All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: n
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: n

beda n-mu
woe betide sb.
n-čo n-mu ide [darí sa]
sb. is good at sth.
n-o mohol
sb. could [was able]
n-o môže
sb. can
sb. may [is possibly]
n-o musí
sb. must
n-o nesmie
sb. must not
n-o smie
sb. may [is permitted]
n-o/ n-čo je
sb./sth. is
n-o/ n-čo nemusí [nedok.]
sb./sth. may not [sth. is not necessary]
n-o/ n-čo nesmie [nedok.] [má zakázané]
sb./sth. may not
napodobňovať n-ho/ n-čo {adj} [nedok.]
to mimic sb./sth.
oplývajúci n-čím {adj}
abundant in sth.
podmienený n-čím {adj} {past-p}
conditioned by sth.
pofŕkaný n-čím {adj}
flecked with sth.
poškodzujúci n-ho/ n-čo {adj}
prejudicial to sb./sth.
prekypujúci n-čím {adj}
abundant in sth.
pripomínajúci n-čo {adj}
suggestive of sth.
rukou n-ho
at the hands of sb.
väčšina n-ho/ n-čo
most (of) sb./sth.
zvolaný n-ým {adj}
convened by sb.
adoptovať n-ho [dok.]
to adopt sb.
anulovať n-čo [dok./nedok.]
to void sth.
asimilovať n-čo [dok./nedok.]
to assimilate sth.
balamutiť n-ho [nedok.]
to kid sb. [coll.]
balamutiť n-ho [nedok.] [klamať, podvádzať trikom]
to bamboozle sb. [coll.]
baliť n-ho [nedok.] [ľud.]
to come on to sb. [coll.]
to hit on sb. [Am.] [coll.]
biť n-ho [nedok.]
to knock sb. around
blokovať n-ho [nedok.]
to hinder sb.šport
blúdiť n-čím [nedok.]
to wander sth.
bonznúť n-ho [dok.] [sl.]
to rat on sb. [coll.]
to rat sb. out [coll.]
to roll on sb. [sl.] [snitch]
bonznúť n-ho/ n-čo [dok.] [ľud.]
to snitch sb./sth.
brániť n-ho/ n-čo [nedok.]
to stick up for sb./sth. [defend]
brnknúť n-mu [dok.]
to ping sb. [coll.] [by a phone]
brnknúť n-mu [dok.] [ľud.] [zatelefonovať]
to ring sb. (up) [Br.]
to call sb. [on the telephone]
brýzgať n-mu [nedok.]
to abuse sb.
brzdiť n-čo [nedok.]
to impede sth.
to hamper sth.
buchnúť n-čím [dok.]
to slam sth.
buchnúť n-ho [dok.]
to whack sb. [coll.]
cápať n-ho [nedok.]
to clobber sb. [coll.]
capnúť n-ho [dok.]
to clobber sb. [coll.]
čapnúť n-ho [dok.]
to nab sb. [coll.] [catch, arrest]
celebrovať (n-čo) [nedok.]
to officiate (sth.)nábož.
to celebrate (sth.)nábož.
chápať n-čo [nedok.]
to take sth. in [comprehend]
chápať n-ho [nedok.]
to empathize with sb.
to empathise with sb. [Br.]
chladiť n-čo [nedok.]
to cool sth. down
chleptať n-čo [nedok.]
to lap sth. up
chlípať n-čo [nedok.]
to lap sth. up
chovať n-čo [nedok.]
to breed sth.
chovať n-čo [nedok.] [zviera: zo záľuby al. športu, pre urč. vlastnosti]
to fancy sth. [animal: for particular characteristics]
chrliť n-čo [nedok.] [vo veľkom]
to pump out
chrúmať n-čo [nedok.] [zubami]
to crunch sth. [with teeth]
chrúpať n-čo [nedok.] [zubami]
to crunch sth. [with teeth]
chváliť n-ho/ n-čo [nedok.]
to commend sb./sth.
chytať n-čo [nedok.] [stanicu, signál ap.]
to pick sth. up [radio station, signal etc.]
cítiť n-čo [nedok.] [čuchom]
to smell sth.
čmajznúť n-čo [dok.] [ľud.] [ukradnúť]
to filch sth. [coll.]
to jack sth. [sl.] [steal]
to boost sth. [coll.] [steal]
to pinch sth. [Br.] [coll.] [steal]
to help oneself to sth. [coll.] [steal]
cvičiť n-ho [nedok.]
to train sb.
darovať n-mu n-čo [dok.]
to give sb. sth. as a present
to present sb. with sth. [gift]
datovať n-čo [dok./nedok.]
to date sth.
demolovať n-čo [dok./nedok.]
to trash sth. [Am.] [coll.] [wreck]
desiť n-ho [nedok.]
to terrify sb.
to give sb. the creeps [coll.] [idiom]
diskreditovať n-ho/ n-čo [dok./nedok.]
to discredit sb./sth.
disponovať n-čím [nedok.]
to dispose of sth.
to have sth. at one's disposal
dlhovať n-mu n-čo [nedok.]
to owe sb. sth.
dobehnúť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
to bamboozle sb. [coll.]
dobiehať n-ho [nedok.]
to gain on sb. [e.g. in chase]
dobiť n-ho [dok.] [veľmi zbiť]
to bash sb. up [Br.] [coll.]
dobyť n-čo [dok.]
to conquer sth.
dodržiavať n-čo [nedok.]
to abide by sth.
to adhere to sth.
to comply with sth.
dodržiavať n-čo [nedok.] [predpisy, inštrukcie ap.]
to follow sth. [rules, instructions, etc.]
dodržiavať n-čo [nedok.] [predpisy, zákon ap.]
to stick to sth. [rules, law etc.]
doháňať n-ho [nedok.]
to gain on sb. [e.g. in chase]
dohnať n-čo [dok.]
to catch up on sth.
dohoniť n-ho [dok.]
to catch up with sb.
dohovárať n-mu [nedok.]
to reason with sb.
dojčiť n-ho [nedok.] [dieťa]
to suckle sb.
dojesť n-čo [dok.]
to finish sth. off [completely consume: food]
dokázať n-čo [dok.]
to pull sth. off [coll.] [perform successfully]
dokončiť n-čo [dok.]
to finish sth.
dokončiť n-čo [dok.] [s prijateľným výsledkom]
to wrap sth. up [coll.]
dokončiť n-čo [dok.] [úspešne doviesť do konca]
to accomplish sth.
doladiť n-čo [dok.]
to fine-tune sth. [also fig.]
doložiť n-čo [dok.] [argumentami, dôkazmi]
to substantiate sth.
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement