All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   PT   SK   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   PL   NL   SQ   ES   IS   RU   SV   NO   FI   IT   CS   DA   PT   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: n-o
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: n-o

n-o mohol
sb. could [was able]
n-o môže
sb. can
sb. may [is possibly]
n-o musí
sb. must
n-o nesmie
sb. must not
n-o smie
sb. may [is permitted]
n-o/ n-čo je
sb./sth. is
n-o/ n-čo nemusí [nedok.]
sb./sth. may not [sth. is not necessary]
n-o/ n-čo nesmie [nedok.] [má zakázané]
sb./sth. may not
premôcť n-o/ n-čo [dok.]
to defeat sb./sth.
n-o by mohol
sb. might
sb. could [would be able]
n-o by mal
sb. should
ochudobniť n-ho o n-čo [dok.]
to deprive sb. of sth.
okradnúť n-ho o n-čo [dok.]
to steal sth. from sb.
oprieť n-čo o n-čo [dok.]
to prop sth. against sth.
počuť o n-kom [nedok.]
to hear from sb.
poprosiť o n-čo [dok.]
to request sth.
požiadať o n-čo [dok.]
to request
to ask for sth.
to put in for sth.
pripraviť n-ho o n-čo [dok.]
to deprive sb. of sth.
pripraviť n-ho o n-čo [dok.] [podvodom]
to do sb. out of sth.
prísť o n-ho/ n-čo [dok.]
to lose sb./sth.
rozšíriť n-čo o n-čo [dok.]
to supplement sth. with sth.
stáť o n-ho [nedok.] [mať záujem]
to care for sb.
ukrátiť n-ho o n-čo [dok.]
to deprive sb. of sth.
zakopnúť o n-čo [dok.]
to trip over sth.
zažiadať o n-čo [dok.]
to put in for sth.
žiadať o n-čo [nedok.]
to ask for sth.
núdza {f} o n-čo
lack of sth.
pokus {m} o n-čo
go at sth.
informovaný o n-čom {adj} [tajnom]
privy to sth.
n-o/n-čo prišiel/prišla/prišlo
sb./sth. came
netreba, aby n-o n-čo urobil
there is no need for sb. to do sth.
(naliehavo) žiadať n-ho o n-čo [nedok.]
to plead with sb. for sth.
(úpenlivo) prosiť n-ho o n-čo [nedok.]
to plead with sb. for sth.
informovať n-ho o n-čom [dok./nedok.]
to notify sb. of sth.
to apprise sb. of sth. [formal]
mať starosti o n-ho/ n-čo [nedok.]
to be concerned about sb./ sth.
napísať medailón o n-kom [dok.]
to profile sb.žurn.
navyknúť si na n-o [dok.]
to accustom oneself to sth.
nestarať sa o n-čo [nedok.]
to let sth. slide
opierať sa o n-čo [nedok.]
to lean against sth.
oprieť sa o n-čo [dok.] [hornou polovicou tela]
to recline against sth.
oprieť sa o n-ho [dok.]
to lean on sb.
pokúsiť sa o n-čo [dok.]
to have a shot at sth.
poprosiť n-ho o prepáčenie [dok.]
to beg sb.'s pardon
postarať sa o n-čo [dok.]
to see to sth.
postarať sa o n-ho / n-čo [dok.]
to take care of sb./sth.
postarať sa o n-ho/ n-čo [dok.]
to look after sb./sth.
potknúť sa o n-čo [dok.]
to trip over sth.
požiadať n-ho o pomoc [dok.]
to call on sb. for help
požiadať o ruku n-ho [dok.]
to propose (marriage) to sb.
presvedčiť n-ho o n-čom [dok.]
to convince sb. of sth.
rozhodnúť o n-čom [dok.]
to decide on sth.
roztrhnúť si n-čo o n-čo [dok.]
to tear sth. on sth.
snažiť sa o n-čo [nedok.]
to push for sth.
to aspire to sth.
správať sa ako n-o/ n-čo [nedok.] [predstierať]
to play sb./sth.
starať sa o n-čo [nedok.]
to mind sth.
to tend to sth.
to attend to sth.
starať sa o n-ho [nedok.]
to take care of sb.
starať sa o n-ho/ n-čo [nedok.]
to look after sb./sth.
ubezpečiť n-ho o n-čom [dok.]
to assure sb. of sth.
uchádzať sa o n-čo [nedok.]
to apply for sth.
uistiť n-ho o n-čom [dok.]
to assure sb. of sth.
úpenlivo prosiť n-ho o n-čo [nedok.]
to beseech sb. for sth.
upovedomiť n-ho o n-čom [dok.]
to notify sb. of sth.
to apprise sb. of sth. [formal]
usilovať sa o n-čo [dok.]
to aspire to sth.
usilovať sa o n-čo [nedok.]
to urge sth.
to push for sth.
to seek to do sth.
uvažovať o n-čom [nedok.]
to reflect on sth.
to contemplate sth.
vyjednávať o n-čom [nedok.] [o cene ap.]
to haggle over sth. [a price etc.]obch.
vystupovať ako n-o iný [nedok.]
to pose as sb. else
zaujímať sa o n-čo [nedok.]
to care about sth.
zaujímať sa o n-ho [nedok.]
to care for sb.
zmýšľať o n-kom zle [nedok.]
to think badly of sb.
zomrieť skôr ako n-o [dok.]
to predecease sb.
zmienka {f} o n-čom
mention of sth.
zmienka {f} o n-kom/ n-čom
reference to sb./sth.
byť rovnako starý ako n-o [nedok.]
to be sb.'s age
byť rovnako veľký ako n-o/ n-čo [nedok.]
to be the size of sb./sth.
deliť sa o n-ho / n-čo s n-ým [nedok.]
to share sb. /sth. with sb.
dopočuť sa n-čo/ o n-čom [dok.]
to hear of sth.
hĺbať nad n-čím / o n-čom [nedok.]
to meditate on / upon sth.
hovoriť o n-kom v dobrom [nedok.]
to speak well of sb.
hovoriť o n-kom v zlom [nedok.]
to speak ill of sb.
hútať o n-čom / nad n-čím [nedok.]
to speculate about / on sth.
mať vyššie postavenie ako n-o [nedok.]
to outrank sb.
mať vyššiu hodnosť ako n-o [nedok.]
to outrank sb.
podeliť sa s n-ým o n-čo [dok.]
to share sth. with sb.
porozmýšľať o n-čom / nad n-čím [dok.]
to think about sth.
pouvažovať o n-čom / nad n-čím [dok.]
to think about sth.
povedať n-mu pravdu o n-čom [dok.]
to come clean with sb. about sth. [idiom]
premýšľať o n-čom / nad n-čím [nedok.]
to ponder on sth. / over sth.
back to top | home© 2002 - 2020 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement