirečiť n-mu [nedok.]
to contradict sb.
rozdať n-mu n-čo [dok.] [rozdeliť]
to share out sth. between / among sb.
spôsobiť n-mu n-čo [dok.] [škodu ap.]
to inflict sth. on / upon sb. [damage etc.]
svedčať n-mu [nedok.]
to suit sb. [to look good on]odev
ublížiť n-mu [dok.]
to hurt sb.
učarovať n-mu [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným čarom]
to bewitch sb.
ukradnúť n-mu n-čo [dok.]
to steal sth. from sb.
ukradnúť n-mu n-čo [dok.] [vytrhnutím]
to snatch sth. from sb.
ukrivdiť n-mu [dok.]
to wrong sb.
uľahčiť n-mu n-čo [dok.]
to make sth. easier for sb.
uložiť n-čo n-mu [dok.]
to impose sth. on sb.
uložiť n-mu n-čo [dok.] [trest ap.]
to inflict sth. on / upon sb. [punishment etc.]
uštedriť n-mu n-čo [dok.] [ranu ap.]
to inflict sth. on / upon sb. [blow etc.]
visieť n-mu n-čo [nedok.] [ľud.]
to owe sb. sth.
vnútiť n-čo n-mu [dok.]
to impose sth. on sb.
vnútiť n-mu n-čo [dok.]
to force sth. on sb.
vštepiť n-mu n-čo [dok.] [postoje ap.]
to instil sth. in / into sb. [Br.] [attitudes etc.]
to instill sth. in / into sb. [Am.] [attitudes etc.]
vyčítať n-mu n-čo [nedok.]
to upbraid sb.for sth.
vyhovieť n-mu [dok.]
to please sb.
to oblige sb.
to indulge sb.
vyhovoriť n-mu n-čo [dok.]
to talk sb. out of sth.
vyhovovať n-mu [nedok.]
to suit sb.
vytrhnúť n-mu n-čo [dok.]
to snatch sth. from sb.
vytýkať n-mu n-čo [nedok.]
to upbraid sb. for sth.
zahýbať n-mu [nedok.] [dopúšťať sa nevery]
to step out on sb. [Am.] [coll.] [be unfaithful, cheat]
zanechať n-mu n-čo [dok.] [v závete]
to bequeath sth. to sb.
zašuškať n-mu n-čo [dok.]
to whisper sth. to sb.
zatlieskať n-mu [dok.]
to give sb. a hand [to applaud]
závidieť n-mu n-čo [dok.]
to be envious of sb.'s sth.
závidieť n-mu n-čo [nedok.]
to envy sb. sth.
zavolať n-mu [dok.]
to call sb. [on the telephone]
zazlievať n-mu n-čo [nedok.]
to resent sb. for sth.
to hold sth. against sb.
znechutiť n-mu n-čo [dok.]
to discourage sb. from sth.
zveriť n-mu n-čo [nedok.] [peniaze, úlohu, tajomstvo ap.]
to entrust sth. to sb. [money, task, secret etc.]
nedôverčivý voči n-mu {adj}
suspicious of sb.
oddaný n-mu/ n-čomu {adj}
loyal to sb./sth.
podozrievavý voči n-mu {adj}
suspicious of sb.
byť nepríjemný n-mu [nedok.]
to trouble sb.
čeliť n-mu / n-čomu [nedok.]
to face sb./sth.
to be up against sb./sth.
čeliť n-mu/ n-čomu [nedok.]
to brave sb./sth.
dať (ďalej) n-čo n-mu [dok.]
to pass sth. on to sb.
dať hlášku n-mu [dok.] [ľud.]
to tip sb. off
dať n-mu kopačky [dok.] [ľud.] [obr.] [rozísť sa s n-ým]
to jilt sb.
dať pokoj n-mu [dok.] [idióm]
to give sb. a break [idiom]
dať slobodu n-mu [dok.]
to free sb.
dať vyhadzov n-mu [dok.] [ľud.]
to sack sb. [coll.]práca
dodať odvahu n-mu [dok.]
to hearten sb.
to encourage sb.
back to top | home© 2002 - 2019 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information!
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers