All Languages    |   EN   SV   IS   RU   RO   FR   IT   SK   PT   NL   HU   FI   LA   ES   BG   HR   NO   CS   DA   TR   PL   EO   SR   EL   |   SK   FR   HU   NL   PL   IS   ES   SQ   RU   SV   NO   FI   IT   CS   PT   DA   HR   BG   RO   |   more ...

Anglicko-slovenský slovník

Slovak-English translation for: na
  ÁáČč...
  Options | Tips | FAQ | Abbreviations

LoginSign Up
Home|About/Extras|Vocab Trainer|Subjects|Users|Forum|Contribute!
English-Slovak Dictionary: na

na {prep} [+ak.]
to
of
onto
na {prep} [+ak.] [+lok.]
on
at
in
upon
na {prep} [+ak.] [+lok.] [vyj. umiestnenie na celom povrchu, pokrytie celku]
over
na {prep} [+ak.] [účel, cieľ: určený na n-čo; čas. údaj: stanovený na dátum, hodinu ap.; porovnanie dvoch aspektov]
for
Na! {noun}
Here you are! [singular]
Na! {sg}
Here!
sodík {m} <Na>
sodium <Na>chém.
až na {prep} [+ak.]
except
except for
apart from
až na {prep} [+ak.] [ľud.]
but
aside from
až na {prep} [+gen.] [v zápornej vete]
other than
bohatý na n-čo {adj}
abundant in sth.
na breh {adv}
ashore [to the shore, onto the shore]
na brehu {adv}
ashore [on the shore]
na chvíľu {adv}
momentarily
na doma
casualodev
na dosluch {adv}
within earshot
na jar {adv}
in spring
na jeseň {adv}
in autumn
na juhovýchod {adv}
southeast
na juhozápad {adv}
southwest
na koni {adv}
on horseback
na korme {adv}
aftnámor.
na nepoznanie
beyond recognition
na neurčito {adv}
indefinitely
na okamih {adv}
momentarily
na palube
aboard
na polceste {adv}
halfway
na poli {adv}
in the field
na požiadanie
on demand
na predaj
for saleobch.
na prenájom
for hire
na prove {adv}
forenámor.
na revanš
in return
na rovinu [ľud.]
frankly
na rovinu {adv} [ľud.] [otvorene]
point-blank
na severovýchod {adv}
northeast
na severozápad {adv}
northwest
na sklonku [+gen.]
towards the end of
na slnku
in the sun
na slobode {adv} [trestanec ap.]
at large [escaped or not yet captured]
na svete {adv}
in the world
na svitaní {adv}
at dawn
na účet n-ho
on sb.'s dime [coll.]
na ulici
in the street
na úsvite {adv}
at dawn
na večnosť {adv}
for ever
na Vianoce
at Christmas
na vidieku {adv}
in the country
na vrchole [+gen.]
at the height of
na začiatku {adv}
initially
na začiatku
at the outset
na začiatok
for starters [coll.]
na základe {prep} [+gen.]
upon
in pursuance ofpráv.
na zaplakanie
pathetic
Na zdravie!
Cheers!
Na zdravie! [po kýchnutí]
Bless you! [after sneezing]
na zemi {adv}
underfoot
na žiadosť n-ho
at the request of sb.
náchylný na n-čo {adj}
prone to sth.
náchylný na n-čo
apt to do sth.
náročný na n-čo {adj}
heavy on sth.
nedbajúci na n-čo {adj}
neglectful of sth.
nehľadiac na {prep} [+ak.]
apart from
trištvrte na
a quarter to
vzhľadom na {prep} [+ak.]
owing to
in view of
considering
relative to
on account of
with regard to
ašpirovať na n-čo [nedok.]
to aspire to sth.
bonzovať na n-ho [nedok.] [sl.]
to rat on sb. [coll.]
to roll on sb. [sl.] [snitch]
civieť na n-ho/ n-čo [nedok.]
to eyeball sb./sth. [coll.]
dbať na n-čo [nedok.]
to care about sth.
to be mindful of sth.
dohliadať na n-čo [nedok.]
to oversee sth.
to supervise sth.
dohliadať na n-ho/ n-čo [nedok.]
to watch over sb./sth.
doliehať na n-ho [nedok.]
to weigh sb. down [also: to weigh down sb.]
donášať na n-ho [nedok.] [ľud.]
to snitch on sb. [coll.]
to roll on sb. [sl.] [snitch]
to rat on sb. [coll.] [regularly inform]
dozerať na n-čo [nedok.]
to oversee sth.
to supervise sth.
dozerať na n-ho/ n-čo [nedok.]
to watch over sb./sth.
to keep tabs on sb./sth. [coll.]
dozerať na n-ho/ n-čo [nedok.] [viesť]
to direct sb./sth.
gániť na n-ho [nedok.]
to glare at sb.
hromžiť na n-čo [nedok.]
rant (and rave) about sth.
kašlať na n-ho/ n-čo [nedok.]
to pay sb./sth. no mind [Am.]
back to top | home© 2002 - 2021 Paul Hemetsberger | contact / privacy
Slovak-English online dictionary (Anglicko-slovenský slovník) developed to help you share your knowledge with others. More information
Links to this dictionary or to single translations are very welcome! Questions and Answers
Advertisement